Arabisch waar genoemd?

Inleiding

De Arabische taal en het schrift waarin die geschreven wordt, hebben me al gefascineerd zolang ik van hun bestaan op de hoogte ben. Dat heeft ertoe geleid dat ik op diverse pagina’s op mijn website verwijs naar het Arabisch of dat er voorbeeldwoorden in die taal op staan.

Hieronder vindt u een lijst van zulke pagina’s.

Bedenk wel dat ik (op een paar losse woorden na) de taal zelf niet ken. Stuur mij dus liever geen e-mails in het Arabisch, want ik zou ze niet kunnen lezen.

Het lijkt tegenstrijdig dat een van de pagina’s waar ik hieronder naar hyperlink, in het Arabisch geschreven is. De verklaring is simpel: die heb ik niet zelf geschreven, maar tegen betaling uit het Nederlands laten vertalen.

Lijst met pagina’s

Geschreven in welke taal? Titel en hyperlink
Engels RudHar
Engels Garça, gaibéu, Al-Jaziira, Algeria
Engels Halal and haram
Engels The lute, al-`ud; vihuela, viola
Nederlands Naema? Naima? Naïma?
Nederlands Zenith? Zenit!
Interlingua Zenith? Zenit!
Engels Allophones of /b/, /d/ and /g/
Nederlands Assaad? Asad!
Nederlands Betrapte steegjes
Engels Overzealous foreign pronunciation
Nederlands Uitspraakoverijver
Engels Brega cannot be Arabic!
Nederlands Brega kan geen Arabisch zijn!
Engels De ‘zachte’ g (different kinds of ch-sounds in Dutch)
Interlingua Le gurgitalitate del hebreo
Engels Transcription of the name Qaddhafi
Nederlands Transcriptie van de naam Qaddhafi
Engels S and sh
Interlingua T e th del hebreo
Dutch T en th van het Hebreeuws
Arabisch الذهب: وزن وقيمة وحجم
Nederlands Afbreken (2)
Engels Khadija – Hatice
Nederlands Khadija – Hatice
Interlingua Tareia? Tarefa!
Interlingua Vocales arabe
Nederlands Meisjes en jongens
Engels Links to Unicode code charts
Engels Amsterdam is a melodious city
Interlingua Amsterdam es un urbe melodiose
Nederlands Amsterdam is een melodieuze stad
Nederlands Erfelijk presidentschap
Nederlands Ja dat mag
Nederlands Wezenlijk punt weggelaten
Engels Is Fitna a good title for Wilders’s film?
Nederlands Is Fitna wel een goede titel voor Wilders’ film?
Frans Le maire de ma ville
Nederlands Eerste botsing
Nederlands Hassnae versus Hasna
Nederlands Liever afblijven
Nederlands Is Fitna wel een goede titel voor Wilders’ film?
Engels RSS feeds for site Rudhar.com
Diverse talen Unicode search in Google
Engels Unicode search in Google
Nederlands Zoeken met Unicode-zoekwoorden in Google
Engels Al-Cercthe

Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden