Thematische submenu's DMZ

(DMZ = de Deventer moordzaak)


Google
 

Trias politica

De scheiding der machten: aparte uitvoerende macht, wetgevende macht, rechtsprekende macht; checks and balances; onafhankelijke rechtspraak, de rechter is onafhankelijk en voor het leven benoemd; voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling.

Trias politica: niet bij moslims (6 september 2008)

Goed antwoord, maar niet op mijn vraag (24 augustus 2008)

Update burger en parlement (15 augustus 2008)

Ontevreden over antwoord CDA-fractie
(13, 18-20 en 23 april 2008)

Luistert de politiek naar de burger? (7 mei 2008)

Wir sind das Volk! (11 april 2008)

Trias politica: tot aan de landsgrens (24 januari 2008)

Het CDA en de burger (17 december 2007)

Het OM is één (12 november 2007)

Motie van wantrouwen (4 november 2007)

Balkenende draagt macht over (12 oktober 2007)

Brief aan Balkenende (12 oktober 2007)

The continuing story of Schrijfproeven (17-24 september 2007)

Onbezoldigde parlementariërs (28 augustus 2007)

Parlementaire democratie? (20 april 2007)

Macht minus controle (19 april 2007)

Oude media missen de boot (19 maart 2007)

Officier legt aangifte tegen zichzelf terzijde (19 december 2006)

Volksverlakkerij (21 april 2006)