The continuing story of Schrijfproeven

17-

Loopt nog steeds

De kwestie van de schrijfproeven in de Deventer moordzaak is nog altijd niet opgehelderd. Hieronder een overzicht van recente ontwikkelingen.

Nog even een tip voor politici die (net als ik) geloven in de trias politica: deze zaak is niet onder de rechter, want de Hoge Raad houdt zich er niet mee bezig in het kader van het lopende herzieningsverzoek in de Deventer moordzaak. De schrijfproeven waren onderdeel van een oriënterend onderzoek, wat een bedenksel is van Justitie, en dat geen enkele wettelijke of juridische basis heeft. Het is denkbaar dat Justitie dit met opzet zo gedaan heeft, juist om deze ‘onderzoeken’ te onttrekken aan het oordeel van onafhankelijke rechters.

De Tweede Kamer heeft dus het volste recht (en m.i. ook de plicht) om zich met deze aangelegenheid te bemoeien.

Wisseling van de wacht en vervolg briefwisseling

Hoofdofficier Arend Vast, onder wiens verantwoordelijkheid de valsheid in geschrifte indertijd gepleegd is, is inmiddels overgeplaatst. Zijn opvolger als hoofdofficier van justitie in Zwolle is de heer Tomesen.

Op 3 september 2007 heeft hij antwoord gegeven op vragen, middels deze brief:
blad 1, blad 2. Hier staat een transcriptie van die brief.

Enkele dingen vallen mij op:


Zie ook deze toespraak van Harm Brouwer en commentaar daarop.