Onbezoldigde parlementariërs

Taak

Een van de taken van de volksvertegenwoordiging is het controleren en ter verantwoording roepen van de regering. Het Nederlandse parlement verzaakt die plicht. Daarom voelen burgers zich geroepen het werk te doen dat de Tweede Kamer weigert te doen. Ze worden zo een soort onbezoldigde en onverkozen parlementariërs.

Zo schreef Ria Brink eergisteren een open brief (mirror) aan minister-president Balkenende, nadat hij haar eerdere brief (20 juli 2007) ontwijkend had beantwoord (mirror).

Smoesjes

Onze minister-president hanteert dezelfde smoesjes als die ik in de zeer incidenteel ontvangen reacties van parlementartiërs lees:

Allebei valide argumenten, waar ook ik zeer achter sta. Het jammere is alleen dat ze hier niet van toepassing zijn:

De minister-president ontduikt in zijn brief (mirror) van 21 augustus zijn verantwoordelijkheid, en dekt daarmee in feite de door het OM gepleegde fraude (valsheid in geschrifte) toe en keurt die goed. Dit is diezelfde meneer Balkenende die altijd de mond vol heeft over “normen en waarden”. Maar als het gaat over het functioneren van de éígen overheid, waarvan hij het hoofd is, gelden die kennelijk niet.


Naschrift 12 oktober 2007: zie ook Balkenende draagt macht over van 11 oktober en mijn brief aan minister-president Balkenende, met afschrift aan de Koningin en de minister van Justitie.


Naschrift 16 juli 2011: zie ook Reacties op weblog “Ria Brink – de wereld waarin we leven”.