Het CDA en de burger

Burgerinitiatief

Op 13 december 2007 werd in de Tweede Kamer het burgerinitiatief Stop fout vlees behandeld. Het onderwerp was de bioindustrie. Zulke burgerinitiatieven zijn geregeld in de artikelen 20 en 132a van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Deze artikelen zijn op 1 mei 2006 in werking getreden.

Mening van het CDA

De CDA-fractie zag het nut van dit burgerinitiatief niet in. Er zouden genoeg andere mogelijkheden zijn om onderwerpen in het parlement behandeld te krijgen. Woordvoerder Ger Koopmans (hier zijn pagina op de site van de Kamer) zei in de Kamer:

“Als u graag een onderwerp hier aan de orde stelt, burgers van Nederland, bel of mail een Kamerlid, of schrijf een vaste Kamercommissie en je hebt binnen de kortste keren een passende parlementaire actie. Bij ons kan heel Nederland terecht om een burgerinitiatief te voorkomen.“

Bron: o.a. Nova 13 december, vanaf het tijdstip 30m34s (tegen het eind, ca. 90% van de schuifbalk).

Luistert het CDA naar burgers?

Dat kan deze parlementariër wel zo mooi zeggen, de werkelijkheid is anders. De heer Koopmans is lid van diezelfde CDA-fractie die mij in een e-mail van 14 november 2007 aanraadde mij tot de Tweede Kamer te richten. Dat had ik dus al gedaan, sterker nog, de e-mail kwam van de CDA-fractie van de Tweede Kamer.

U kunt hier hun e-mail en mijn reactie daarom lezen. Op mijn antwoord (verstuurd ruim voordat ik die ook op mijn site zette) heb ik nimmer een reactie ontvangen.

Vaste Kamercommissie

Ook lid van het CDA: mevrouw Pater-van der Meer, de voorzitter van de Vaste Commissie voor Justitie. Van haar heb ik in de anderhalf jaar dat ik me met de DMZ bezighoud nooit ook maar één letter vernomen. Recent (27 nov en 8 dec) heb ik nogmaals aangedrongen op een reactie, specifiek over de schrijfproeven, zowel aan haar eigen e-mailadres bij de Tweede Kamer als dat van de Commissie. Antwoord: geen.

Ook ondervoorzitter Arib (PvdA) heeft mij over dit onderwerp nooit een woord waardig gekeurd.

Minister

Ook CDA (weliswaar geen parlementariër): de minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin. Deze bestond het een klacht over het niet behandelen van een aangifte aangaande kennelijke fraude door het Openbaar Ministerie, terug te verwijzen naar een van de degenen waartegen die aangifte zich richtte: Mr. Brouwer. De schijn van belangenverstrengeling? Kennelijk geen probleem voor het CDA. De slager keurt zijn eigen vlees. Het kastje en de muur.

Chutzpah

Mag ik de uitspraak van Kamerlid Ger Koopmans een gotspe noemen? Ik vind dat ik dat mag. Ik vind het een gotspe, een leugen en een schande, een parlementariër onwaardig.


PS. Overmorgen is het een jaar geleden dat ik mijn eerste artikel over de schrijfproeven schreef. De Tweede Kamer heeft er in al die tijd nul komma niks aan gedaan.


Naschrift:

Op 4 januari 2008 ontving ik, na veel zeuren en drammen, dan eindelijk toch een antwoord van de CDA Publieksvoorlichting algemeen CDA Tweede Kamerfractie Publieksvoorlichting.

12 zinnen, 166 woorden. Inhoudelijk, dus over de aan de orde gestelde onderwerpen, bevatte de e-mail helemaal niets.


Naschrift april 2008:

Hier meer over het CDA omgaat met signalen uit de samenleving.


Naschrift 20 augustus 2008 bij het naschrift van 4 januari:

Nu deze e-mail ook naar online gezet, zodat iedereen zijn eigen mening erover kan vormen, en kan bepalen of ik gelijk heb met mijn bewering dat in die e-mail helemaal geen antwoord op mijn vraag staat.


Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden