Geloofwaardigheid

18–

Aanleiding

Dit is één van de artikelen die ik hier aankondigde.

De kwestie Demmink

In april 2007 schreef ik voor het eerst iets over de beschuldigingen tegen de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, de heer Joris Demmink. Ik begon een verzameling hyperlinks aan te leggen naar informatie hierover elders op het internet.

Ik zag toen nog een mogelijk verband met de Deventer moordzaak. Inmiddels al lang niet meer. Wel sta ik nog volledig achter het principe dat onafhankelijke controle en scheiding van machten in een rechtsstaat essentieel zijn.

Ik zette de linkverzameling later verderop in diezelfde pagina voort.

In februari en maart 2009 begon ik een artikel over de kwestie, in een subdirectory genaamd intnlgov, een naam die was gevormd uit ‘integrity’, ‘Netherlands’ en ‘government’. Engelse trefwoorden, vanwege de beweerde internationale betrokkenheid bij de kwestie, in het bijzonder van Turkije. Ik had vage plannen ooit ook een Engelse versie te (laten) maken.

In samenhang met dat artikel publiceerde ik e-mails die vanaf november 2008 stuurde aan de Nederlandse Tweede Kamer, in een poging hen voor de zaak te interesseren en actie te laten ondernemen. Die e-mails staan in de subdirectory 2090312 met daarin hier een overzicht.

Zowel artikel als e-mailoverzicht bleven onvoltooid. Dit had te maken met tijdgebrek (of een inefficiënte tijdbenutting, wat hetzelfde effect heeft), maar ook met een toenemende twijfel over de kwestie, veroorzaakt door de in mijn ogen steeds verder afnemende geloofwaardigheid van de voornaamste boodschapper, Micha Kat.

Zomerhoer

Vrije Volk

De vroegste twijfel en irritatie die ik me herinner was toen Kat een artikel publiceerde waarin de presentator van de VPRO-programmaserie ‘Zomergasten’ werd aangeduid als “Zomerhoer”. Ik vond dat onbeschoft en onrechtvaardig gescheld.

Ik vind nu zo'n artikel niet terug op Kats weblog, maar wel op de site Het Vrije Volk, een politiek nogal rechts georiënteerde site die niets te maken heeft met de voormalige socialistisch getinte krant Het Vrije Volk. Er schrijven en schreven overigens veel meer mensen op dan alleen Micha Kat.

Het betreffende “Zomerhoer”-artikel van Micha Kat staat hier. Het is gedateerd 5 juli 2008.

Ik citeer enkele mijns inziens beledigende en schelderige passages:

Op naar de 0 kijkers met Zomerhoer Bas Heijne

[...] is het wel Bas Heijne die met zijn glibberige incompetentie en kruiperige nietszeggendheid [...]

[...] de absolute bodem van journalistieke incompetentie, slaafse kruiperigheid en pathetische propaganda van links [...]

[...] als je maar een bijdrage kunt leveren aan het instandhouden van compleet gecorrumpeerde en verdorven instituties zoals de PvdA, de Europese Unie of de 'gesubsidieerde Staatskunst' [...]

[...] Incesteuze contacten met de Staatsmedia zoals NRC Handelsblad en Publieke Omroep [...]

Leest u het artikel desgewenst vooral zelf, nogmaals, het staat hier.

(Update 12 september 2011: De site hetvrijevolk.com heeft zichzelf kortgeleden helemaal overhoop gegooid en alle oude artikelen rücksichtslos weggesmeten. Geschiedvervalsing vind ik dat. Gelukkig bewaart Google zulk materiaal wel in de cache.)

Meer Vrije Volk

Deze zoekopdracht levert nog twee andere, wat gematigder artikelen over hetzelfde onderwerp op, ook van de hand van Micha Kat:

(Update 12 september 2011: Ook deze artikelen zijn verdwenen, en ook bij Google vind ik ze niet meer.)

Kort citaat uit dat laatste artikel:

Joseph Goebbels Roland Plasterk

Godwin!

Fellatio

Op de eigen website van Micha Kat, waar ik het “Zomerhoer”-artikel dus niet aantrof, staat wel een ander artikel met dezelfde teneur: Bas Heijne in de zomer-fellatio 2008.

Ook hieruit enkele m.i. beledigende scheldcitaten:

Bas Heijne in de zomer-fellatio 2008

Hebben we het over journalistiek of over een bordeel waar Basje zijn gasten avond aan avond een stevige fellatio-behandeling geeft?

Ook anderzins is Tahir 100% het produkt van ‘staatsopvoeding’: ze werkte voor drie fucking Nederlandse ministeries waaronder ook dat van Justitie onder leiding van Joris Demmink! (Leuke vraag voor homofiel Heijne: “Naema, ken je Joris Demmink nog?”)

(RH: hier wekt Kat indirect de suggestie dat iedereen die homofiel is ook wel pedofiel zal zijn. Waarom vindt hij het anders nodig erbij te vermelden dat Bas Heijne homo is? Hoe zou dat relevant kunnen zijn?)

Pijp ze, Heijne! Op naar de 10.000 kijkers!

Voor de duidelijkheid, mocht iemand me verkeerd begrijpen (maar ik kan het me nauwelijks voorstellen): ik heb niets tegen woorden als ‘fellatio’ of ‘pijpen’, ook niet tegen de handelingen die ermee worden aangeduid. Het gaat me om de snerende en beledigende manier waarop Micha Kat ze in zijn artikelen gebruikt.

Zo niet

Zo ga je niet met mensen om. Zo verwoord je geen kritiek. Mijn stellige indruk is bovendien dat Kat puur uit jaloezie en rancune handelde: Bas Heijne schreef en schrijft nog steeds voor de NRC, de krant waar Micha Kat zelf met ruzie is weggegaan (of weggestuurd, dat weet ik niet precies, maar het komt op hetzelfde neer).

Nog niet

Na het lezen van deze artikelen had ik dus een duidelijk een gevoel van ‘Hier kan ik niet meer achter staan’, ‘Hier moet ik me van distantiëren’.

Kennelijk ben ik toch over dat gevoel heengestapt, vanuit de gedachte dat de strijd om een onafhankelijk onderzoek naar de kwestie Demmink een hoger belang was. Mijn e-mails aan de Tweede Kamer dateren namelijk allemaal van ruim na juli 2008.

Minister Klink als moordenaar

Kwaad

Echt kwaad werd ik pas om dit artikel van Micha Kat, gepubliceerd 30 juni 2009, getiteld “Het farmaceutisch complot (32): UPDATE”.

Het artikel is maar kort, ik citeer het in zijn geheel:

Zoals in aflevering 31 aangetoond zijn vaccins in de regel schadelijk en zelfs dodelijk. Hier een lijst met wetenschappelijke artikelen die dit eens te meer aantonen. WEIGER DE GIFSPUITEN VAN AB ‘NWO’ KLINK! ZE ZIJN BEDOELD U TE DODEN! HIER NOG MEER BEWIJS! DIT IS 9-11 REVISITED MAAR DAN OP WERELDSCHAAL! Hoe dodelijk serieus onze overheid de opdrachten van de NWO/Bilderberg-mafia neemt, blijkt uit deze hysterische pagina op de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken!

De zin “WEIGER DE GIFSPUITEN VAN AB ‘NWO’ KLINK! ZE ZIJN BEDOELD U TE DODEN!” betekent dat Micha Kat minister Klink hier regelrecht als moordenaar afschilderde! Dat vond en vind ik schandalig. Net als bij Zomergasten geldt hier: zo ga je niet met mensen om, zo discussieer je niet.

Fatsoenlijke discussie

Hier drie voorbeelden van hoe het ook kan. Over hetzelfde onderwerp, met stevige meningsverschillen, maar dan op een fatsoenlijke manier:

Plicht

In mijn ogen deed minister Klink alleen maar zijn plicht: zorgen dat de overheid voorbereid zou zijn op een eventueel uitbrekende pandemie, van een eventueel virulentere griepsoort dan tot dan toe waargenomen.

Kats beschuldiging hangt samen met een complottheorie waarvolgens bepaalde lieden via internationaal overleg op de Bilderberg-conferenties een NWO (‘New World Order’) zouden willen vestigen met o.a. als doelstelling grote delen van de wereldbevolking uit te roeien, o.a. in samenwerking met de farmaceutische industrie via gif in vaccinaties tegen (natuurlijke of in laboratoria opzettelijk gemuteerde) virussen.

Ik geloof daar allemaal niks van. Twee simpele tegenargumenten:

Micha Kat bleef desondanks gewoon doorschreeuwen, o.a. op 10 augustus 2009:

Maak big farma kapot! Zo snel mogelijk voordat zij ons kapot maken! [...] De gedwongen vaccinatie met ongeteste killer-vaccins komt eraan! De huidige periode van ‘afkoeling’ hoort bij de strategie! De dodelijke ‘tweede golf’ is immers reeds aangekondigd!

Zie ook het slot van Kats serie, op 17 oktober 2009.

IP-ban

Felle kritiek

Die nacht, 30 juni op 1 juli 2009 heb ik nogal felle commentaren geschreven onder Kats blog, waarin ik o.a. de Zwarte kousen-kerk erbij haalde en Micha Kat voor krankzinnige uitmaakte. Wat ik precies schreef is niet meer na te gaan, want ik heb die commentaren zelf niet bewaard, en ze zijn gewist. (Leermoment, note to self: schrijf dingen met enige (evt. later pas ingeziene) eeuwigheidswaarde niet op het blog van een ander, maar uitsluitend op eigen website, zodat je er de controle over houdt.)

Opeens bleek ik namelijk ge‘ban’d te zijn! Althans mijn inlognaam ‘RuudHarmsen’ deed het opeens niet meer. Omdat ik twijfelde en een technisch probleem vermoedde, maakte ik een nieuwe aan (‘Ruud Harmsen’, dus met spatie), maar die werd in de wacht gezet, als mogelijke spam.

Ik vroeg via het reactieformulier om uitleg, maar die kwam niet. Wel postte Micha Kat om 05.03 uur Nederlandse zomertijd een reactie – als hij zoals wel vaker in Thailand of Laos zat, kon dat voor hem een heel normaal tijdstip zijn.

Micha Kat schrijft in die reactie, refererend aan twee andere critici:

@Tunneltje en Rabarberke:
Misschien kunnen jullie vragen NU vast te worden gevaccineerd? Dan zijn jullie er in elk geval 100% ZEKER VAN de komende PANDEMIE die door alle overheden wordt voorspeld met miljoenen doden voor komend najaar te overleven! Dan kunnen jullie samen met DEMMINK en BALKENENDE en DONNER en BOS DANSEN op de LIJKEN van al die domme ‘complotdenkers’ die het zogenaamd ‘beter meenden te weten’ en de heroische reddingsacties van AB KLINK en DONALD RUMSFELD die louter en alleen opereren in dient van de MEDEMENS en het PUBLIEK BELANG meenden te moeten versmaden!!!!! Dank, Tunneltje en Rabarber, dat jullie als ware HELDEN opkomen voor de MACHT en het GEZAG die het these days toch al zo moeilijk hebben met die crisis en alles!!! Op naar een koninklijke onderscheiding!!!

Ik werd niet genoemd. Mijn idee was dat hij mijn kritiek ook wel gelezen heeft, en mij toen bewust van het blog geschopt heeft, dus dat dat niet een technisch foutje was of zo iets.

Money as Debt

Wat daar ook sterk op wees, was dat niet de bijdragen van één user-id weg waren, maar van twee: ook alles van het eerder door mij gebruikte log-in ‘rudhar’.

Dat betrof o.a. al mijn uitleg in een discussie over een geheel ander onderwerp, namelijk de vraag of banken zomaar geld kunnen maken uit het niets. De bijdragen van mijn toenmalige gesprekspartner yelamdenu staan er nog wel.

(Leermoment, alweer: schrijf dingen van enig belang niet op het blog van een ander, maar op eigen website.)

Zie ook Complotdenken.

Opheldering en e-mailcommentaar

Ik deed hierover navraag bij Micha Kat, maar hij reageerde niet. Geen bevestiging, geen reden, geen ontkenning. Gewoon helemaal niets.

Op 12 juli 2009 kreeg ik opeens een mailtje van Micha Kat, een CC op een mailtje aan iemand anders, over een heel ander onderwerp. Ik antwoordde daarop (het betrof een vergissing van mij, die ik toegaf).

Nu kende ik zijn e-mailadres. Later stuurde ik hem, nu ik op zijn blog geband was, nog diverse keren boze commentaren. Hij reageerde er nooit op. Micha Kat is niet zo van de discussie. Meer van de monoloog. Ikzelf hou van beide.

Nu, gemiddeld een jaar nadien, heb ik besloten delen van deze e-mailwisseling (nou ja, bijna uitsluitend eenrichtingsverkeer dus) te publiceren. Voor de beeldvorming.

Vrijheid van weblog

Wel wil ik benadrukken dat ik van mening ben dat het elke blogger of websitebeheerder natuurlijk vrij staat zelf te bepalen wie daarop wel en niet mogen reageren. Hoewel, juridisch schijnt dat toch weer iets anders te liggen.

Een punt is ook dat iemand die sterk in zijn schoenen staat en goede argumenten heeft voor zijn standpunten, het niet nodig heeft om critici de mond te snoeren.

Wat dan weer voor Micha Kat pleit is dat ik op 10 september 2010 bleek een nieuwe user-id aan te kunnen maken, ‘rudhar-bij-KLOK’. (KLOK had eigenlijk KLOL moeten zijn, tikfout, KLOL = KlokkenLuiderOnLine. Maar ik laat het maar zo.)

Tot op heden, 22 september 2010, ben ik – ondanks wederom heftige kritiek op Micha Kat – nog niet weer geband.

Dat siert hem.

Maar zie dit naschrift van 27 september 2010.

Supergetuige

Vanaf 21 augustus 2010 kwam Micha op zijn site met diverse onthullingen afkomstig van een zo genoemde supergetuige. Er zat onder andere de bizarre beschuldiging bij dat prins Johan Friso (een broer van de kroonprins) samen met andere hooggeplaatste figuren aanwezig zou zijn geweest bij de moord op Marianne Vaatstra in 1999.

Dit is een van de weinige dingen die Micha Kat heeft teruggenomen, althans bij de betreffende artikelen staat nu prominent een notitie dat “de bron [...] uiterst dubieus” is.

Opvallend is dat de ontmaskering van deze uiterst dubieuze bron, eerder aangeduid als supergetuige, op het conto komt van Wim Dankbaar. Deze scheef op 21 augustus 2010 om 19:21:

Micha,

De “supergetuige” is geinterviewd door yours truly, en als je het mij vraagt, klopt er geen bal van wat deze “supergetuige” allemaal beweert. Er is in elk geval tot op heden geen enkele staving voor te vinden..... Integendeel.

Ik zou eerst even aan fact checking en/of wederhoor doen voordat je deze supergetuige de scoops van de eeuw toedicht.

Het is maar een goedbedoeld advies…..

Wim

Deze Wim Dankbaar is iemand waar ik in het verleden, in verband met de Deventer moordzaak, veel vertrouwen in had. Ik schreef regelmatige ondersteunende artikelen over hem, o.a. op 1 maart 2007.

Maar in ongeveer dezelfde periode waarin wat betreft Micha Kat mij de schellen van de ogen vielen, nam de geloofwaardigheid van Wim Dankbaar in mijn visie ook steeds meer af.

Kennelijk bestaan er dus gradaties in geloofwaardigheid: de ene ongeloofwaardige exposet soms de andere. Maar dat is juist goed: zwart-witdenken is fout, nuance en objectiviteit is geboden. De medestander van een tegenstander is niet automatisch ook een tegenstander, twee tegenstanders zijn niet automatisch elkaars medestanders, enz. enz.

De werkelijkheid is altijd ingewikkelder.

Mogelijke scenario’s

Hoe zit het nu echt? Ik zie diverse mogelijke scenario’s:

Niks van waar?

Micha Kat is een hysterische schreeuwer en alles wat hij aankaart is onzin. Demmink is volkomen onschuldig, heeft nooit enige zedenwet overtreden. Hüseyin Baybaşin is terecht tot levenslang veroordeeld wegens moord en drugshandel. Er is niet door de Nederlandse overheid gesjoemeld met telefoontaps. De Nederlandse regering is niet indertijd (toen Winnie Sorgdrager minister van Justitie was), gechanteerd met informatie over misdrijven van Demmink, en heeft niet het proces van Baybaşin gemanipuleerd.

Adèle van der Plas en (de inmiddels overleden) Pieter Herman Bakker Schut hebben dat toch beweerd omdat ze tegen de overheid zijn, wat past bij hun ultralinkse sympathieën die hen er ook toe brachten RAF-terroristen te verdedigen.

(Maar nu maak ik dezelfde fout als die Micha Kat keer op keer maakt: advocaten vereenzelvigen met hun cliënten wat betreft hun opvattingen en zelfs hun al dan niet bewezen misdaden. In werkelijkheid zijn advocaten alleen juridisch adviseur en woordvoerder.)

Grotendeels onzin, maar dat over Demmink klopt?

Micha Kat heeft het vaak mis en brengt zijn onderwerpen meestal schreeuwerig of zelfs ronduit onbeschoft. Toch heeft hij soms wel degelijk gelijk. Een schrijnend voorbeeld is de kwestie Demmink. Dit is een echte misstand, een onrechtvaardig en staatsgevaarlijk geval van klassenjustitie en chantage.

Door de slechte presentatie van Micha Kat krijgt die kwestie echter niet de serieuze aandacht die ze verdient: noem bij pers of politiek de naam Kat en alle deuren slaan dicht. Niemand wil meer luisteren.

Micha Kat is een dubbelagent?

Micha Kat wordt betaald door Demmink. Hij is zelf ook een pedofiel en seksslavensmokkelaar, hoewel daar totaal geen concrete aanwijzingen voor bestaan.

In ruil voor geld en vliegtickets van en naar pedoparadijzen als Laos en Cambodja stelt hij voortdurend de kwestie Demmink en allerlei andere misstanden luidkeels aan de orde. Wat betreft Demmink is alles waar wat hij roept. Al het andere is totale quatsch.

In alle gevallen brengt hij zijn materiaal dermate hysterisch, overtrokken en ongeloofwaardig, dat je de naam Kat maar hoeft te noemen, of bij pers en politiek slaan alle deuren meteen dicht. Ook genuanceerdere commentatoren zoals ikzelf krijgen daardoor geen poot meer aan de grond.

Daardoor is Demmink, die wel degelijk schuldig is, de facto onkwetsbaar. Het is namelijk onmogelijk geworden de kwestie Demmink ergens bespreekbaar te maken zonder de naam Micha Kat te noemen.

Micha Kat is wel dubbelagent maar zelf geen pedo?

Als het voorgaande scenario, maar Micha Kat is zelf geen kindermisbruiker. Dan blijft wat ik eerder (11 september) eerder al half serieus opperde:

Weet je wat ook nog zomaar zou kunnen, zat ik laatst te denken? Dat Micha Kat is ingehuurd, niet (of niet alleen) door de familie Poot, maar door Joris Demmink.

Stel dat Baybaşin en Adèle van der Plas wel (geheel of ten dele) een punt hebben. Micha Kat gaat dat ondersteunen, maar maakt zich met de manier waarop plus vele andere totaal onzinnige acties (o.a. over de vaccinaties) echt totaal ongeloofwaardig, voor ieder weldenkend mens in Nederland (alleen duurt het bij sommigen wat lang om het in te zien; bij mij tot midden 2009). Maar ondertussen werkt hij zich wel op tot DÉ aandekaaksteller van Joris Demmink.

Gevolg: iedereen die ook maar iets over Joris Demmink te melden heeft, wordt meteen weggezet als gekke complotgelovige, WANT Micha Kat (wie kent hem niet?) is dat zoals bekend ook.

Gevolg: Joris Demmink is onkwetsbaar, want niemand gelooft de aantijgingen.

Briljante strategie, nietwaar? Dat is best af en toe een paar vliegtickets naar Laos waard, toch?

Conclusie

Welk scenario stemt met de werkelijkheid overeen? Een van de bovenstaande of nog een totaal ander? Ik weet het werkelijk niet.

Ze klinken allemaal nogal idioot. Als je ze zo vergelijkt, is misschien de vierde mogelijkheid nog het meest plausibel? Zeer effectief is het in elk geval wel.


Einde artikel – naschriften:


Naschrift 27 september 2010, bij Vrijheid van weblog:

Gisteren, zondagmiddag iets na half 6, werd ik kennelijk toch weer als te lastig ervaren. Opeens kwamen al mijn berichten ‘in de hold’ te staan, ook als ze niet meer dan één hyperlink bevatten.

Even later waren al mijn reacties bij Kats meest recente artikelen verdwenen:

Mijn reacties bij eerdere blogs, vanaf Meer dan 50 man op persconferentie van 25 september 2010, heeft hij dit keer wel laten staan.

Ik vind het wel prima zo. Het is ook veel rustiger als ik daar niet meer kan reageren. Was eigenlijk ook maar tijdverspilling. Kats volgelingen worden nu wel gesterkt in hun geloof dat vrijwel iedereen hem steunt. Maar ze bleken eerder ook al niet vatbaar voor kritische kanttekeningen, dus dat maakt niets uit.


Zie ook het commentaar getiteld Pedovrij? op het blog Barracuda. Ik stel vast dat ik het daar nu volledig mee eens ben. Ik citeer een treffende regel:

Druk gesticulerend en iedereen 'pedo' en 'corrupt' noemend, ging hij de strijd aan met zelfverzonnen molens”.

De benadrukking van ‘zelfverzonnen molens’ is van mij. Ik denk inderdaad dat Micha Kat en aanhangers de ellende waartegen ze vechten helemaal zelf verzonnen hebben. Alleen bij de kwestie Joris Demmink twijfel ik nog. Daar zou eventueel een kern van waarheid in kunnen zitten. Maar misschien is er ook daarbij helemaal niks aan de hand.

In al die andere flauwekul, chemtrails, vergiftigde vaccins, New World Order, Bilderberg-complotten, banken die geld uit lucht maken, noem maar op; daar heb ik gelukkig nog helemaal nooit in geloofd, dus dan hoef ik er ook niet van terug te komen.

Wat jammer dat zo veel mensen zichzelf een moeilijk leven aandoen terwijl het helemaal niet nodig is!!


De verklarende woordenlijst van de site Barracuda is ook wel verhelderend.