Deze webpagina schreef ik in maart 2009. Door tijdgebrek, maar belangrijker, door groeiende twijfel, is de pagina niet meer voltooid.

Ik heb in september 2010 de kwestie heroverwogen en besloten dit onafgemaakte concept ongewijzigd te laten staan als historisch zuivere weergave. Daarnaast publiceer ik een in oktober 2010 alsnog voltooide variant van dit overzicht.


Demmink schorsen! Nu!

2 en 18 februari, 11–18 maart 2009

Op de man?

Uit de titel van dit artikel kan de indruk ontstaan dat het mij om één bepaalde persoon gaat, tegen wie ik een hetze voer. Dat is echter niet het geval. Het gaat mij om principes, waaraan ik concrete situaties en gebeurtenissen toets. Dat deed ik ook al met de Deventer moordzaak, in het bijzonder met de kwestie van de schrijfproeven.

Ik huldig het principe dat iedereen onschuldig is, tenzij het tegendeel door een rechtbank (of in hoger beroep: gerechtshof) bewezen is verklaard. Joris Demmink, de secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Justitie, is dus onschuldig. Hier verschil ik dus duidelijk van opvatting met Micha Kat, die onomwonden stelt dat Demmink (vrijwel) zeker schuldig is.

Toch vind ik dat Joris Demmink op non-actief moet worden gezet. Sterker nog, dat had al veel eerder moeten gebeuren. Politici vonden dat ook, anderhalf jaar geleden al, maar ze hebben het niet doorgezet, en nu hoor ik ze (@? Arda Gerkens, Van Velzen, Wolfsen)@? er niet meer over.

   (Een Vandaag, 13 juni 2007?)
   http://www.youtube.com/watch?v=26h4TLmpe0A 
   Zie ook http://www.klokkenluideronline.is/artikel/1605/de-kluisverklaring-van-fred-teeven.html
   

Ik ga daarop verder onder Onafhankelijk onderzoek.

Waar gaat het mij om?

Wat wil ik?

Een vrije pers?

Half januari 2009, inmiddels dus bijna twee maanden geleden, bracht Micka Kat via zijn website klokkenluideronline.is verontrustende berichten naar buiten, als zou het programma Zembla via omkoping en bedreigingen ertoe gebracht zijn “nu voor Demmink te werken”.

Nu gaat het hier weliswaar om zogenaamde hearsay evidence (kennis van horen zeggen): Micha Kat beweert op zijn website dat Hüseyin Baybaşin van Burhan Kazmalı gehoord heeft, dat Sinan Can zei dat Joris Demmink hem bedreigd heeft. Het kan natuurlijk zijn dat ergens in die keten iemand zit te liegen of de boel verdraait.

Het kan echter ook zijn dat het bericht gewoon waar is. Hoe dan ook, waar of niet waar, het bericht blijft uitermate zorgwekkend, omdat een dergelijke grove aantasting van de persvrijheid raakt aan de wortels van de democratie en de rechtsstaat. (Zie ook mijn eerdere commentaar bij Micha Kat.)

Ik stuurde daarom een e-mail aan de Tweede Kamer, met daarin de beargumenteerde oproep om vragen te stellen aan maar liefst drie ministers.

Ik had gedacht dat bij een zo ernstige zaak het hele land op z'n kop zou staan, dat er grote beroering zou ontstaan zowel in de media als in het parlement. Het bleef echter volkomen stil. Alleen Partij voor de Vrijheid stelde op 27 januari 2009 een Kamervraag over de kwestie Demmink, maar niet over dit media- en corruptie-aspect van de zaak. @? meer details hierover, snelle e-mails , maar niet inhoudelijk @? @? Daar ook verwijzing naar rare mail van postmaster. @? Wel vermelden dat HP de Tijd erover schreef, 6 feb 2009.

Ook Kees Driehuis, de hoofdredacteur van Zembla, heeft zich volgens anderen tot nu toe onthouden van enig reactie op de beschuldiging. Ik vind dat verdacht. Als ik programmamaker was liet ik zulke aantijgingen niet over mijn kant gaan. Ik zal na voltooiing van dit artikel Kees Driehuis en de redactie om een @? reactie vragen, die in een naschrift publiceren.

Onafhankelijk onderzoek

Als het Openbaar Ministerie (al dan niet met behulp van de politie) onderzoek doet naar mogelijke strafbare feiten, dan mag zulk onderzoek niet beïnvloed door belanghebbenden bij een bepaalde uitkomst. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling dient daarbij vermeden te worden. Dat betekent dat zodra de vermoedelijke plegers Schrijfproeven Demmink Dus schorsen!! SP PvdA Ook verwijzing naar @? Verwijzing naar e-mails? Van Velzen + PvdA Dat filmpje met Krista van Velzen en Aleid Wolfsen, in Een Vandaag, moet rond 14 juni 2007 geweest zijn. Is de precieze datum te achterhalen in het archief van dat programma? Vragen PvV, die niet de kern raken, en ook het punt Media (vooruitverwijzing) negeren. Rechters die OM niet als belanghebbende partij zien: ook bij spreekverbod Louwes.

Een integere overheid?

@? Mail aan Kamerleden, minister binnenlandse zaken, integriteit.

Ook Biesemaat en de wet openbaarheid van bestuur: http://pengun.tonbiesemaat.nl/21662/ Zie ook http://www.klokkenluideronline.is/artikel/1460/wob-vragen-over-demmink-aan-albayrak.html


Verantwoording