Steeds net bijna goed (2)

Unieke positie?

[Opmerking 2 juli 2017: NB Het materiaal van Ons Geld Nu waaraan ik in dit artikel refereerde, blijkt inmiddels verwijderd. Mijn hyperlinks in dit artikel werken niet meer, en ik vind deze of soortgelijke zinnen ook niet meer elders op de site van Ons Geld Nu. Zouden ze bij Ons Geld dan toch mijn artikelen lezen en zich er zelfs iets van aantrekken? Of hebben ze zelf hun fout ingezien?]

Dit is het vervolg van mijn vorige artikel. Maar eerst even terug naar een stukje tekst op de site OnsGeld.nu, dat ik over het hoofd had gezien. Dat is echt zo onjuist en misleidend dat ik er wel iets over móét zeggen.

Ik heb het over het Huidige systeem, en dan Hoe banken geld creëren, bij het kopje ‘Unieke positie’. Citaat:

UNIEKE POSITIE
  
Private banken hebben een jaloersmakende positie binnen het monetaire stelsel. Waar anderen moeten werken of lenen om aan geld te komen, kunnen deze banken zelf geld creëren door het eenvoudigweg in de eigen administratie bij te schrijven.

Dit is echt een schandelijke, botte leugen. Anders gezegd, het klutsen van iets dat strikt genomen waar is, met een kromme formulering, waardoor een indruk ontstaat die demagogisch en misleidend is.

Of wat ook kan, de schrijvers van deze tekst snappen het echt niet en denken oprecht dat het waar is wat ze suggereren. Maar dat kan ik maar moeilijk geloven, als ik zie dat op deze site OnsGeld.nu ook zoveel dingen staan, concreet, gedetailleerd en controleerbaar, die wél juist zijn. Dat stelde ik in mijn vorige stukje vast. Dan moeten ze toch haast wéten dat wat ze híér schrijven gewoon gelogen is.

Hoe dit ook zij, de weerlegging:

Banken zijn niet in de unieke positie dat alleen zij geld kunnen maken, maar er is een unieke definitie van geld, die aangeeft dat een vordering van publiek op banken geld is, en een vordering van wie dan op een niet-bank geen geld is. En alleen maar dáárom treedt bij kredietverlening door een bank geldschepping op en bij kredietverlening door een niet-bank niet. Het artikel waar ik net naar linkte dateert van juli 2013, bijna drie jaar geleden dus, zodat het enige excuus voor niet-weten kan zijn dat Google mijn artikelen nog altijd zo slecht vindt.

Andere plaatsen waar ik hierop wees (tot vervelens toe, misschien wel, maar kennelijk is het nodig):
2140717.htm, 21503P01.htm, 2150116.htm, dbat1603/SP2.htm, dbat1603/PvdD.htm en 2160405.htm.

Nog eens een deel van het citaat:

“ [...] Waar anderen moeten werken of lenen om aan geld te komen, kunnen deze banken zelf geld creëren [...] ”

Een valse vergelijking. Want banken krijgen door geldcreatie niet meer waarde in handen, worden dus niet rijker, want er komt links en rechts op hun balans evenveel bij. Ook kunnen banken niet eerst geld scheppen en dan dat gebruiken om er gratis iets mee te kopen of betalen.

Dat is niet wat geldschepping is, dat is niet hoe geldschepping in elkaar zit. Leer boekhouden, lees mijn artikelen. Ik blijf het herhalen.

[Toevoeging 15 april 2016: zie ook deze korte en heldere samenvatting, daaruit blijkt duidelijk waarom een bank niet met zelfgeschapen geld kan betalen. Gewoon de verkeerde kant van de balans!]

Macht?

Verder citaat van dezelfde plek:

Private banken hebben dan ook een enorme sturende macht in de economie en daarmee in de maatschappij. Deze macht is niet aan principes van democratie en transparantie onderworpen. Ze gaat schuil in de private machtsstructuren achter banken en de particuliere belangen die daar spelen.

Banken beslissen wie wel en wie niet krediet krijgt, ja, hoeveel en tegen welke voorwaarden. Hopelijk speelt de factor ‘risico’ daar een belangrijke rol bij. Onverantwoorde leningen verstrekken is uiteindelijk in niemands belang.

Daarbij komt dat private banken zich doorgaans laten leiden door winstbejag.

Als banken te veel te riskante leningen in de markt zetten, leidt dat ertoe dat ze vaker de stroppenpot moeten aanspreken, zodat daar ook meer resultaat in teruggestopt moet worden, en dan boeken ze minder winst. Ja, dat is waar. Lijkt me een gezonde prikkel. De crisis van 2007/2008 had ermee te maken dat die prikkel niet meer goed werkte, door ondoordacht Amerikaans overheidsbeleid.

Een verband met macht zie ik niet. Een verband met geldcreatie evenmin.


Naar vervolgartikel.


Copyright © 2016 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden.