De mantra’s herhalen

Wie wat waar

Sommige mensen blijven naar steeds dezelfde mantra’s herhalen en staan niet open voor tegengeluiden. Een voorbeeld is Ramon van Jaarsveld, die reageerde op de Facebook-pagina Geld komt uit het niets van Ad Broere, waarvan dit onderwerp. De tekst van Ad Broere begint met:

Als u een hypotheekcontract met de bank tekent voor een lening van 200.000 euro wat gebeurt er dan?

Op die tekst ga ik nu niet in. Misschien een andere keer.

Reactie en rereactie

Ramon van Jaarsveld reageerde:

Nu wordt er door banken geld uit het niets gecreëerd zonder dat daar enige reële waarde tegenover staat.

Dat klopt niet, er staat wel degelijk waarde tegenover. Maar geen geld in monetaire zin. Het hangt allemaal op verschillende definities. Hier leg ik het verder uit.

Vervolgcitaat:

Bovendien moet dat geld met rente terugbetaald worden en het geld dat nodig is om die rente te kunnen betalen wordt niet gecreëerd” /

Ook dat klopt niet. Die rente wordt namelijk WEL door banken gecreëerd, zoals ik hier liet zien. Volgens dezelfde definitie als waar geldschepping bij kredietverlening uit volgt.

/ “met als gevolg dat de schuldenberg alleen maar oploopt” /

De schuldenberg loopt op doordat mensen, bedrijven en regeringen te veel geld lenen. Simpel. Maar niet door de rente, want die circuleert gewoon in de economie, net als huur, salaris, geld voor de supermarkt, belasting, enz. enz. Rente heeft niet een speciale status t.o.v. al die andere dingen die betaald moeten worden.

Hier staat uitleg over de rentekringloop. Zie ook mijn artikelen nr. 4 en 12 t/m 15.

De tekst van Ramon van Jaarsveld gaat verder met:

/ “en we met zijn allen enkel het hoofd boven water kunnen houden door met zijn allen nog meer geld te lenen ... uit het niets.

Dat is een fabeltje. Het hele verhaal klopt gewoon niet. Al was het maar omdat geldschepping niet betekent dat je geld LEENT uit het niets: tegenover elke lening bij een bank staat altijd een of andere vorm van inleg. Debet en credit zijn gelijk, altijd. Meer uitleg hierover in het recente artikel Centrale bank financiert overheid? en in vele andere in mijn artikelenserie over het onderwerp “Geldschepping en rente”.

Huishoudelijk

Het was fairder en opener van mij geweest als ik direct onder de reactie van Ramon van Jaarsveld had gereageerd, in plaats van apart hier op mijn eigen site. (Een persoonlijk bericht sturen bleek niet mogelijk.)

Alleen, zo’n reactie kan ik niet plaatsen – althans niet onder mijn eigen Facebook-login; een reactie onder valse naam is niet mijn stijl. Ik ben namelijk kort na het verschijnen van de betreffende Facebook-community kennelijk al geblockt door Ad Broere.

Anders kan ik het niet verklaren dat met een ander login wel reactievelden te zien zijn en bij mij niet, en ik eerder ook welgeteld één reactie kon plaatsen, die inmiddels verwijderd is. Die reactie betrof deze cover photo. Wat ik precies schreef weet ik niet meer. Wel weet ik dat ik bezwaar maakte tegen de opdruk op het afgebeelde bankbiljet:
I am a piece of paper / I control your life”.

Ik wees erop dat bankbiljetten een vordering inhouden van de houder van het biljet, op de uitgevende centrale bank, dus een bezit van de houder en een schuld voor die bank. Ik vind daarom die tekst misleidend en demagogisch (een van die woorden of allebei heb ik in mijn herinnering gebruikt).

Dat was kennelijk voldoende om meteen verbannen te worden. Mijn formulering was ook wel wat direct en bot. Maar er was een voorgeschiedenis: mijn eerste artikel over uitingen van Ad Broere, “Toch net een beetje anders” van 23 juni jl., was dacht ik tamelijk mild van toon. Hij heeft er nooit inhoudelijk op gereageerd.

Ad Broere was eerder op Facebook aanwezig met een andere pagina met ongeveer dezelfde inhoud als de huidige. Ik probeerde me in te houden en nergens op te reageren, omdat ik in die tijd bezig was met wat later dit artikel werd, maar dat ik niet meteen kon voltooien, omdat ik eerst dit zijspoor wilde volgen (en het resultaat vervolgens naar het Nederlands overbrengen). Maar inhoudelijk kostte dat wat hoofdbrekens, de zaak lag minder duidelijk dan ik eerst dacht. Ik ga in zo’n geval door tot ik iets heb dat klopt en plausibel is.

Ik neem namelijk waarheid, logica, begrip en redelijkheid als uitgangspunten en niet demagogische propaganda voor een bepaald standpunt.

Vanaf 25 juli 2013 of al daarvoor (mijn eigen bijdragen meldt Facebook niet in de mail, alleen die van anderen) zag ik op de Facebook-pagina van Ad Broere zo veel dingen die niet klopten, van hemzelf en van reageerders, dat ik me weer eens niet kon inhouden en tamelijk veel tamelijk heftige reacties postte.

Bij toeval of naar aanleiding daarvan was die Facebook-pagina de volgende dag opeens spoorloos verdwenen, inclusief alle discussies. In bedekte termen schreef ik er dit over. Met veel zelfspot, maar het is wel allemaal waar wat er staat, op stukjes aan het eind na.

Goed, inmiddels heeft Ad Broere als vervanging van de eerdere persoonlijke Facebook-pagina dus een community opgezet. In de introductie staat vermeld:

Hoe kan de paradigmaverandering van geld centraal naar de mens centraal worden gerealiseerd? Deze pagina staat open voor uw -constructieve- inbreng.

Constructieve inbreng”, dat is een eufemisme voor: ‘kritiek wordt niet op prijs gesteld, ga je niet afvragen of dingen wel echt kloppen; alleen medestanders en zijlijnjuichers mogen hier meepraten’.

Vandaar de titel van mijn stukje: mantra’s horen bij religies als het hindoeïsme en boeddhisme. Internetclubjes rond bepaalde opvattingenstelsels krijgen al snel ook zo’n religieachtig karakter, als van een sekte: de volgelingen lopen achter een goeroe aan, die de wijsheid in pacht heeft.

Het is niet de bedoeling dat de gelovigen zelf kritisch gaan nadenken. Dat wordt als storend en bedreigend ervaren. Dan bederf je het feestje van de halleluja-ervaring. Dan word je geweerd.


Copyright © 2013 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden.