(Opmerking vooraf: grote delen van dit artikel waren in conceptvorm en in mijn hoofd al klaar toen ik het nieuws op de site van Peter R. de Vries las. Ik probeer het artikel nu te voltooien zonder me daardoor te laten beïnvloeden. Over die latere ontwikkeling zal ik een apart artikel schrijven.

Op de man (1)

Krant

Wat heeft die Louweslobby nou weer voor kunstje geflikt? Hebben ze de mailbox van Mr. Vlug gekraakt om er vertrouwelijke correspondentie uit te misbruiken? Is zelfs het e-mailverkeer van Hoofdofficier van Justitie Mr. Vast illegaal gelezen? De gratis krant Metro berichtte daar vanmorgen over:

Er schijnt zelfs al iemand vanwege de computerkraak te zijn gearresteerd, en die heeft bekend.

Maurice de Hond heeft ontkend ooit iemand opdracht te hebben gegeven “(laat staan betalingen verricht) om in mailservers te gaan inbreken”.
Hij stelt verder dat dat ook helemaal niet nodig zou zijn, want: “Er komt dankzij officiële en legale stukken en de medewerking van vele betrokken burgers al zoveel vuiligheid in deze zaak naar boven dat ik me niet hoef te verlagen tot het opdracht geven tot het verrichten van mogelijke strafbare feiten”.

Mijn eigen mening: ik keur dergelijke praktijken, voorzover ze inderdaad hebben plaatsgevonden, ook met nadruk af. Goed dat het aangepakt wordt. Alleen jammer dat de politie niet consequent is, en niet ook achter andere strafbare feiten aan gaat.

Pot en ketel

Mr. Vlug, die nu klaagt over het misbruiken van gegevens uit zijn e-mailbox, is overigens dezelfde die in een Netwerk-uitzending van 13 november 2006 ongevraagd uit e-mails van Maurice de Hond aan hem citeerde (ca. 15:30 en verder), en papieren correspondentie in beeld liet brengen tussen Maurice de Hond en Ernest Louwes (17:25), waarmee hij m.i. het briefgeheim schond.
Alles werd natuurlijk wel tendentieus geknipt naar voren gebracht, zodat er een heel ander beeld van de werkelijkheid naar voren leek te komen.
Maurice de Hond zette vervolgens de hele episode online, zodat wel een eerlijke indruk te krijgen was van hoe het precies gelopen was.
Deze rechtzetting werd door de media, inclusief Netwerk zelf, ondanks vele indringende oproepen van kijkers (waaronder ikzelf) totaal genegeerd. Hoor en wederhoor? Wat is dat?

Timing

Opvallend is dat volgens de Metro het misbruik van gegevens uit gekraakte e-mailboxen al “minstens enkele maanden tot ongeveer anderhalf jaar” plaats zou vinden.
N.B. anderhalf jaar geleden bemoeide althans De Hond zich nog helemaal niet met de Deventer moordzaak! De klusjesman was toen ook niet in de publiciteit, dus waarom zou de hacker dan toen al belangstelling hebben gehad? Beetje onwaarschijnlijk verhaal.

Als het al zo lang aan de gang was, waarom dan uitgerekend nu opeens naar de politie stappen en ermee in de publiciteit komen?

Dat kan geen toeval zijn: een paar dagen geleden is advocaat Vlug ernstig in verlegenheid gebracht door aantoonbaar weer een vals alibi van zijn cliënte; evenals het OM dat hier aantoonbaar van op de hoogte was, en toch volhield dat het alibi wel klopte. Keihard liegen dus. En dat is, alleen al op dit ene punt, al weer de tweede keer. Justitie hoeft niet eerlijk te zijn, die staan immers boven de wet in Nederland? Die mogen gewoon liegen en bedriegen, als dat ze handig uitkomt.
En de politiek laat ze rustig begaan, de verantwoordelijke minister laat het een ambtenaar afdoen met standaardbriefjes, en de Tweede Kamer weigert hem op het matje te roepen, terwijl dat wel hun grondwettelijke taak is.

Omdat Mr. Vlug en het OM geen weerwoord hebben over het aantoonbaar valse alibi (en Metro en Korterink (ook de schrijver van het artikel in de Metro) zwijgen er ook wijselijk over; hoezo hoor en wederhoor? hoezo onpartijdige berichtgeving?) zoeken ze het heel opzichtig op een wanhopige vlucht naar voren, door tegenstanders te gaan beschuldigen. Anders gezegd: ik denk dat dit gedoe met die gekraakte e-mailbox gewoon het zoveelste vuile spelletje is. Met spelen op de bal kunnen ze het niet winnen, dus spelen ze op de man, door mensen in diskrediet te brengen.

Het zal ze niet baten, denk ik, de waarheid is gewoon te opzichtig duidelijk voor wie de moeite neemt niet alleen op de partijdige media af te gaan, maar ook andere stukken te lezen, van voor- en tegenstanders van de diverse opvattingen.

Media

Het valt op dat het nieuws van 3 februari jl. (welgeteld 4 dagen geleden) alleen door de Volkskrant werd gebracht werd; maar dan nog afgezwakt, “er is twijfel ontstaan”, terwijl er in werkelijkheid harde bewijsstukken zijn. Andere media repten er niet over. Vreemd, omdat toch de eerlijkheid en betrouwbaarheid van het OM in het geding zijn. Dat is niet belangrijk genoeg om aandacht aan te besteden?

De media zijn er echter als de kippen bij als er een relletje getrapt kan worden waarmee liefst Maurice de Hond of een medestander onderuit gehaald kan worden. Standaard wordt daarbij geen aandacht besteed aan inhoudelijke punten uit het vele wat hij de afgelopen maanden naar voren heeft gebracht. Men negeert dat liever. Waarom toch?

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt? Dat zou kunnen gelden bij de publieke omroepen. Maar ook RTL4 bracht vanavond het nieuws met achtergrondbeelden van het graf van de weduwe en het zoeken naar het mes daarin, als om te suggereren “zie je wel, alweer een afgang voor De Hond!”. Die mesaffaire was trouwens helemaal geen afgang, het was onderzoek dat gedaan moest worden, het OM had het zonder morren meteen zelf moeten doen. Het is een schandaal dat een rechter ze moest dwingen gewoon hun werk te doen. Het onderzoek is gedaan, en de uitkomst is bekend: geen mes. Er is nog veel meer onderzoek dat gedaan had moeten worden, maar niet gedaan is, of waarvan de uitkomsten (wegens belastend voor klusjesman dan wel ontlastend voor Louwes) buiten de dossiers gehouden zijn. Maar daar hoor je de media nooit over. Dat wordt allemaal stelselmatig doodgezwegen.

Nogmaals: zou het bij de publieke omroepen een kwestie zijn van ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’? Maar diezelfde publieke omroep had in het programma Zembla op 28 en 30 januari 2007 wel een uitzending over de WAO en het UWV, zeer kritisch over het regeringsbeleid. Dat durven ze wel. Misschien omdat het in termen van rechts en links te vatten is? De SP, die in de Deventer moordzaak ondanks een enkele kamervraag verder ook volkomen passief is, stelde over de WAO wel meteen vragen.

Maar Zembla had op 21 januari 2007 ook een uitzending over Holland Casino, indirect ook kritisch over het regeringsbeleid. Niet erg een rechts-links-thema.

Waarom sluiten ze bij de Deventer moordzaak dan de ogen voor de vele onregel­matig­heden? Ik begrijp het gewoon niet.

Of zou er latent anti-semitisme achter zitten? Ze vinden De Hond eigenlijk maar een lastige Jood, die ze graag een hak zetten? Nee, dat is te erg, dat wil ik gewoon niet geloven. Maar de gedachte komt af en toe toch weer bij me op.

Smaad?

Als de Metro mr. Vlug goed geciteerd heeft, had hij het over een “Louwes-maffia”. Daar maak ik de volgende kanttekeningen bij:

Is deze uitlating van Mr. Vlug, over een “Louwes-maffia”, eigenlijk geen smaad tegen een hele groep mensen? Moet er geen aangifte tegen gedaan worden? Misschien wel. Maar ik voel er niks voor, want wie eerlijk is, voelt zich door een dergelijke onzinnige aantijging niet aangesproken, en dan is het ook niet nodig er serieus aandacht aan te besteden. Ik leg deze flauwekul gewoon naast me neer.

Over smaad gesproken: mr. Vlug sprak in de Netwerk-uitzending van 13 november 2006 nog de stellige verwachting (16:50) uit dat Maurice de Hond hiervoor vervolgd en veroordeeld zou worden.

Het is nu bijna drie maanden later. Justitie heeft De Hond verhoord, maar een datum voor een proces is nog steeds niet bekend. Natuurlijk is het een ingewikkelde zaak (is dat zo?) waar het OM lang onderzoek naar moet doen. Maar sinds de uitspraak in kort geding (commentaar Maurice de Hond) mag MdH MdJ niet meer “als moordenaar van of verdachte van de moord op mevrouw Wittenberg aan[te]wijzen”. Dat doet hij sindsdien ook niet meer. Onderzoek naar eventuele smaad hoeft zich dus alleen te richten op de tijd voor de betekening van dat vonnis. Dat is al weer anderhalve maand geleden. Dus het onderzoek kan makkelijk afgerond zijn. Toch is er maar steeds geen datum voor een proces. Waarom niet?

Maurice de Hond heeft bij herhaling gesteld dat dat is omdat ze niet durven. Bij een proces kan ook de aangeklaagde namelijk getuigen oproepen, en die onder ede (laten) horen. Dat zouden wel eens veel dingen aan het licht kunnen komen die nu vermoed worden, maar nog moeilijk bewijsbaar zijn. Dat wil de tegenpartij niet riskeren, en daarom dreigen ze alleen met een smaadproces, maar voeren ze het dreigement liever niet uit.

Ik ben geneigd Maurice te geloven. En heeft hij ongelijk: ik zie net als hij uit naar dat proces. Hoe eerder hoe liever. Laat het maar eens uitgezocht worden, met verhoren onder ede, en dan een oordeel van een onpartijdige rechter, in plaats van alleen door het oneerlijke en partijdige OM.


Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden