Framing (3)

Plaats in artikelserie en -subserie

Mijn vorige twee stukken over het ‘framen’ bij blog Swap I. Chou, getiteld Smaad? en Gewoon doorgaan, hadden niet dat woord in de titel, maar ze horen wel bij dezelfde subserie. Vandaar nu het volgnummer 3.

Kon ik me bij die teksten, beide van de hand van Teigertje, nog voorstellen dat het framen uit onhandigheid gebeurde, door het zich onvoldoende afvragen welke indruk de tekst bij lezers kan achterlaten; bij het derde geval, nu door Jeroen H., lukt me dat niet meer. Ik vermoed hier sterk een opzettelijke beschadigingspoging.

Of een treiterpoging, en dan gniffelend gaan zitten kijken of ik reageer. Getrol dus.

Nou Jeroen, je krijgt je zin, ik reageer.

Het inmiddels traditionele citaat

16 december 16 2014 om 18:32:

Dit gaat vooral over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. De Ruuds, Martijn’s [sic] en JDTV’s van deze wereld hebben een narcistische interpretatie daarvan en denken dat het een vrijbrief is om veelal kwaadschiks hun “mening” aan anderen op te dringen. Maar die vlieger gaat niet op en in zoverre die vlieger wel opging, is die tijd voorbij. Het heeft ons land alleen maar schade berokkend en in 2015 gaan de lijntjes op dat vlak heel erg aangehaald worden. Het GeenStijl/ Theo van Gogh tijdperk, dat Nederland alleen maar schade berokkende is voorbij. Pownews ligt er al uit en uit die hoek gaan nog veel meer maatregelen komen, dat is de politieke realiteit van dit moment. Het is mooi geweest.

De Hoge Raad maakte vandaag alvast een beginnetje. Het is mooi geweest met de randmongolen die denken dat ze ongestraft onze samenleving kunnen vervuilen met hun haatbagger.

Ach ja, volgens Jeroen H. kan ik niet zo goed Nederlands lezen, dat zal het zijn. Maar vergeet niet dat een openbaar blog door iedereen gelezen kan worden, met allerlei niveaus van leesvaardigheid en begripsvermogen.

Ik lees in dit tekstfragment en in de link toch echt insinuaties over mij die ik verre van mij werp. En zo ben ik: ik ga dan niet naar de politie, maar ik zeg zelf in het openbaar hoe het dan wél zit, hoe schandelijk het ook is dat ik me daar door Jeroens insinuaties toe gedwongen zie.

Statements en andere opmerkingen

Theo van Gogh

Van de uitingsstijl van Theo van Gogh ben ik nooit een fan geweest. De titel van zijn site, De Gezonde Roker, vond en vind ik dom en een belediging aan het adres van de nabestaanden van al die mensen die aan longkanker zijn gestorven.

Van Goghs scheldwoord “geitenneukers” vind ik afschuwelijk. Het is voor mij een typisch voorbeeld van hoe je niet met mensen om hoort te gaan.

Dat Theo van Gogh vermoord is, vind ik verschrikkelijk, maar dat is nog geen reden om alles wat hij deed maar goed te vinden.

Van Goghs stijl vind ik meer passen bij mensen als Jeroen H. en zijn vriend Peter Breedscheld (o nee, ik ben principieel tegen het verhaspelen van namen!), die als ik het wel heb (ik las hem toen nog niet), heel typerend, zijn site Frontaalnaakt begon als hommage aan Theo van Gogh.

Grondwettelijke uitingsvrijheid

Pownews ligt er al uit en uit die hoek gaan nog veel meer maatregelen komen, dat is de politieke realiteit van dit moment.

Dus Jeroen H. denkt dat staatssecretaris Sander Dekker (want op hem doelt hij, denk ik) met zijn omroepbeleid de wettelijke beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting (“behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”, artikel 7 lid 1 van de Grondwet) probeert vorm te geven?

Jeroen snapt er echt helemaal niks van.

Belediging

Deelcitaat: “Het is mooi geweest met de randmongolen” [...]

Al eerder maakte ik bezwaar tegen het gescheld van Jeroen H. en andere swapicanen. Het woord “randmongolen” is een variant op zwaar verouderde medische termen als ‘randdebiel’ en ‘randimbeciel’. Daarmee werden mensen aangeduid met een intelligentiequotiënt (IQ) dat net aan de rand zat van de range waaraan kwalificaties als ‘debiel’ of ‘imbeciel’ werden toegekend. Ik denk dat dat uit de tijd is dat de BLO-scholen nog bestonden, voor Bijzonder Lager Onderwijs. Heeft Jeroen waarschijnlijk niet eens meer meegemaakt, ik wel.

Mongolen zijn mensen uit Mongolië. De aanduiding werd ook gebruikt als scheldwoord voor mensen met het syndroom van Down, omdat hun oogleden soms ook een wat schuine stand hebben. Maar het slaat nergens op, want ook iemand met het Down-syndroom die echt uit Mongolië komt, is aan het uiterlijk te herkennen. Zag ik eens in een documentaire en het ligt ook voor de hand.

De term ‘randmongool’ is dus drievoudig beledigend, voor mensen uit Mongolië, voor mensen met het syndroom van Down en voor mensen met een verstandelijke beperking anders dan door het Down-syndroom.

Haatbagger

Deelcitaat:

De Hoge Raad maakte vandaag alvast een beginnetje. Het is mooi geweest met de randmongolen die denken dat ze ongestraft onze samenleving kunnen vervuilen met hun haatbagger.

Het krantenartikel van de NRC zegt iets over PVV-leider Geert Wilders, en over de mij onbekende Delano Felter, die “bij zender AT5 gezegd [had] dat homofielen een “afwijkende sekse’” hebben en dat je ze “eruit moet sodemieteren“.”. De Hoge Raad schijnt iets bepaald te hebben over een eerdere beslissing van een gerechtshof.

Ter correctie van de suggesties die Jeroen H. bij onwetende lezers kan opwekken, verklaar ik hier stelling dat ik geen PVV-sympathieën heb, dat ik niets tegen homo’s heb, en dat ik mij nooit bezighoud met wat voor soort “haatbagger” dan ook.

Nog meer framing

Nog een citaat van Jeroen H., nu van 19:28:

Maar in de geest van het Lichtfeest, waar ik stiekem best gevoelig voor ben:

Wellicht kunnen we denken over een Swapichou amnestie regeling.
[sic] Wat mij betreft zijn JDTV, Xaar, Geen en de Kreek kandidaten daarvoor. Ruud ook, als hij zich eerst committeert aan de moderatieregels hier op swapichou, die helemaal niet zo streng zijn.

weet jij nog anderen die in aanmerking komen voor zo’n amnestieregeling, Ziva?

Amnestie, vrijstelling van strafvervolging, dus hierin ligt weer de suggestie besloten dat ik iets strafbaars zou hebben gedaan, net als bij dat verhaal over de Hoge Raad die zogenaamd de lijn gaat doortrekken “naar media en burgers”.

Over de kleinerende, vernederende en trollende suggestie dat ik Jeroen zou moeten smeken om weer op blog Swap I. Chou toegelaten te worden, en me moet houden aan de regels waar hij zich aantoonbaar zelf niet aan houdt, zwijg ik verder maar.