Gekijf

17 en

Frontaal Naakt exit

De hoofdredacteur van het blog Frontaalnaakt.nl, Peter Breedveld, heeft vorige week besloten ermee te stoppen. De directe aanleiding schijnt te zijn geweest een artikel in Trouw van 7 maart 2013, geschreven door Elma Drayer, getiteld “Leve de duistere krachten die internet weet op te roepen”. Dat was zelf weer een reactie op reacties die deze Elma Drayer kreeg op een eerder stuk, van 28 februari, “Het taboe op Jodenhaat is verdwenen”.

Onderin dat tweede artikel, vanaf “Illustratief in dit verband [...]”, citeerde Elma Drayer wat citaten van uitspraken van Peter Breedveld en Hassnae Bouazza. Daarmee suggereerde Elma Drayer dat Peter Breedveld en Hassnae Bouazza antisemitisch zijn, omdat ze hun uitspraken opvoert als illustraties van “nog meer antisemitisch enthousiasme.

En dat nu trok Peter Breedveld niet meer. Hij ziet zichzelf als een strijder tegen racisme, die zich ook vele malen tegen antisemitisme keerde. Hier en ook in eerdergenoemd afscheidsartikel “FNEXIT” gaf hij er links naar.

Zo’n dappere strijder tegen racistisch en onder andere antisemitisch onrecht, die dan zelf beschuldigd wordt van antisemitisme, dat is voor hem reden het bijltje erbij neer te gooien.

Beoordeling

Wat is daar nu van aan?

Zich keren tegen antisemitisme is geen vrijbrief om zelf antisemitische uitspraken te doen.

Elma Drayer gaf geen hyperlinks, maar ik wist waar ze haar citaten vandaan had en het is ook eenvoudig te googelen. De bloemlezing staat hier, op het blog van degene waartegen de praatjes gericht waren.

Dan zien we dat Elma Drayer nog heel terughoudend geciteerd heeft: de werkelijkheid is veel erger. Ik neem meteen het eerste en tweede citaat als voorbeelden en volg de link. Die wijst naar een archiefsite. Ook onder het originele artikel staat het gewraakte commentaar nog, onder de markering “op 04 12 2009 at 17:08 schreef hassnae”. De tekst van Peter Breedveld heeft hij kennelijk later weggehaald, die staat in het archief van de Wayback Machine nog wel, onder de aanduiding “op 04 12 2009 at 20:09 schreef Peter”.

Ik citeer niks, want ik wil zulke taal niet op mijn site hebben.

In een ongedateerd maar kennelijk kort na het ontstaan van de ophef geschreven artikel op haar site, verdedigde Hassnae Bouazza zich tegen de kritiek, met o.a. de opmerking:

Het zijn satirische citaten, die uit hun context zijn gerukt.

Welnu, dat moge zo zijn; met die context is het alleen maar nog veel erger. Ook de rest van Hassnaes verdediging vind ik niet overtuigend.

Wat ik waarneem is een hoogopgelopen privéruzie, met Hassnae in de rol van een kijvend wijf. Zulke ruzies zouden beter vermeden worden, maar als ze er dan toch zijn, in de privésfeer blijven. Nog erger, in het gescheld worden de Joodse achtergrond van de uitgescholdene benoemd en betrokken. Dat maakt het nog verwerpelijker dan het al was.

Maar is het ook antisemitisch? Wordt Loor uitgescholden, besmaad en bespot omdat ze Joods is? Ik denk eigenlijk van niet. Het gebeurt omdat het drietal ruzie heeft, en die Joodsheid wordt daarbij gehaald.

Wel verwerpelijk, maar niet antisemitisch.

Totaal geen zelfinzicht

Toch even een paar citaten, van een paar kritische reageerders die ik niet ken, en hoe Peter Breedveld daar dan mee omgaat.


op 04 12 2009 at 20:40 schreef Peter, in reactie op ene Wouter, die o.a. schreef:

[...]
Blijkt maar weer eens dat gevoel voor humor bij moslims ver te zoeken is.

Inhoudelijk argumenteren, Wouter, lukt je dat ook? Nee hè? Hassnae heeft meer humor in haar pink dan jij en je soortgenoten in je hele stamboom.

Kom op, weerleg eens iets van wat ze schrijft. I dare you. I double dare you.

op 04 12 2009 at 20:45 schreef eva:

Beschamende reacties richting Loor, zowel die van jou Peter als van Hassnae.

op 04 12 2009 at 20:52 schreef Peter:

Ja, Eva? Hoezo dan?

op 04 12 2009 at 20:54 schreef wouter:

De vuilspuiterij van Hassnae richting Loor op 13.08 weerleggen, Peter?
Man, het onzingehalte is dermate hoog dat Hassnae zichzelf hiermee al afdoende heeft gedwiskwalificeerd
[sic].

op 04 12 2009 at 21:02 schreef Peter:

Sorry, niks weerlegd, Wout. Probeer nog maar een keer.


Dat over “humor bij moslims” is discriminerend en dat wijs ik af.

Maar uit Peters “Hoezo dan?” blijkt zijn totale blindheid. Hij verdedigt zijn vriendin door dik en dun. Dat is op zich begrijpelijk en te prijzen. Alleen gaat hij te ver, zo ver dat hij zich niet eens meer afvraagt of wat zij schrijft wel kan, of het welgevoeglijk is, of een eerlijk en oprecht mens zo met mensen mag omgaan. Ik vind dat dat niet mag. Peter begrijpt de vraag niet eens.

(Niet dat ik zelf nou zo geweldig ben, ik heb er in de loop der jaren in de emotie van het moment ook wel eens het een en ander uitgegooid. Googel het maar op. Dat ontneemt me niet het recht het bij anderen te bekritiseren, vind ik.)

Achterdocht

Nog een citaat uit het verweer van Hassnae Bouazza:

Ik zou u met dit verhaal over deze gênante ruzie niet hebben lastiggevallen, als Trouw-columnist Elma Drayer zich niet door Blik voor de gek had laten houden. Bliks acties hebben geen ander doel dan ons te beschadigen. Je zou van een kwaliteitskrant als Trouw mogen verwachten daarin terughoudend te zijn.

Een gênante ruzie, ja dat is het. Waar het me om gaat bij dit citaat: ik lees erin dat Hassnae denkt, weet, denkt te weten dat Elma zich door Loor heeft laten opstoken, zich voor haar karretje heeft laten spannen.

Of dat zo is, weet ik niet, want ik ken geen van beide dames en ik spreek ze nooit. Erg waarschijnlijk lijkt het me niet. Het ligt veel meer voor de hand dat Elma Drayer zelf is gaan googelen naar antisemitisme op internet, en toen op die scheldbloemlezing stuitte.

Wat ik wel zeker weet, omdat ik er zelf bij was, is dat ik dit artikel indertijd geheel op mijn eigen initiatief schreef en voordien nooit in welke vorm dan ook met Loor heb gecommuniceerd. Erna ook weinig: zij tweette wat, boos, ik tweette wat terug, 3 dagen daarna zijn er wat mailtjes en 5 dagen daar weer na wat direct tweet messages en mails heen en weer gegaan. Alles bij elkaar 10 berichten, verder niks.

Toch nam Hassnae zonder enige aanleiding voetstoots aan dat ik opgestookt was. Want met de scheldwoorden “hardnekkig ongedierte” bedoelde ze niet mij, maar Loor, die in haar visie Peter en haar voortdurend op internet achtervolgde. In werkelijkheid zwijgt zij ze dood en zijn het anderen die soms de ruzie oprakelen.

Zie ook 29 september 2011.

Een situatie verkeerd inschatten is menselijk en niet erg. Als je tenminste bereid bent je fout in te zien, als je erop wordt gewezen. En de in een moment van emotie geuite beledigingen terug te nemen. Maar dat deed Hassnae Bouazza niet. Liever ging ze er achterbaks op Twitter met haar fans over roddelen. Ik schreef er eerder al in bedekte termen over, zie 3 december 2011 helemaal onderaan.

Toen ik in de nacht van 4 of 5 januari 2012 de hele kwestie in een e-mail aan Hassnae toelichtte, maar haar vroeg vanwege privacy (niet de mijne, maar die van de ruziemakers) er niet over te tweeten, ging ze wéér de volgende dag met haar fanclubje op twitter die mail bespreken. Niet de inhoud, maar dat ik hem gestuurd had. Zie ook 6 maart 2012.