Begrijpend lezen

Dreigen? Ik?

Ik kom nog eens terug op dit commentaar waar ik hier al iets over zei. Teigertje op 13 december 2014 om 19:49, maar dan de ongedateerde latere toevoeging. Ik citeer:

Wat jij hebt opgesteld, is natuurlijk gewoon een dreigende brief maar dan vorm gegeven in een posting (zie hyperlink hierboven en dan het gedeelte boven het naschrift van de heer Harmsen zelf), het heeft verder dezelfde opzet en is ook in die context bedoeld en dat ziet ieder normaal mens zo.

Een “dreigende brief”? Hier schrik ik wel van. Bedreiging is immers een strafbaar feit en dat is niet mijn ding. Het is mijn vaste voornemen om steeds binnen de grenzen van de wet te blijven. Zou ik werkelijk een dreiging hebben geuit?

We hebben het toch over dit stuk van mij, dacht ik. Ik heb het herlezen en herlezen, maar ik zie het werkelijk niet. In welke woorden zou die dreiging dan vervat moeten zijn? Waar dreig ik dan mee?

Aanklacht?

Vervolgens kwam Jeroen met deze opmerking:

Ruud moet die aanklacht maar doen als hij denkt een zaak te hebben, hij toont er alleen maar zijn incompetentie mee aan op het vlak van begrijpend lezen en recht.

Wie is hier nou precies niet zo goed in begrijpend lezen? Ik had toch al duidelijk gezegd dat ik die aanklacht niet ging indienen? Citaat van mezelf (hup, weer een ander kleurtje):

Als ik [...] een klacht [...] wegens smaadschrift [...] in zou dienen, zou het misschien nog een kans maken ook, denk ik zomaar. Maar ik doe het niet, want als ik zie hoe lang na het feit rechtszaken die ik volg vaak pas gehouden worden, vind ik het niet juist het rechtssysteem nog meer te overbelasten met domme internetruzies.

Ook kan ik heel goed voor mezelf opkomen zonder hulp van een openbare aanklager. [...]

“Gaat het over schelden??”

Nog eentje. Jeroen op 2 januari 2015 om 10:04:

Weer zo’n halve argumentatie van Ruud. Hij trekt wat termen uit zijn context, geeft nog niet eens aan of het hier een scheldpartij, non sequitor, [sic] discriminatie of wartaal betreft, ik kan er niets mee.

Uit zijn context”? Ik citeerde steeds ruim en gaf een dieplink voor nog veel meer context. Hoeveel context wil je precies hebben?

En dan begrijpt Jeroen zogenaamd niet ik het het hele artikel lang over schelden heb. De titel is “Schelden (2)”, de bestandsnaam is sxelden2.htm en ik schreef:

Echter, een verdere inventarisatie geeft diverse voorbeelden te zien waarin de moderatoren [...] er zelf lustig op los schelden. Zij mogen dat kennelijk wel, de regels gelden in hun visie niet voor henzelf, [...]

Waar zou het dan over gaan, denk je? Over wolven weer? Het jankt als een wolf, het sluipt als een wolf, het verscheurt als een wolf, dan zal het wel een eend zijn, zoiets?

Tjonge jonge, zeg.


Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden