Vrijwillige stabilisatie

Principieel nadeel

Een groot nadeel van mijn bedenksels rond parlementsverkiezingen in twee ronden is natuurlijk uitsluiting: sommige partijen en kandidaten, waar wel degelijk flink wat mensen op gestemd hebben, zouden niet in de Kamer komen. Helemaal in het begin, in 2010, zat ik daar ook al mee.

Daarom keer ik nu terug van ‘Twee ronden, drie partijen’ naar ‘Lege zetels’, dat immers dat nadeel niet heeft. Om dit artikel goed te kunnen volgen is het handig iets meer te weten over dat idee van mij over de Lege Zetels. Hier staat een samenvatting.

Drie manieren!

In 2017 onderkende ik twee manieren om de lege zetels te berekenen en praktisch te organiseren. Gisteren, 12 januari rond 0:15 – ik had al geslapen maar was even wakker – zag ik opeens in dat er nog een derde manier is, die grote voordelen heeft.

We zouden de verkiezingen kunnen laten verlopen zoals nu ook, en de Kamerzetels laten bezetten volgens de regels zoals ze nu al gelden. Geen wijziging. Het idee ‘Lege zetels’ zou vervolgens te realiseren zijn op vrijwillige basis door Kamerleden, die naar proportie van de opkomst bij de verkiezingen het stemgedrag gingen vertonen zoals hier beschreven.

Een soort gedoogconstructie, maar dan door delen van alle fracties, die daarmee de desinteresse (‘ik vind het wel best’) vertegenwoordigen van de velen, die geen gebruik hebben gemaakt van hun actief kiesrecht. Daarmee wordt de gewenste stabilisatie bereikt van een coalitieregering met minder partijen, en wordt het nadeel van politieke versplintering ondervangen.

Voordelen

De voordelen zijn legio:

Praktijkvoorbeeld

Hoe zou dit uitpakken in de huidige situatie, voor de Tweede Kamer die op 22 november 2023 gekozen is? Ik neem rekenblad 2170603a.xls van juni 2017 en bouw dat om naar nu. Dat levert dit op.

Het effect is wat ik verwachtte: er zijn veel meer coalitiemogelijkheden, veel met drie partijen, en zelfs twee met twee partijen. De coalitievorming kan sneller en soepeler, en een resulterend kabinet is eensgezinder en dus stabieler en krachtdadiger.