Saboteerwetten?

Nog eens nadenken

Toen ik laatst nog eens nadacht over mijn voorstel om het vormen van regeringen makkelijker te maken, bekroop me de angst dat het in de praktijk toch niet goed zou gaan. De regels die ik voorstelde zijn namelijk:

Consequentie

Maar: de laatste regel geldt dan natuurlijk ook voor initiatief­wetsvoorstellen vanuit de Kamer, waaronder die van de oppositie. In theorie zouden dus wisselende samen­werkings­verbanden van oppositiepartijen steeds wetten erdoor kunnen krijgen (dankzij de vooraf en per definitie afgesproken steun van de Lege Zetels), die het regeringsbeleid doorkruisen.

Dat zou tot rommelige en inconsistente toestanden kunnen leiden, waar niemand iets aan heeft.

Valt wel mee

Maar in de praktijk zie ik dat zo’n vaart niet lopen. Dit om de volgende redenen:

Beoordeling

Ik beoordeel mijn eigen angst daarom als ongegrond. De theoretische mogelijkheid is geen steekhoudend argument tegen het voorstel.