Lege zetels (samenvatting)

Wat is dit?

Dit is een samenvatting van een aantal eerdere artikelen.

Meer partijen

Nederland heeft een meerpartijenstelsel. Er is niet, zoals in Duitsland, een kiesdrempel van 5%, hoewel het zetelaantal van 150 in de praktijk neerkomt op een kiesdrempel van 0,67%.

Er is niet, zoals in Frankrijk, de VS en het VK, een districtenstelsel, waarbij per district maar één vertegenwoordiger in het parlement komt.

Ik vind deze evenredige vertegenwoordiging met een meerpartijenstelsel goed. Ieders stem wordt gehoord, iedereen kan zich vertegenwoordigd voelen.

Tijdverlies

Zo’n systeem heeft ook nadelen: er zijn veel, relatief kleine partijen in het parlement, met uiteenlopende opvattingen. Daardoor is het erg moeilijk een regering te vormen die gesteund wordt door een meerderheid. Dit leidt steeds weer tot tijdverlies door lange coalitie-onderhandelingen.

Regeer namens niet-stemmers

Als oplossing stel ik voor: maak gebruik van het opkomstpercentage. 75% is al heel redelijk, maar die 25% die niet gestemd heeft, zou een aanzienlijke fractie vormen in het parlement, als je hun niet-stemmen gewoon meetelde.

Die niet-stemmers vinden het (om allerlei redenen) kennelijk wel best: behandel ze dan ook zo. Beslis in het parlement voor ze en zonder ze. Hadden ze maar moeten gaan stemmen.

Er zou dan in het parlement een aanzienlijke fractie zijn waar geen echte parlementariërs in zitten, maar die wel stemrecht heeft. Het stemgedrag van die fractie spreken we vooraf af:

Stemgedrag

Dit leidt tot een stabiliserend effect van een toch kritische Tweede Kamer.

Door het afgesproken stemgedrag kan de fractie van de Lege Zetels in gedachten bij de parlementaire steun voor elke beoogde coalitieregering geteld worden. Daarom zijn er bij elke verkiezingsuitslag veel mogelijkheden om regeringen met voldoende steun te vormen.

Snel en doortastend

De coalitiebesprekingen kunnen kort zijn en het regeringsbeleid krachtig, duidelijk en effectief. Het grote nadeel van de evenredige vertegenwoordiging, namelijk de geringe regeerbaarheid, is ondervangen.