Soms versta ik mijn eigen taal niet (2)

Naschrift

Dit is een naschrift bij het artikel wordaanu.htm, dat ik schreef op ... tja, dat weet ik dus niet meer. Hier meer daarover.

Ik blijk niet de enige

Ik kwam vandaag hier te lezen over een soortgelijk misverstaan van eigen taal, waar “Nederlandse vrouwen laten alles achter” werd gehoord als “Nederlandse vrouwen laten alles zakken”.

Dat deed me denken aan mijn eigen artikel, dus ik googelde waar het ook weer stond: "Het woord is er nu". Tot mijn verbazing vond ik niet alleen mezelf, maar ook deze column van Raoul du Pré, in de Volkskrant van 8 januari 1997, waarin hij stelt “Het woord is er nu, luidt de slogan, en daarmee is niets te veel gezegd.”.

Had hij het nu ook verkeerd verstaan, of hadden we het allebei goed verstaan en was indertijd echt bedoeld “Het woord is er nu” in plaats van “Het woord is aan u”? We zullen het misschien nooit weten. Het lijkt me niet erg waarschijnlijk.

Het staat me vaag bij dat Beau van Erven Dorens een van de presentatoren was. Misschien weet hij het nog.

Historisch besef

Ik had vroeger de vreemde gewoonte om artikelen op eigen website niet te dateren. Tegenwoordig, al jaren, doe ik dat consequent wel, vanuit een al dan niet misplaatst idee dat dat gegeven relevant is. Noem het historisch besef. Noem het arrogantie. Noem het zelfoverschatting. Het kan allemaal.

De publicatiedatum van het artikel waar dit een naschrift bij is, kan ik dus alleen maar reconstrueren.

In de overzichten What’s new van eerdere jaren komt het niet voor. Dat wijst op een datum voor december 2000.

In de Way Back Machine dateert de vroegste snapshot van 23 april 2001.

Wikipedia vermeldt dat het radiostation TalkRadio op de 1395 kHz heeft bestaan van januari 1997 tot september 1998. Inderdaad was het, zoals ook ik me herinner de voorloper van wat nu BNR Nieuws Radio is, waar ik ook nu in 2010, vooral in de auto, nog wel eens naar luister.

Mijn oude artikeltje moet dus in 1997 of 1998 geschreven zijn. O maar wacht even, dat was nog in de tijd dat ik geen eigen internetdomein had en mijn access provider en website hoster Knoware was. Daar weet de Way back Machine ook nog wel iets van, hoewel niet veel. De sitemap van 12 oktober 1999 (of is het toch 17 april 2001?) verwijst al naar mijn toen nieuwe, eigen domein.

Zie verder Knoware-nostalgie.

HTML

Ik zie nu dat ik in die oude pagina regel- of alineaovergangen maakte met <br> in plaats van <p>. Er is wel een <p> aan het begin, maar die heeft geen eind-</p>. Die laat ik weliswaar nu ook nog vaak weg, maar alleen als meteen weer een <p> volgt, niet voor een <h2> of zoals hier een </body>.

Zie ook mijn Eenvoudige HTML en CSS uit 2002.


Naschrift 4 oktober 2010:

Zoals ik me in dit stukje erover verbaasde dat ik zelf geen datum op mijn stukjes zette, zo verbaasde ik me eerder (hopelijk na 1997/1998, anders zou het onlogisch zijn) over datzelfde verschijnsel bij oude boeken. In 2008 schreef ik naar aanleiding daarvan een reconstructie van de publicatiedatum van een oud boek.