Soms versta ik ook mijn eigen taal niet

Maandenlang had ik een aankondiging op Talkradio (1395 kHz) verstaan als:
"Het woord is er nu".
Ik vond het al een wat vreemde, bijna bijbels aandoende opmerking. Tot ik begreep dat gezegd werd:
"Het woord is aan u".
Vreemd dat wat in schrift zo verschillend lijkt, en ook een verschillende klemtoon heeft, in gesproken taal zo op elkaar kan lijken. Of ook: vreemd dat zelfs je eigen taal soms zo moeilijk verstaanbaar kan zijn.


Naschrift 1 augustus 2010.