Aan toekomstige taalvorsers (menu)

Geschreven op Klik maar Gaat over dingen als
Idee 24 februari 2012, tekst precies een maand later en de zondag daarna. Deel 1 Portugese boeken van bijvoorbeeld 472 jaar oud blijken nog verbazend makkelijk te lezen.
25 en 31 maart 2012. Eindredactie 4, 5 en 8 april. Deel 2a Oude drukkersconventies, zoals lange s’en, ligaturen van twee s’en, s-t en c-t, c met cedille.
4, 6 en 7 april; 6–9 juni 2012 Deel 2b Slingertjes onder e en o om open klanken aan te duiden. De tilde, ñ, ã, õ. V en u die vroeger vorm­varianten waren. Ook zo de j, i en y.
3 januari 2013 Deel 2c Oud-Noords, Rheinische Dokumenta: ook slingertjes onder open e en o.
24, 28 en 29 januari 2013 Deel 2d Paul Teyssier, Celso Cunha, “História da Língua Portuguesa”: ook slingertjes en punten onder e en o. Zoals jaren eerder (bijv. 1965) R. Clive Willis al deed. Ze doen elkaar allemaal na. Ik ook.
31 maart, 11–14 april 2012 Deel 3 Historisch-lexicale observaties: Portugese woorden toen en nu.
31 maart, 4 en 6 april 2012 Deel 4 Tempo van de taalverandering van het Nederlands en Portugees.
Idee 24 februari, tekst 3 april 2012 Deel 5 Uitleg van bewust aangebrachte taal­eigenaardigheden in mijn eigen teksten, ter ondersteuning van taal­onder­zoekers van de toekomst. Waarom vaag doen als het ook makkelijk kan?
Geschreven op Klik maar Gaat over dingen als