Dit is een latere opmerking bij deel 2b. Er is ook een nog latere opmerking.


Aan toekomstige taalvorsers (2c)

Aanduiding van de open e

Het gebruik van slingertjes onder de letters e en o, zoals hier besproken, trof ik op 28 december vorig jaar ook aan in besprekingen van de Oud-Noordse fonologie en de dito grammatica: ę en ǫ.

Wetenschap

Ook daar duiden ze kennelijk relatief open klanken aan, dus [ε] versus [e] resp. [ɔ] versus [o]. Deze tekens zullen dan in bepaalde kringen van taalkundigen wel normaal zijn.

Bij het uitzoeken hoe het teken ǫ te coderen, stuitte ik vandaag op het mij tot nog toe onbekende notatiesysteem Rheinische Dokumenta.