Geen nuance op ons blog! (1)

2 januari en

Titelverklaring

De titel is een variant op die van een eerder stuk van mij, waarin ik liet zien hoe een radiopresentator van een gast alleen maar framing wilde horen (hoera, ik heb een nieuw modewoordje geleerd!), maar absoluut geen relevante feiten.

Hé, ik blijk het woord ‘nuance’ eerder in een, of zelfs als, titel te hebben gebruikt! Titelrecycling, duurzaam hergebruik van grondwoorden.

Nummer

Op 10 december 2014 om 12:00 schreef iemand met de nick ‘douwer’ op het blog Swap I. Chou:

==
Dan kan die boekhouder gelijk dit even doorlichten:

 http://2miljoen.nl/details-60411996-0000-0000/stichting-martin-vrijland  

==

… en even later, om 12:06:

==
update: Het door u opgegeven KvK-nummer kan niet worden gevonden.
==

Daarmee suggereerde deze ‘douwer’ (zoals ik het interpreteer) dat Martin Vrijland (want over hem ging het) pretendeert een heuse stichting te hebben opgericht, terwijl zo’n stichting niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dus de suggestie dat Martin Vrijland (pseudoniem) hiermee iets illegaals, iets oplichterigs zou doen.

(Ik zie nu terwijl ik dit schrijf, 2 januari 2015 rond 14:30, pas de reactie van Teigertje van 10 december 2014 om 20:57. Nooit eerder gezien.
Die reactie kan een ander licht op de zaak werpen. Maar ik schrijf voor de historische zuiverheid nu eerst dit artikel af zoals ik van plan was, zonder die reactie te kennen. Daarop kom ik dan in een volgend artikel terug.)

De link getiteld KvK gegevens, op de site 2miljoen.nl waar Douwer naar linkte, deed en doet het inderdaad niet. Er komt een melding:

Het door u opgegeven KvK-nummer kan niet worden gevonden.

En toevallig wist ik hoe dat komt, omdat ik wel eens vaker in dat handelsregister heb zitten kijken en zelf ook een nummer heb. Men zet bij de KvK (Kamer van Koophandel) namelijk soms vier extra nullen achter het inschrijfnummer van het handelsregister, en soms ook weer niet. Misschien is dat een volgnummer voor met elkaar verbonden bedrijven of zo, ik weet het niet. Of een overblijfsel van iets van vroeger.

Een simpele tip

(Dit vervolg van de tekst is geschreven op 14 april 2015.)

Hoe ze dat bij de KvK ook precies geregeld mogen hebben, als je bij de link die vier nullen even weghaalt, dus dat je:
https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?zk=0&url=https://diensten.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=604119960000
verandert in:
https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?zk=0&url=https://diensten.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=60411996
, dan werkt de link wel. Trouwens (aanvulling 14 april 2015), gewoon zo, veel simpeler:
https://diensten.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=60411996
werkt het ook.

Die tip plaatste ik in een commentaar bij het blog Swap I. Chou, op “december 10, 2014 om 15:14” onder het bericht waarop ik reageerde, als volgt:
“Even de laatste vier cijfers van het nummer halen, dan werkt het wel. De stichting staat dus wel in het handelsregister, ook terug te vinden op naam.”

Maar dat commentaar werd niet doorgelaten. Dat kon ik zien op de hier beschreven wijze.

Waarom geschrapt?

Waarom mocht mijn eenvoudige adrestip niet bij Swapichou verschijnen? In welk opzicht was die tegen de daarvoor vastgestelde regels? Overduidelijk is geen enkele van die regels hier van toepassing.

Als enige motivaties van de moderator (vermoedelijk Jeroen H. of Teigertje) om te schrappen kan ik bedenken: confirmation bias en vijanddenken.

Confirmation bias

Confirmation bias: men wil alleen horen wat het al bestaande idee bevestigt. Tegengestelde informatie, zelfs nuancerende informatie, wordt geweerd, het naar voren brengen daarvan wordt mensen zelfs kwalijk genomen, dan word je als verrader gezien.

Ik vind dat verkeerd. Ik vind ook dat Martin Vrijland een hoop onzin te melden heeft, en dat hij op een verwerpelijke manier omging met het leed van achterblijvers bij tragedies, zoals bij vliegrampen en de dood van de jongen Anass.

Maar als dan blijkt dat de persoon achter het pseudoniem Martin Vrijland echt een stichting heeft ingeschreven in het handelsregister, dat hij aantoonbaar daadwerkelijk bij een notaris is geweest om die stichting op te richten (de oprichtingsakte met de statuten is tegen een geringe vergoeding elektronisch op te vragen bij de Kamer van Koophandel; ik heb dat net gedaan), dan vind ik dat een relevant gegeven, dat vermeld mag en moet worden.

Anderen mogen het flauwekul en fout vinden wat hij doet, zelf is hij er kennelijk serieus mee bezig, had hij serieuze plannen. Ook al was dat plan mogelijk voornamelijk gericht op eigen gewin, zoals sommigen beweren, dan nog is die echt bestaande stichting relevant. En een misverstand dat die niet zou bestaan behoeft correctie.

Zwart-witdenken

De mensen achter blogs als Swapichou verdelen de wereld in good guys en bad guys, ze doen aan vijanddenken. Iemand is helemaal goed of helemaal fout, een tussenweg is er niet. Het is een voorbeeld van zwart-witdenken, niet in racistische zin, maar wel in de zin van het veronachtzamen van grijstinten, van nuances.

Ik vind dat verkeerd. Ik vind ook dat iemand als Martin Vrijland, …, eh ja, dat zei ik al, zie hoger. Niet in herhalingen vallen.

Ironie

Dissidenten

Het pijnlijk ironische is dat het blog Swap I. Chou ooit, in een tijd dat ik er nog niet meelas en dat de huidige moderatoren of redacteuren er grotendeels ook nog niet bij waren, is opgericht als reactie op Recht is krom, waar Wim Dankbaar bepaalde opvattingen en commentaren niet meer toestond, omdat die niet strookten met zijn vastomlijnde ideeën over de moord op Marianne Vaatstra. Dus Swap I. Chou was oorspronkelijk een protest tegen Wim Dankbaars confirmation bias.

Referenties: zie hier, hier, hier en hier. Lees zo u wilt ook eens dit goed verwoorde commentaar.

En nu bedienen de huidige moderatorscepterzwaaiers van Swapichou zich van dezelfde methode vanuit een zelfde mentaliteit. Het zogenaamde anticomplottersblog denkt en doet net zo als de complotters.

Dissident

Ook heel ironisch is, dat diezelfde Wim Dankbaar, nu enig beheerder van de site Recht is krom, zich ooit opwond over de Deventer moordzaak. Uit onvrede over het beleid van Maurice de Hond richtte hij met enkele anderen de site deventermoordzaak.com op.

Vreemd genoeg bestaat die site nog steeds, ze geeft een rare foutmelding, maar de echte reden van het disfunctioneren is denk ik dat de rechter verbood nog langer bepaalde politiemensen te benaderen of bepaalde beweringen over hen te doen. De beheerders hadden geen zin de site op die uitlatingen te schonen en hebben die daarom zogenaamd technisch laten crashen, of een toevallige wel echte crash als smoesje gebruikt. Denk ik.

Maar daar gaat het niet nu niet over. Waar het wel om gaat, is dat ik door een van de initiatiefnemers van die site ongevraagd werd gebombardeerd door medebeheerder – begrijpelijk, want ik dacht toen net als zij. Ik protesteerde niet, liet het zo, modereerde mee, ik was medestander en volgeling van Maurice de Hond en Wim Dankbaar, die onderling vooral van mening verschilden over de strategie, niet over de onschuld van Louwes en de schuld van de klusjesman.

Een tijd later ben ik eruit gestapt. Een van de redenen was, ironisch genoeg (en over die ironie zou ik het hebben, vertelde ik net) precies hetzelfde bezwaar dat ik nu tegen Swapichou heb: confirmation bias, het niet toestaan van nuances en twijfels en andersluidende informatie, en het kleineren van mensen met een andere mening (toen, concreet: Demo).

Dus de houding van anderen die mij indertijd mede heeft helpen bekeren, geleidelijk, van de complotter (complotgelovige) die ik was, tot kritisch anticomplotter, die lag ook aan de basis van de oprichting van Swap I. Chou, terwijl diezelfde houding nu de reden is van mijn bezwaren tegen datzelfde blog Swap I. Chou.

(Wat die bekering betreft: ik vermoed nog steeds dat Ernest Louwes niet de moordenaar van de weduwe Wittenberg is. Maar de klusjesman evenmin. Wie het wel was, weet ik niet. Maar daar gaan dit artikel en deze artikelserie niet over.)

Voor wie een drukpers heeft

Jeroen H. formuleerde op 2 april 2015 om 12:49, op de vriendelijke, beschaafde en welbespraakte wijze die wij allen zo goed van hem kennen:

IEDEREEN DE TIEFUS BANNEN is mijn grondrecht dat ik bereid ben om met mijn leven te verdedigen.

Of dat echt een grondrecht is, weet ik niet, maar verder heeft hij inhoudelijk wel gelijk. Niemand is namelijk verplicht de mening van een ander te publiceren. Vrijheid van meningsuiting houdt alleen in dat je niet vooraf aan de overheid je tekst ter goedkeuring hoeft voor te leggen. Achteraf kan de rechter die wel toetsen aan wettelijke beperkingen.

Vrijheid van meningsuiting houdt niet een gegarandeerde toegang in tot andermans krant, tijdschrift, of publicatiefaciliteit op internet. Zoals Arnoud Engelfriet het formuleerde:

Nee, op andermans blog of site heb je géén recht om je mening te uiten. Je kunt niet zomaar eisen dat een site jouw ingezonden opiniestuk publiceert.
[...]
Wat voor een krantenuitgever geldt, geldt natuurlijk ook voor de eigenaar van een website. Het censuurverbod betekent dat de Staat mensen niets in de weg mag leggen om te publiceren, maar niet dat andere private partijen zich actief moeten inspannen om een mening door te geven. Persvrijheid bestaat alleen voor wie een pers heeft, zeg maar.

Op zich acht ik dat terecht.

Ik ook. Zeker in deze bijzondere en gezegende tijd, waarin een eigen domein een tientje of wat per jaar kost, HTML beschikbaar en niet moeilijk is, hosting krachtig en goedkoop, en ook zonder domein en/of HTML bloggen mogelijk is, helemaal gratis, bij aanbieders zoals Wordpress of Blogspot.

Dat neemt niet weg dat het mijn grondrecht is, hier op mijn eigen site als mijn mening uit te spreken dat het modereerbeleid bij het blog Swapichou nergens naar lijkt en ook de uitvoering van dat beleid helemaal verkeerd is, en dat daar een verwerpelijke mentaliteit uit spreekt. Daar!