Klassenjustitie is wel prima!

Dit is een e-mail van mij, Ruud Harmsen aan alle Tweede Kamerleden, verzonden op om 22.18 uur.

Subject: Klassenjustitie is wel prima!

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/1452/om-behandelt-ook-3e-demmink-aangifte-niet.html

En de Tweede Kamer sliep zoals gewoonlijk verder.

Klassenjustitie mag gewoon in Nederland. Alles wordt door Justitie uit de kast gehaald om hoge heren uit de wind te houden, hoeveel ernstige aanklachten er ook tegen ze bestaan. De Tweede Kamer der Staten Generaal anno 2009 vindt dat prima en doet er NIETS aan, hoewel deze Kamer de macht en de plicht heeft om dit te stoppen.

Ik neem u dit, als burger van Nederland en als kiezer, heel erg kwalijk. Alle 150. Justitiewoordvoerder of niet.

Ik roep u alle 150 nogmaals op om nu eindelijk eens uw verantwoording te nemen, en deze zaak op korte termijn krachtdadig aan te pakken. Daar hebben wij kiezers u namelijk voor gekozen: om als volksvertegenwoordigers de regering te controleren!!

Even ter herinnering: ik heb u allen al ruim een week geleden op de hoogte gesteld van dit schokkende probleem:
http://tinyurl.com/d89gwa
http://tinyurl.com/cw98l6
http://tinyurl.com/cpyc24

In elke beschaafde natie zou van zoiets het hele land op z'n kop staan. In Nederland anno 2009 niet. In Nederland gebeurt dan helemaal niets, niemand spreekt erover, het komt niet in de krant, het wordt doodgezwegen. Ik krijg geen antwoord, niet eens een smoesje dat het probleem de aandacht heeft, nee, gewoon helemaal niets.

Nederland is geen beschaafde natie meer. Nederland is ziek. Heel erg ziek. Ik ben nog altijd Nederlander en ik schaam me voor dit zieke en onrechtvaardige land.

--
Ruud Harmsen, http://rudhar.com


Op 27 januari 2009 om 09:59:54 reageerde een medewerkster van VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn op bovenstaande e-mail, en wees erop van de heer Teeven de justitiewoordvoerder van de VVD is.

Ik reageerde om 11.34 die dag als volgt:

09:59 27-1-2009 +0100, [naam fractiemedewerkster] / Arend Jan Boekestijn:
>Bedankt voor uw e-mail. Binnen de VVD is een portefeuille
>verdeling afgesproken. Op dit onderwerp is de heer Teeven
>woordvoerder.

Dat is mij reeds jaren bekend. Het grote probleem is alleen dat hij nooit reageert, op geen enkel bericht. Zie ook http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070420.htm , met onder punt 2c. ook de VVD.

Omdat ik echt niet meer weet hoe ik de slapende Kamer eindelijk kan wakker schudden, ben ik sinds ca. 2 weken ALLE Kamerleden gaan e-mailen. En dat zal ik blijven doen, net zolang tot deze twee problemen eindelijk eens serieus worden aangepakt:

1) Joris Demmink, de vermoedelijk criminele secretaris-generaal van het ministerie van Justitie.

2) De schrijfproeven in de Deventer moordzaak, waarin naar alle waarschijnlijkheid door het OM zelf strafbare feiten zijn gepleegd, die in het huidige rechtsysteem op geen enkele wijze zijn aan te pakken.

> Aangezien u alle Tweede Kamerleden hebt aangeschreven heeft hij
>de mail reeds ontvangen en zal ik nalaten dit te doen.

Uit uw reactie concludeer ik dat ook de heer Boekestijn de ernstige problemen die ik aankaart, totaal niet serieus wenst te nemen. Ik neem dat hem en de hele VVD-fractie ernstig kwalijk.

--
Ruud Harmsen, http://rudhar.com