Update burger en parlement

CDA

Dit is een detailpagina behorend bij Update burger en parlement.

Zoals op de hoofdpagina beloofd hier de hele e-mailwisseling, zoals die zich ontspon na een automatisch gegenereerd bericht in reactie op mijn CC van het mailtje aan Pechtold. Die CDA-reactie irriteerde mij namelijk nogal.

(Ook hier geldt: de hyperlinks in e-mailteksten heb ik ter gelegenheid van dit artikel toegevoegd. De e-mails zoals verzonden waren in pure tekst. Met name genoemde URLs stonden er wel al in, maar niet in klikbare vorm.)

20080626-16:00:30

“Geachte heer, mevrouw Harmsen,

We hebben uw mail van 6/26/08 met het onderwerp Een jaar Zwartboek NFI in goede orde ontvangen. Uw mail is geregistreerd onder nummer 109084.

Ons streven is om zo snel mogelijk op uw mail te reageren. Toch kan het enige tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld omdat we moeten wachten op de resultaten van een debat of vanwege de hoeveelheid ontvangen mailberichten.

Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op uw mail. Dat geldt zeker voor mails met beledigend of grof taalgebruik, maar ook voor meegezonden artikelen, foto’s, beschouwingen, links naar een website en dergelijke.

Met vriendelijke groet,

CDA Publieksvoorlichting

P.S. Kijk ook eens op onze website: www.cda.nl

Deze ontvangstbevestiging is automatisch gegenereerd.”

20080626-16:13

Ik antwoordde ca. een kwartier later als volgt:

> Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op uw mail.

“Uiteraard.

> Dat geldt zeker voor mails met beledigend of grof taalgebruik,
> maar ook voor meegezonden artikelen, foto's, beschouwingen,
> links naar een website en dergelijke.

Vreemd, heel vreemd. U stelt het bijvoegen van een hyperlink dus min of meer gelijk aan beledigingen en grof taalgebruik? Mij echt een raadsel waarom.

Ik constateer dat u de aansluiting met moderne communicatiemiddelen op deze manier volledig mist. Jammer.”

20080626-16:30

Weer een kwartier later begon ik steeds kwader te worden. Ik reageerde daarom nogmaals:

16:00 26-6-2008 +0200, CDA Publieksvoorlichting:
>Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op uw mail.
>Dat geldt zeker voor mails met beledigend of grof taalgebruik, maar
>ook voor meegezonden artikelen, foto's, beschouwingen, links naar
>een website en dergelijke.

“Als ik goed begrijp wilt u dus liever niks van het publiek horen. U houdt zich bij voorkeur doof voor alle signalen uit de samenleving. UIt het bovenstaande blijkt namelijk dat een hyperlink naar een artikel niet mag, maar ook het meezenden van een artikel in of bij de e-mail zelf is taboe. Stel dat iemand nu toch uw mening zou willen vragen over de inhoud van een artikel. Dat kan dus per definitie niet.

Dan kunt u het hele e-mailadres toch beter sluiten, als het kennelijk niet bedoeld is om ermee te communiceren?

Is dit nu democratie?

Maar ja, het verbaast me allemaal niet meer, ik ben deze houding wel van het CDA gewend:
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080413.htm
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2071217.htm
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2071118.htm
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070420.htm#CDA

20080626-17:34:33

Dit had kennelijk een gevoelige snaar geraakt. Want nu kreeg ik toch een mens ‘aan de lijn’, geen robot meer:

“Geachte heer Harmsen,

Wij maken in dit geval gebruik van het recht om u wel te antwoorden.

Hoe komt u erbij dat wij liever niet(s) van het publiek vernemen?

U kunt het toch niet menen dat het publiek zich slechts op aanmatigende wijze zou weten uit te laten? Wij krijgen namelijk zeer veel mails en reacties waarbij mensen gewoon concrete vragen stellen en inderdaad niet hele artikelen, foto's etc. meezenden. U kunt kunt toch ook zonder al deze epistels om een inhoudelijke reactie verzoeken? Bovendien is het inderdaad een recht welk wij ons kunnen voorbehouden net zo goed als u het recht heeft om ons wel of niet te benaderen.

Wat uw opmerking over vrijheid van meningsuiting betreft;

Het CDA staat pal voor de vrijheid van meningsuiting. Iedereen mag zijn mening uiten, behoudens zijn verantwoordelijkheid voor de wet. Aan de vrijheid van meningsuiting mag geen afbreuk worden gedaan. De vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en is een universeel recht.

De vrijheid van meningsuiting is echter niet absoluut, maar geldt 'behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet'. Er zijn grenzen aan de vrijheid, gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Je mag niet discrimineren, beledigen of aanzetten tot haat.

Het CDA vindt dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om rekening te houden met wat een uiting voor een ander betekent. Mensen die zich door een uiting beledigd voelen, kunnen hun mening kenbaar maken door het debat aan te gaan, te demonstreren of in het uiterste geval naar de rechter te stappen. Acties die in strijd zijn met de wet, zijn ontoelaatbaar.

De vrijheid van meningsuiting kan onder druk komen te staan. Als politici worden bedreigd om wat zij zeggen, is dat een onaanvaardbare aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Door deze aantasting komt ook de democratische rechtsstaat in het geding. Als extremisten anderen beletten hun burgerlijke vrijheden te gebruiken, moeten de samenleving als geheel en de overheid hiertegen optreden.

Met vriendelijke groet,

CDA Tweede Kamerfractie

Publieksvoorlichting

[adresgegevens e.d.]

20080626-18:05

Ik reageerde als volgt:

“17:34 26-6-2008 +0200, CDA Publieksvoorlichting:
> Wat uw opmerking over vrijheid van meningsuiting betreft;

Welke opmerking? Waar maakte ik die?
In de e-mail van mij, waar u kennelijk op reageert, zie ik zo'n opmerking niet.

Als u doelt op een artikel op mijn website, dan graag een verwijzing. De hyperlinks waar u kennelijk zo bang voor bent, zijn dan toch wel handig.

Als u doelt op deze opmerking van mij, die wel in mijn e-mail stond:
===
Stel dat iemand nu toch uw mening zou willen vragen over de inhoud van een artikel.
Dat kan dus per definitie niet.
/===
dan stel ik voor dat u mijn berichten nog eens opnieuw leest. Ik doelde namelijk niet op het uiten van MIJN mening, maar op het mogen kennisnemen van de mening van de CDA-fractie over bepaalde belangrijke kwesties, zoals het Zwartboek NFI, de vraag hoe de democratische controle over het OM geregeld is, enz.

Het CDA negeert die vragen namelijk stelselmatig, gaat er niet op in, weigert een standpunt bekend te maken. Dat is overigens een houding die het CDA deelt met alle andere politieke partijen in Nederland.

> Het CDA staat pal voor de vrijheid van
> meningsuiting. Iedereen mag zijn mening uiten, behoudens zijn
> verantwoordelijkheid voor de wet.

Dat staat in de grondwet, ja. Die tekst ken ik al. Maar daar gaat het dus helemaal niet over. Dat punt is nu helemaal niet aan de orde (hoewel het op zich interessant is).”

20080627-14:00:06

De volgende dag ging het verder, ik ontving toen dit bericht:

[nu niet relevante mededeling over technische kwestie verwijderd; RH]

“Wat uw opmerking over het niet reageren op hyperlinks betreft: als afdeling publieksvoorlichting willen wij graag mensen informeren over onze standpunten. Wij ontvangen echter veel mails van mensen die complete artikelen, ellenlange beschouwingen, of links naar websites (met ook weer complete artikelen en beschouwingen) meesturen en willen/verwachten dat wij daarop reageren. Los van het feit dat ons daar de tijd en de menskracht ontbreekt, is het echter ook niet onze taak om daarop te reageren. Wij zijn geen discussieforum. Vandaar die opmerking daarover in de ontvangstbevestiging. Aangezien het bij u, en waarschijnlijk bij meerdere mensen, tot vraagtekens leidt zullen we er nog eens naar kijken of we het wellicht anders en duidelijker kunnen formuleren.

Met vriendelijke groet,

CDA Tweede Kamerfractie

[adresgegevens e.d.]

20080628-12:26

Ik reageerde pas een dag later, na een afkoelingsperiode, maar nog steeds boos en teleurgesteld, als volgt:

“14:00 27-6-2008 +0200, CDA Publieksvoorlichting:
>Wat uw opmerking over het niet reageren op hyperlinks
>betreft: als afdeling publieksvoorlichting willen wij graag
>mensen informeren over onze standpunten. Wij ontvangen
>echter veel mails van mensen die complete artikelen,
>ellenlange beschouwingen, of links naar websites (met ook
>weer complete artikelen en beschouwingen) meesturen en
>willen/verwachten dat wij daarop reageren. Los van het feit dat
>ons daar de tijd en de menskracht ontbreekt, is het echter ook
>niet onze taak om daarop te reageren. Wij zijn geen discussieforum.
>Vandaar die opmerking daarover in de ontvangstbevestiging.

Mijn conclusie:
Het CDA plaatst zich buiten de maatschappelijke discussie en houdt zich opzettelijk doof voor signalen uit de samenleving. Het is een ondemocratische regentenpartij.

>[...] is het echter ook niet onze taak om daarop te reageren.
>Wij zijn geen discussieforum.

Ik zou die reacties ook liever zien in de vorm van kritische Kamervragen aan bewindspersonen, dan aan reacties in mijn richting. Als de Tweede Kamer gewoon zijn werk deed (o.a. het controleren van de regering) dan was alle discussie en onvrede ook helemaal niet nodig. De hoofdoorzaak van het probleem is de schrijnende plichtsverzaking van de Tweede Kamer.

>Aangezien het bij u, en waarschijnlijk bij meerdere mensen, tot
>vraagtekens leidt zullen we er nog eens naar kijken of we het
>wellicht anders en duidelijker kunnen formuleren.

Het probleem zit niet in de duidelijkheid van de formulering. Ik heb u heel goed begrepen. Uw opstelling is volstrekt duidelijk. De huidige formulering past ook volledig bij de indruk die ik al heel lang van uw partij heb.

De opstelling van partij en kamerfractie wat betreft communicatie sluit ook goed aan bij die van de regering, juist waar het bewindspersonen van het CDA betreft, zoals Balkenende en Hirsch Ballin. Zie hierover (maar ook dat wilt u uiteraard weer niet lezen, want alweer een hyperlink naar een ellenlang artikel):

http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070830b.htm

Commentaar 16 augustus 2008

Hiermee was de discussie met de voorlichtingsdienst van de CDA-Tweede Kamerfractie wederom doodgelopen.

Ik constateer dat met dit CDA echt geen gesprek mogelijk is. Men houdt zich bewust en opzettelijk doof voor de belangrijke kwesties die ik aan de orde stel.

Merk op dat er nu wel gediscussieerd werd, maar alleen over zijdelingse onderwerpen, zoals e-mailtechniek, werkwijze van de voorlichtingsdienst, vrijheid van meningsuiting.

Maar op de vragen die ik eigenlijk stelde, en steeds stel, en die ik ook in deze discussie maar weer eens herformuleerde, daar gaat het CDA consequent niet op in. Daar hebben ze geen antwoord op, daar willen ze het niet over hebben. Die onderwerpen zijn taboe, die moeten vermeden worden. Er wordt zelfs niet eens omheen gedraaid, nee, totaal negeren is het devies.

Dan hebben ze het er kennelijk wel heel moeilijk mee. Dat sterkt mij in mijn overtuiging dat het heel belangrijk is deze vragen te blijven stellen, net zo lang tot er eindelijk een antwoord op komt van de politiek. En actie.

Een gekozen parlement hoort zijn werk te doen. En anders horen ze daar niet te zitten. Van alle 150 Tweede Kamerleden die er nu zitten, mag er naar mijn mening niet één herkozen worden.

Ik roep iedereen met passief kiesrecht op om nieuwe partijen op te richten en aan de verkiezingen te laten meedoen, en iedereen met actief kiesrecht om bij de eerstvolgende verkiezingen iedereen die op een kieslijst verschijnt en die al eerder in de Tweede Kamer zat, te mijden bij het stemmen. Ze verdienen niet anders.