Kleuren: Neutraal Raar Opnieuw laden pagina


Anekdotische notities over de speellijst

25–

Deze ‘playlist’ maakte ik in een tamelijk vroeg stadium van mijn website­activiteiten. Het was rond augustus 1997, nog voordat ik met CGI experimenteerde (januari 1999) en voordat ik een eigen domein startte (december 2000). Ik internette toen nog via knoware.nl dat later Ision werd en nu bij Easynet schijnt te horen.

Ik werkte in die tijd op mijn website nog niet of nauwelijks met menuverwijzingen vanuit de pagina's zelf, maar probeerde via frames, steeds een menu in beeld te houden. Dit is een methode waar ik nu steeds meer van terugkom.

De kleuren van de speellijst (hier kunt u ze uitschakelen), fel groene tekst op een donkergroene achtergrond, waren geïnspireerd door het programma Norton Edit (ne.com). Via F5 kon je tussen verschillende kleurenschema's ‘toggelen’. Ik vond en vind fel groen op zwart een sfeervol, warm schema en gebruikte dat dus vaak.

Als mijn geheugen me niet bedriegt heb ik Norton Edit ook gebruikt om delen van mijn nooit voltooide boek op de computer te zetten. Het voordeel was dat Norton Edit met lange regels, d.w.z. alinea's kon omgaan, hoewel hij als ik het nu weer probeer, de alinea's niet in hun geheel op het scherm toont. Andere editors hadden toen een beperkte regellengte, of er was een andere reden waarom ik er niet graag mee werkte.

Met Norton Edit kon je twee bestanden tegelijk bewerken, door het scherm te verdelen in een boven- en een onderdeel. Daar zat echter een fout in: als je in de beide vensters twee keer hetzelfde tekstbestand opende en dat vanuit een van de vensters opsloeg, dat was het hele bestand weg van de schijf.

Ik heb ook nog een tijd de teksteditor gebruikt die bij het programma LapLink zat (waarmee je bestanden van de ene computer op de andere kon overbrengen; netwerken hadden we toen nog nauwelijks). Later heb ik ook Write van Windows 3.10 gebruikt, en zelfs Word, dat immers ook als teksteditor kan fungeren, maar dan weer zonder een mogelijkheid het ‘wrappen’ uit te schakelen.

Nog later, toen ik HTML ontdekte, speelde de regellengte geen rol meer voor de alinealengte, doordat er – net als bij nroff waar ik eerder een tijd mee werkte – heldere formatteringscommando's waren, waaronder één voor het aangeven van alinea's, en ook voor opsommingen. Sindsdien gebruik ik teksteditors van Borland, die horen bij programmeersystemen voor C of Turbo Pascal – nu in het museum, maar toen een heel krachtig programma, en zeer snel, ook op de zeer bescheiden hardware van toen.

Ik dwaal af. Terug dus naar de ‘playlist’. Behalve een poging om muziek, die in de loop der jaren indruk op me had gemaakt, op een rij te zetten, was het ook een experiment met hyperlinks: tussen en binnen bestanden. Ik leerde de betekenis van www kennen, world wide web, het was een web van verwijzingen, naar informatie overal ter wereld, maar desgewenst ook binnen een enkel document of tussen twee documenten vlak bij elkaar.

Zo probeerde ik in het ene document kort en bondig informatie op een rij te zetten, en in het andere de details uit te werken – met steeds een terugverwijzing naar het punt van het overzicht vanwaaruit de details bereikt waren.

Vervolg