Eenvoudige HTML en CSS

Frames

Met frames kun je het scherm in rechthoekige stukken verdelen, en in elk stuk iets anders laten zien. Dit is handig om bijvoorbeeld aan de zijkant of bovenin steeds een menu in beeld te houden, terwijl de rest van het scherm weergeeft wat via dat menu is opgeroepen.

In een HTML-bestand dat de frame-verdeling aangeeft staat in plaats van een body-tag een frameset-tag. Dat verdeelt het scherm in twee of meer horizontale stukken, of in twee of meer verticale gedeeltes. Binnen de frameset staan frame-tags, die ieder verwijzen naar een ander HTML-bestand, dat de inhoud voor dat stuk scherm bevat.
Geneste framesets: Er kan ook binnen een frameset weer een andere frameset voorkomen , zodat een verticaal schermgedeelte weer horizontaal verder onderverdeeld kan worden, of een horizontaal deel verticale onderdelen kan krijgen.

Een frameset-tag kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

<frameset rows="15%,85%">
   <Frame NAME="upper" SRC="upper.htm">

   <frameset cols="20%,80%">
       <Frame NAME="left" SRC="left.htm">

       <Frame NAME="text" SRC="text.htm">
   </frameset>
</frameset>

Behalve NAME en SRC kunnen nog andere zaken worden ingesteld, zoals frameborder, marginwidth, marginheight, noresize en scrolling. Zie hierover de specificaties van het World Wide Web consortium, hoofdstuk 16.2.2, of deze uitleg in de Handleiding HTML, door Hans de Jong.

Soms wordt aangeraden <noframes> op te nemen, voor browsers die geen frames ondersteunen. Maar er zijn vrijwel geen browsers meer die geen frames kunnen weergeven. Zelfs met de niet-grafische browser lynx, die de frames niet naast en boven elkaar zichtbaar kan maken, is de inhoud nog steeds wel bereikbaar, ook als <noframes> ontbreekt. <noframes> lijkt dus overbodig.

Frames hebben het nadeel dat ze de omgang met hyperlinks moeilijk maken.


Vorige Begin

Copyright © 2002 R. Harmsen