Eenvoudige HTML en CSS

Opsommingen en tabellen

Een opsomming ("list" in het Engels) wordt omsloten door bijvoorbeeld <ul> en </ul>, er ontstaat dan een "unordered list", d.w.z. de punten zijn hebben geen nummering of iets dergelijks. Wil je wel een nummering dan gebruik je niet <ul> maar <ol>, wat staat voor "ordered list". De punten zelf beginnen met <li>, afgeleid van "list item".

Bij de "ordered list" kun je aangeven wat voor nummering je wilt:

  1. cijfers (<ol type=1>)
  2. letters (type=a of type=A)
  3. Romeinse cijfers (type=I of type=i)

N.B. In de strikte opvatting van HTML 4.0 is het niet toegestaan in HTML op te geven welk soort nummering je wilt. Dat moet dan ook met CSS, door een eigen class van <ol> te maken.


Tabellen

Een tabel bestaat uit regels (rows) en kolommen (columns). Elke tabel staat tussen <table> en </table>. Daarbinnen zijn staan de regels, tussen <tr> (table row) en </tr>. In een regel (ook wel rij genoemd) staan de kolommen, aangegeven door <td> en </td> (table data).

Het is mogelijk een tabel op te bouwen uit een <thead> en een <tbody>. In de <thead> staat dan <th> waar normaal <td> staat. Het is dan mogelijk deze kopregel via CSS een ander uiterlijk te geven, bijvoorbeeld vetdruk of iets grotere letters.

Soms is het wenselijk een tabelcel zo breed te maken als twee of meer gewone cellen (kolommen). Dat kan met colspan, bijvoorbeeld <td colspan=2>. Of dezelfde manier kan een cel zo hoog worden als meerdere andere cellen (regels). Dat gaat dan met rowspan. Ik heb dit zelf hier veel toegepast.

Breedte en hoogte van cellen gaat automatisch, maar is eventueel via CSS bij te sturen. Hetzelfde geldt voor randen (borders).


Vorige Begin Volgende

Copyright © 2002 R. Harmsen