Traduction machinal

(lingua=en, etc.) Evaluating ChatGPT
(29 April 2023 and after)

(lingua=en) Still hallucinatory
(1 en 2 May 2021)

(lingua=ia) Un discoperta fascinante
(Le 27 e 28 de maio 2020)

(lingua=en) They finally fixed it
(5 april 2020)

(lingua=ia) Ancora burlesc, ma differente
(Le 18 de novembre 2019)

(lingua=en) Voynich manuscript is scrambled Hebrew?
(25 June 2018)

(lingua=en) I’m not mad, I’m a philosopher
(17 and 18 March 2018)

(lingua=ia) Io non es folle, io es un philosopho
(Le 17 e 18 de martio 2018)

(lingua=nl) Rijke neurale fantasie
(21 december 2017)

(lingua=nl) De verpleegster als geldbuidel
(16 december 2017)

(lingua=ia) Plus experimentos con DeepL
(le 5 de novembre 2017)

(lingua=ia) Un experimento con DeepL
(le 30 de octobre, e le 1, 4 e 5 de novembre 2017)