Evaluatie voorstellen Positive Money

, eigen vertaling uit het Engels

Inleiding

In Nederland is een initiatief gelanceerd om genoeg adhesiebetuigingen te verzamelen om het Nederlandse parlement te dwingen geldcreatie door banken in privébezit op de agenda te zetten. Dit burgerinitiatief bleek succesvol: het minimumaantal handtekeningen werd in enkele weken ruim overschreden.

Ik schreef er drie artikelen over, of beter gezegd ertegen. Die artikelen zijn in het Nederlands, Engelse vertalingen zitten er voorlopig niet in.

Mijn commentaar baseerde ik uitsluitend op de Nederlandse petitietekst en de inleiding daarbij op genoemde webpagina. Later kwam ik erachter dat veel van de formuleringen rechtstreeks afgeleid lijken te zijn van die in de voorstellen van Britse lobbyorganisatie Positive Money.

Al snel werd duidelijk dat hun voorstellen veel meer uitgewerkt zijn dan de Nederlandse petitietekst, en dat ze duidelijk geschreven zijn door mensen die wél een grondig begrip hebben van de materie.

De eerlijkheid gebood me dus om die documenten te lezen en bestuderen en dan mijn mening te heroverwegen. Want het zou heel goed kunnen dat ik, alleen op basis van de Nederlandse petitietekst, de werkelijke bedoelingen van de voorstanders van hervormingen verkeerd begrepen heb. Mijn scherpe kritiek in de trant van “ze snappen het gewoon niet” kon dan wel eens voortkomen uit een ‘ik snapte het zelf niet’!

Goed, dus na die ontdekking heb ik gelezen, herlezen, herkauwd en nog eens gelezen, rustig de tijd nemend om alles te begrijpen en overwegen.

Het resultaat is dat ik nu veel genuanceerder ben, hoewel in essentie mijn mening niet veranderd is: ik denk nog steeds dat de voorstellen onuitvoerbaar en onnodig zijn, en bij pogingen ze toch door te voeren zelfs schadelijk.

Wat ik heb gelezen

Wat ik wil gaan schrijven

Op dit moment (4 maart 2015, 14:10) hoop en verwacht ik binnenkort over de volgende subonderwerpen te gaan schrijven, in verband met de voorstellen van Positive Money:


Copyright © 2015 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden, all rights reserved.