Selectieve verontwaardiging

20 en

Gekissebis

Na mijn vorige artikel in de lange serie n.a.v. Frontaalnaakt.nl ontspon zich weer eens een lange Twitter flame war. Was niet mijn plan, maar dat gebeurt nou eenmaal. Enkele markante punten: @rudharcom 9:25 AM - 20 Aug 13, @KrekHak, @rudharcom, @rudharcom, @Foaroan, @SensiblePeanut, @Foaroan, @Foaroan, @rudharcom, @SensiblePeanut en @FrontaalNaakt.

Een van de verwijten die @frontaalnaakt (Peter Breedveld) en volgelingen me vaak maken, om mijn genuanceerde en gedocumenteerde kritiek gemakkelijk te kunnen wegwuiven, is dat ik geobsedeerd zou zijn. Het zou allemaal pure rancune van mij zijn, want, in de woorden van Pyt van der Galiën, “Peter heeft één keer een wat scherpe opmerking over @rudharcom gemaakt”.

Inderdaad voelde ik me door de gebeurtenissen van 21 mei 2011 (hier drie maanden nadien aan de hand van verse aantekeningen gedocumenteerd) behoorlijk gekrenkt. Maar het was niet de reden of aanleiding om kritische stukken over Frontaalnaakt.nl te gaan schrijven. Die reden kwam pas later. Dat vertelde ik ook, nu al bijna 2 jaar geleden, aan het eind van voornoemd stuk. Maar ach, lezen en Frontaalnaakt-aanhangers, tja.

Waarom?

Vandaag (20 augustus 2013) gaf Peter Breedveld voor het eerst (in mijn beleving althans) enige uitleg van waarom hij in mei 2011 nou zo onaangenaam tegen me was:

12:45 PM - 20 Aug 13:
@rudharcom versjteert discussies door te drammen over irrelevante details. Ik zei 'm daarmee te kappen.

12:46 PM - 20 Aug 13:
Na dat 'ss'-debacle deed-ie het weer, nu over het Spaanse pseudoniem van een Braziliaanse.

12:46 PM - 20 Aug 13:
Bleef-tie weer over doordrammen. Hield-ie weer niet op. Toen heb ik 'm geband. Simpel.

Peter negeert hiermee dat ik zijn terechtwijzing na “dat 'ss'-debacle” over het hoofd gezien had en pas vier dagen later zag. Allemaal gedocumenteerd, maar dat leest uiteraard niemand, want dat is maar dom gebazel en gezwatel van mij.

Ook de suggestie van meteen bannen naar aanleiding hiervan kan alleen maar onterecht zijn. Op Twitter heeft Peter Breedveld me pas op 10 september 2011 geblockt, blijk ik hier indertijd genoteerd te hebben. Ook de commentaarban bij Frontaalnaakt.nl moet veel later geweest zijn dan eind mei, want op 8 juni 2011 kon ik daar nog uitgebreid met mensen in discussie gaan over een taalkwestie. Die commentaren staan er allemaal nog.

Ik herinner me ook meestal niet alle details precies, dat is normaal, maar als ik in het openbaar dingen beweer, kijk ik altijd of ik ze ergens mee kan verifiëren. Zo niet, dan publiceer ik ze niet of ik zet erbij dat het alleen in mijn herinnering zo is gegaan.

Twee tweets van mij en dan een van Peter Breedveld:

12:26 PM - 20 Aug 13:
Ik zei letterlijk iets over ss in @Hassnae, @frontaalnaakt nam zonder enig nadenken aan >>>

12:27 PM - 20 Aug 13:
aan dat op de SS in de oorlog sloeg, omdat ANDEREN dat wel eens deden.

12:44 PM - 20 Aug 13:
Neen, die tactloosheid interesseert me niet. Wist wel dat-ie er niks kwaads mee bedoelde.

O ja, dus ik bedoelde er volgens Peter niks kwaads mee, maar het was wel genoeg reden me meteen verbaal in de hoek te trappen. Waarom? Omdat ik afweek van het door de blogmaster uitgezette denkpad. Dat mag namelijk niet van hem. Je moet altijd meedenken en meeschrijven in ZIJN richting. Dat bleek ook uit de opmerking die ik citeerde:

Heb je ook nog iets te zeggen over de acrobatische toeren van deze types om Hassnae op alle mogelijke en onmogelijke manieren met de nazi’s in verband te brengen? Of vind je dat dan weer wel logisch?

Wat dan wel?

Die eerste aanvaring met Peter Breedveld was, zoals ik eerder vertelde, reden noch aanleiding om kritische stukken over Frontaalnaakt.nl te gaan schrijven. Wat die aanleiding wel was, staat hier uitgebreid gedocumenteerd: Breedveld was geschokt over de brute moorden van Breivik; dan mocht ik niet geschokt zijn over het bot neerknallen van Pakistaanse politieagenten.

Dat mocht niet omdat Peter Breedveld gefocust was op één ding. Dan MOET iedereen in zijn focus mee. Eigen gedachten, associaties of denksporen (denkpistes, zouden ze bezuiden de grens zeggen) zijn niet toegestaan. Peter Breedveld is dus in feite veel geobsedeerder dan ik.

Of anders geïnterpreteerd, en veel erger: als een rechts-extremist kinderen vermoordt is dat schokkend (vind ik uiteraard ook; is het nodig dat te vermelden?), maar als moslimextremisten politieagenten (ook moslims, waarschijnlijk, trouwens) neermaaien mag je dat van Peter Breedveld niet schokkend vinden. Want wie wat van moslims zegt, zelfs als het moordende moslimextremisten zijn, dan is dan discriminatie, vindt hij waarschijnlijk.

Ik vind dat niet, ik eis mijn recht geschokt te zijn over ELK bruut geweld, door wie dan ook.