Logische gevolgtrekking?

Subsidies voor telefonisch tolken

Op 8 juni 2011 verscheen op de site Frontaalnaakt.nl een link naar een aflevering van 6 juni 2011 van het programma Uitgesproken van o.a. de VARA, waarin Hassnae Bouazza en anderen ervoor pleitten de vergoeding voor telefonische tolkdiensten bij medische consulten, die minister Schippers wil afschaffen om 19 miljoen euro te besparen, te behouden.

Op Frontaalnaakt.nl ontspon zich over dat onderwerp een flinke discussie met uiteindelijk 141 reacties.

Ik nam er ook aan deel en probeerde anderen te overtuigen dat het voor veel mensen heel moeilijk is een vreemde taal te leren, goed genoeg om in die taal met een dokter te praten, dat het onredelijk is dat zomaar van iedereen te verwachten, en dat (zoals in het tv-programma door een arts ook naar voren werd gebracht) deze maatregel per saldo geen besparing zou opleveren, maar juist kostenverhogend werken.

Afzijdig

Blogmaster Peter Breedveld nam, behoudens één zijdelingse opmerking, niet deel aan de discussie. Daaruit zou ik de conclusie kunnen trekken dat hij achter de minister staat.

Hij vindt kennelijk ook dat de subsidie weg moet, dat vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn maar moeten zorgen dat ze vloeiend Nederlands kunnen spreken, dat oudere immigranten die in hun jeugd nauwelijks onderwijs hebben genoten, in hun moedertaal (bijvoorbeeld Darija of een Berbertaal) analfabeet zijn simpelweg omdat die taal zelden geschreven wordt en er ook geen vaste spelling voor bestaat, en die in de officiële talen van hun herkomstland, bijvoorbeeld Frans en Arabisch, ook analfabeet zijn omdat ze die talen maar matig kennen en er nooit lezen en schrijven in geleerd hebben; dat die op latere leeftijd maar even vloeiend Nederlands hadden moeten leren zodat ze effectief met een arts kunnen communiceren.

Vergelijkbaar

Of is het onredelijk van mij om te veronderstellen dat Peter Breedveld deze meningen heeft? Ik vind zelf van wel. Het vreemde is dan wel dat hij in een vergelijkbaar geval over mij gemakshalve wel zulke ongefundeerde conclusies trok.

Uit zijn reactie elders maak ik namelijk op – misschien ten onrechte, maar dan hoor ik het wel – dat hij uit mijn zwijgen over de kwestie die hij in zijn artikel aan de orde stelde, de conclusie trok dat ik het wel prima vind om in de dubbele letter s in de voornaam van Hassnae Bouazza een aanwijzing te zien dat zij antisemitisch zou zijn en nazisympatieën zou hebben.

Vanzelfsprekend

Ik ken mezelf al mijn hele leven. Voor mij is het dus vanzelfsprekend dat ik zulke redeneringen verafschuw. Ik heb respect voor mensen, voor hun naam, voor hun opvattingen, ik verdraai geen namen en al helemaal niet op beledigende wijze.

Doordat dat voor mijzelf zo vanzelfsprekend is, komt het niet in me op dat ik dat zou moeten gaan uitleggen of benadrukken.

Dat is dan wel een beoordelingsfout van mij: aangezien er helaas wel degelijk echt mensen blijken te bestaan die vinden dat zulke afschuwelijke naaminterpretaties en verhaspelingen wel grappig en acceptabel zijn, moet ik er rekening mee houden dat mensen die mij niet kennen, zoiets van mij ook zouden kunnen denken.

Leermoment.

Maar toch: zo’n gemakkelijke aanname is in wezen een vooroordeel, dat is iets dat ik juist van iemand als Peter Breedveld, die onvermoeibaar strijdt tegen vooroordelen, niet verwacht had.

Walgelijk

Dat slechte mensen echt bestaan, bleek mij later, toen ik ontdekte dat sommigen de voornaam van Hassnae Bouazza menen te mogen vervormen tot – ik aarzel het in te tikken, zo afschuwelijk vind ik het; maar ik moet wel, anders kan ik niet duidelijk maken hoe erg het is – Haatsnee.

Dit is een van de hits. Daarin schrijft Alfred E Neuman alias boilingpoints: “die wij overigens op twitter gekscherend ****** noemen.”.

Hoe ziek moet je zijn in je hoofd, als je zoiets doet en het dan ook nog als een grapje beschouwt? Chatferdamme. Anders weet ik het niet uit te drukken.


Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden