Geen nuance op ons blog! (3)

Wat ga ik hier behandelen?

Een recenter voorbeeld van wat ik hier al beschreef en hier anders probeerde te duiden: het zonder grond wegmodereren van objectief kloppende reacties.

Context

Context: videootjes van Michel Vitaliti en Bea van Kessel zoals hier staan en ook op Youtube en nog een op Youtube en nog een.

Mijn mening: domme zeikfilmpjes van mensen die zich op een kinderachtige manier met kromme redeneringen onder hun maatschappelijke verant­woorde­lijk­heid proberen uit te draaien. Ben ik tegen, goed dat het aangepakt wordt.

Link met citaat

Op het blog Swapichou schreef op 9 april 2015 om 15:37 ene Johan Kolderkamp (ghrappugh!!! een persiflerende variant op de naam van mafklapper Johan Oldenkamp van Pateo Wooley Sighence of wat het ook is) het volgende:

Het was altijd een feest om de mannelijke Vitalifaal nerveus te zien filmen als er weer eens een deurwaarder ofzo in Uden aan de deur stond. Als diegene dan te kennen gaf liever niet gefilmd te worden dan antwoordde Vitalifaal (M) steevast dat hij in zijn recht stond omdat hij op eigen terrein aan het filmen was. Als hij vervolgens strompelend en opgewonden hijgend de gefilmde begon te achtervolgen tot aan zijn/haar auto zei Vitalifaal (M) prompt weer dat hij in zijn recht stond omdat dit de openbare weg was…

Dergelijk diep domme onnozelheid is toch onbetaalbaar?

Mijn commentaar

Vast wel. Alleen is het geen onnozelheid. Meneer Vitalifeitje is wel onnozel inderdaad, alleen wat dit betreft heeft hij gewoon gelijk.

Je mag namelijk op eigen terrein, en ook op de openbare weg, wel filmen, ook mensen. Alleen tegen publicatie van herkenbare beelden van mensen kunnen die bezwaar maken volgens het portretrecht. En bij vaste camera’s moet het duidelijk kenbaar zijn gemaakt dat er gefilmd wordt.

Artikel 20Aw lid 1:

1. Tenzij anders is overeengekomen is degene, wien het auteursrecht op een portret toekomt, niet bevoegd dit openbaar te maken zonder toestemming van den geportretteerde of, gedurende tien jaren na diens overlijden, van diens nabestaanden.

Artikel 21Aw:

Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.

Ten overvloede nog eens de subtiliteit: dat je niet altijd mag openbaarmaken wil niet zeggen dat je ook niet mag filmen.

Onderbouwing van mijn stelling dat filmen wel mag (bij een vast aangebrachte camera weliswaar onder voorwaarden):

… en nog veel veel meer.

Toch weer!

Dat dus, maar dan in veel minder woorden, zonder wetsartikelen en zonder links naar Ius Mentis (de naam noemde ik wel), postte ik op Swapichou als commentaar onder het boven geciteerde. (Onder het boven? Eh, ja, het klopt wel.)

Al vele maanden geleden had ik me voorgenomen nooit meer iets te zeggen op Swapichou, en toen ik dat nog wel deed, werd het nooit meer doorgelaten. Maar nu kon ik me niet beheersen, en het verscheen nog ook! D.w.z. alleen voor mij als poster zichtbaar, met de melding dat het bericht nog in moderatie stond. Ik beschreef dat mechanisme hier al.

Ik logde in met mijn Twitter-account, misschien scheelt dat en verklaart het waarom een eventueel wel opgelegde IP-nummer-ban het niet deed?

Tegen de regels

Anyway, mijn reactie werd wel snel door de onzichtbare moderator (die naar ik vermoed Jeroen H. is) verwijderd. Niet op basis van enige van de wel gepubliceerde zogenaamde regels, maar wel op grond van een variant van de alleen door mij verwoorde échte regels aldaar (mijn eerste regel hier is eigenlijk dezelfde als regel 3 daar):

Logisch toch? En zo terecht.