Staatsomroep in dienst van Justitiechef?

Mijn e-mail

Dit is een e-mail van mij, Ruud Harmsen aan diverse Kamerleden, verzonden op om 18.24 uur.

Subject: Staatsomroep in dienst van Justitiechef?

Dit zijn toch wel ernstige zaken, voorzover er iets van waar is, vindt u niet?
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/1411/zembla-journalist-werkt-voor-joris-demmink.html#more-1411

Maar, het Nederlandse parlement houdt zich hier niet mee bezig, want we hebben vrije en onafhankelijke media. Toch? Scheiding der machten, Trias Politica.

Of nee, toch niet helemaal. Zembla is van de VARA, dus gefinancierd met overheidsgeld. Toch een beetje de zaak van het parlement? Ach nee, laat maar, u heeft het al zo druk. Dit kunt u er niet bij hebben, en het is maar een bijzaak. Het raakt de democratie nauwelijk, toch?

Werk ze, verder nog!

--
Ruud Harmsen, http://rudhar.com


Reactie van de SP

Ruim een week later, op 23 januari 2009 om 10.34.26, kwam er zowaar dan toch een reactie op mijn bericht, van de Socialistische Partij (SP). De afzender was de gebruiker jan bij het domein van Jan Marijnissen zelf (zonder de spatie, met punt nl erachter); niet zo vreemd, want daar had ik mijn e-mail zelf ook naartoe gestuurd. Onder het bericht stond echter de naam (die ik hier niet vermeld) van een medewerker van de Tweede Kamerfractie van de SP. Dus of Jan Marijnissen nu wel of niet zelf mijn bericht onder ogen heeft gehad en er persoonlijk op reageerde, dat is mij niet duidelijk.

Hoe dan ook, met bericht luidde als volgt:

Beste Ruud Harmsen,

Hartelijk dank voor uw email aan de SP. Helaas kan ik de door uw gestuurde link niet openen. De Nederlandse overheid en het Nederlandse parlement hebben inderdaad geen directe invloed op de media. Er is redactionele vrijheid en dat is maar goed ook. Anders zou er een staatsomroep ontstaan met het risico van censuur. Dit is volgens de SP zeer onwenselijk.
Als er volgens u bij de publieke omroep dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, raad ik u aan een klacht in te dienen bij het Commissariaat voor de Media.

Vriendelijke groet,

[naam publiceer ik niet]
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Kijk ook eens op:
http://www.sp.nl/

Mijn reactie daarop

Diezelfde dag (23-01-2009) om 11.28 uur reageerde ik als volgt:

10:34 23-1-2009 +0100, Jan Marijnissen / [naam medewerker publiceer ik niet]
>Hartelijk dank voor uw email aan de SP. Helaas kan ik de door uw gestuurde link niet openen.

Misschien was de link te lang en is er een nieuweregelteken ingeslopen.
Zo lukt het waarschijnlijk wel:

http://tinyurl.com/cw98l6

Van belang zijn in dit verband ook:

http://tinyurl.com/d89gwa

http://tinyurl.com/cpyc24

> De Nederlandse overheid en het Nederlandse parlement hebben inderdaad
>geen directe invloed op de media.

Mijn bericht ging er juist over dat er sterke aanwijzingen zijn dat dit goede principe in dit geval op zeer ernstige wijze geschonden is: een hoge overheidsbeambte die door middel van bedreiging en omkoping de inhoud van programma's beïnvloedt.

>Er is redactionele vrijheid en dat is maar goed ook. Anders zou er
>een staatsomroep ontstaan met het risico van censuur. Dit is
>volgens de SP zeer onwenselijk.
>Als er volgens u bij de publieke omroep dingen gebeuren die niet
>door de beugel kunnen, raad ik u aan een klacht in te dienen bij
>het Commissariaat voor de Media.

Ik krijg de indruk dat u de ernst van de aangekaarte problematiek niet beseft. Mogelijk verandert dat nog als u zich alsnog op de hoogte stelt via de nu hopelijk beter werkende hyperlinks.

--
Ruud Harmsen, http://rudhar.com

Commentaar van mij nu

Dit schrijf ik hier op 15 maart 2009:

  1. Uit die opmerking over het niet kunnen openen heb ik lering getrokken, zoals hier toegelicht.

  2. Het advies een klacht in te dienen bij het Commissariaat voor de Media is me toen eerlijk gezegd ontgaan. Ik ga dat zelf ook niet doen, maar ik heb het als suggestie gedropt op de site van Micha Kat.

  3. Overigens ben ik van mening dat deze zaak (vermeende beïnvloeding van de publieke omroep door een hoge ambtenaar van Justitie, door middel van omkoping en bedreiging) dermate ernstig is dat dit niet mag worden overgelaten aan het Commissariaat voor de Media, maar dat hier wel degelijk de Tweede Kamer zelf aan zet was en is.

  4. Op mijn reactie-e-mail heb ik van de SP nooit meer iets gehoord. Of men ter fractie alsnog de aangedragen links heeft gevolgd en zich een mening gevormd over de ernst van de kwestie, en zich beraden heeft over alsnog te nemen parlementaire stappen, dat vermelden de annalen niet.