Klassejustitie? Wat vindt en doet de PvdA?

Dit is een e-mail van mij, Ruud Harmsen aan Khadija Arib, kopie conform (cc) aan haar fractiegenoot Mei Li Vos, verzonden op om 22.57 uur.

Subject: Klassejustitie? Wat vindt en doet de PvdA?

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/1397/breaking-zembla-op-11-jan-over-demmink.html#comment-23664
===
Naar aanleiding van de Zembla uitzending van zondag heeft Tweede kamerlid Arib vandaag Hirsch Ballin naar het mondelinge vragenuurtje geroepen om zijn reactie te horen over een meldplicht kindermisbruik. Hij moet dat wettelijk vastleggen, die meldplicht dus.
/===

En secretaris-generaal Joris Demmink dan? Daar heb ik u nooit over gehoord. Hoge heren blijven buiten schot, en de schlemielen pakken we wel aan? Is dat het beleid van de PvdA? Kennelijk wel.

De PvdA opereert sowieso een beetje raar waar het gaat over de controle door het parlement op Justitie. Collega Mei Li Vos (deze e-mail in CC aan haar) viel op een ander, maar verwant onderwerp heel vreemd opeens helemaal stil:
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080815a.htm

Waarom? Ze heeft het me nooit meer willen vertellen. Ondanks herhaalde navraag gewoon geen antwoord meer.

Ik zou zo graag eens de standpunten over deze kwesties vernemen van de diverse politieke partijen. Uiteraard staat het u vrij het niet met mij eens te zijn. Maar ik zou dan zo graag eens uw argumentatie horen. Wat klopt er dan niet in mijn redeneringen? Waar ga ik de mist in? Als uw denkwijze klopt, moet u toch eenvoudig kunnen uitleggen waar ik fout zit, nietwaar. Ik ben benieuwd.

Referenties:
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/thema/schrijf.htm
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070419.htm

De standpunten van de huidige politieke partijen zijn toch niet geheim? Dat hoort toch niet in een democratie? Waarom mag ik die standpunten dan toch maar steeds niet van u vernemen? Ik heb het al zo vaak gevraagd, maar antwoord ho maar. Misschien biedt 2009 eens nieuwe kansen, een frisse wind, een ommezwaai.

Met hoopvolle groet,

--
Ruud Harmsen, http://rudhar.com