Is een dictatuur beter?

, eigen vertaling van een eigen artikel

Is een dictatuur beter voor een land dan een democratisch systeem?

In een democratie kunnen beslissingen niet snel worden genomen, omdat veel discussie nodig is om voldoende leden te overtuigen, van de democratische instantie die de beslissingen neemt en de wetten maakt, of die die goedkeurt. Alle beslissingen moeten compromissen zijn, die rekening houden met vele onverenigbare belangen. Dit maakt de beslissingen en wetten ingewikkeld, en vaak ineffectief.

Een niet-democratische regering kan doortastend en resoluut haar beleid uitvoeren. Als dat beleid goed is voor land en volk, en niet alleen de belangen dient van de politici zelf, kunnen de resultaten positief zijn. Maar de keerzijde van de medaille is het gebrek aan uitingsvrijheid en persvrijheid. Er is onderdrukking, internet­toegang met blokkeringen, een angst om nieuwe ideeën te ontwikkelen en verbreiden, er zijn politieke gevangenen, misschien martelingen.

Zou in China de economische situatie beter of slechter zijn geweest, als China na Mao Zedong een democratische regering had gekregen, in plaats van het autocratisch bewind dat er nu nog is? Misschien wel slechter.

Men zegt dat velen in China hun politieke opvattingen voor zich houden, niet alleen vanwege de onderdrukking, maar ook omdat ze tevreden zijn met de huidige situatie. Ze vergelijken hun economische omstandigheden met die van hun ouders en groot­ouders, en zien dat ze het nu veel beter hebben. Dus waarom zou je dan een andere regering willen?

Toch blijf ik democraat en een fel tegenstander van onderdrukking, autocraten en dictators. Hoe is dat te verenigen met de voordelen die ik zie in een dictatuur zoals de Chinese?

In het democratische systeem dat ik voorsta, worden degenen die bij verkiezingen niet gaan stemmen, behandeld zoals de Chinezen die zich verre houden van politiek omdat ze het levenspeil belangrijker vinden. Ze hebben besloten de regering te laten regeren, zonder zich ermee te bemoeien. Maar dan zonder de angst die in landen met onderdrukking heerst, en uit vrije wil.

In zo’n systeem blijven de belangen van minderheden beschermd, evenals de vrije expressie van meningen en ideeën, is er persvrijheid, en is er de mogelijkheid politici die hun geloof­waardigheid en het vertrouwen van het publiek hebben verloren, periodiek te vervangen.

Het beste van twee werelden. Een ideaal systeem voor alle landen.


Toevoegen 16 januari 2024

Iemand op Facebook wees me op Benevolent dictatorship in de RationalWiki.