:
Niet en/of! Maar wel privé?


Naschrift 16 december 2007:

In eerdergenoemd accountantsrapport (ook hier, en hier staat een beter leesbare tekstversie) staat wel de formulering:

“Het storten of doen storten van gelden op rekeningen die in principe op privé-naam staan, kan niet als zeer zorgvuldig worden omschreven.”

Op het eerste gezicht lijkt het of de accountant hier de rekening een privérekening noemt, maar bij nadere beschouwing hanteert hij hetzelfde onderscheid als ik, tussen ‘privérekening’ en ‘rekening op naam van een persoon’.


Naschrift 18/29 mei 2008:

Op 18 mei 2008 om 13:30 postte iemand die zich ‘dhr’ meent te moeten noemen, dit commentaar, waaruit ik citeer:

“Ruud gaf eerder een heel rijtje voorbeelden van bankrekeningen die ofwel privérekening zijn ofwel zakelijke rekening (met toevoeging op naam van 1 of 2 personen / en/of / andere bedrijfsnamen etc )

Duidelijk blijkt dat het géén zakelijke was , want die kón niet worden geopend omdat er geen KvK insschrijving voorhanden was , dat was ook de kern issue.”

Hier heeft ‘dhr’ wel een punt. Een zakelijke rekening op naam van een persoon is mogelijk (eenmanszaak), maar of dat zonder uitreksel uit het handelsregister kan, is de vraag. Misschien niet, misschien wel en misschien verschilt het per bank.

Gebleken is overigens dat Ernest Louwes in 1999 met een eenmanszaak ingeschreven stond in het handelsregister. Maar het ligt niet voor de hand en er zijn ook geen aanwijzingen voor dat dat bedrijfje een rol heeft gespeeld bij het openen van de beheerrekening voor de stichting. Het is zelfs de vraag of dat bedrijf wel ooit in de markt actief is geweest.

‘Dhr’ vervolgt:

“De dienders zullen echt wel overschriften hebben gezien , want ze hebben met aan aantal rechercheurs het huis van Louwes leeggehaald incl. de administratie en computer(s) .

Als in het TJ dus staat bekend was al dat dit de priverekening van de heer of mevrouw Louwes betrof mag je er van uit gaan dat dat op ambtseed klopt , hoewel Ruud het domme dienders vindt die niets weten en van ongefundeerde aannames uitgaan.”

Hier slaat ‘dhr’ de plank volgens mij dan weer mis. Er is slechts één mutatie uit het Tactisch Journaal geciteerd (door mensen die over dat document beschikken; ik niet) waaruit zou moeten blijken dat de beheerrekening ook de rekening van mevrouw Louwes was. Dat wordt echter nergens door bevestigd en het is in strijd met andere gegevens. Daarom ben ik inderdaad zo vrij er geen geloof aan te hechten.

Maar dat had ik al gezegd, zie deze eerdere uiteenzetting.

Ik had het overigens niet over “domme dienders” zoals ‘dhr’ mij aanwrijft (het woord ‘diender’ maakt niet eens deel uit van mijn actieve woordenschat; passief ken ik het wel, natuurlijk). Ik schreef letterlijk:

“De en/of-rekening is een verzinsel geweest van een overijverige, onnauwkeurige of zelfs kwaadwillige politieman.”

Ik hecht aan zorgvuldig citeren. Anderen kennelijk niet.


Naschrift 29 mei 2008:

Mogelijk zijn deze discussiepassages nog van belang:

‘Dhr’ op 3 november 2006 om 9:28, ik citeer:

“Overigens leerde navraag bij de Bank(en) op , dat je voor een bankrekening voor een stichting , nodig hebt : de statuten OF de inschrijving KvK .
TEVENS is het noodzakelijk , dat de gemachtigden van de rekening in persoon mee naar de bank komen !
Het is zeer bizonder af te raden een rekening van een stichting onder te brengen op persoonlijke naam , een stichting krijgt per defintie een zo genoemde Bestuursrekening, dat is de normale gang van zaken .
Dus : statuten en of inschr. Kvk mee , persoonlijk naar de bank , alle gemachtigden moeten persoonlijk meekomen , en ter plekke wordt dan een bestuursrekening geopend uitsluitend enkel en alleen op naam van BV de Dr Wittenbergstichting .”

En ook: Nanne van de Kleinder op 9 november 2006 om 22:47, ik citeer:

“bij een bank in Nederland kan men een zakelijke rekening openen zonder daadwerkelijk stichting te zijn. Alle andere banken vragen inderdaad inschrijving KvK, etc. De uitzonderende bank vraagt een vertegenwoordiger van de vereniging, stichting, o.i.d. (de stichting mag dus zelfs informeel zijn). Deze moet zich bij de bank legitimeren. Een eventuele gemachtigde, die al een rekening bij de betreffende bank heeft, kan gemachtigde van deze stichting (o.i.d.) worden zonder zich te legitimeren, omdat zijn/haar gegevens reeds bij de bank bekend zijn. Ik weet dit zeer zeker omdat ik onlangs het zelfde 'trucje' nog heb uitgevoerd.”


Naschrift 5 februari 2009:

Zie ook dit nieuwe artikel naar aanleiding van het boek van Bas Haan getiteld “De Deventer moordzaak – Het complot ontrafeld”.