KRO-Reporter 1 november

Eerlijk

Op 1 november 2007 wijdde de KRO in het programma Reporter een uitzending van bijna anderhalf uur aan de Deventer moordzaak. Mijn oordeel: een eerlijke, onpartijdige uitzending, waarin diverse belangrijke aspecten van deze zaak duidelijk belicht werden. Heel anders dan wat we tot nu toe vooral van de media te zien hebben gekregen:

Kritiek

Ondanks dit gunstige oordeel over KRO-Reporter heb ik toch ook enkele punten van kritiek:

Van Koppen (1)

Professor Van Koppen bestond het te zeggen dat hij nu pas werd geconfronteerd met het verhaal over zeven messteken in plaats van vijf. Ik neem toch aan dat de uitzending tamelijk recent is opgenomen. Die kwestie van het aantal steken is al vele maanden, zoniet jaren bekend. Van Koppen had zich dus niet voorbereid op de uitzending en heeft de Deventer moordzaak niet echt gevolgd?

Van Koppen (2)

Dezelfde professor herhaalde wat hij eerder ook al stelde, namelijk dat het jammer is dat het OM bij het oriƫnterend vooronderzoek uitgegaan is van wat Maurice naar voren bracht, in plaats van zelf een onderzoek te doen. In werkelijkheid heeft men in dat onderzoek getuigen die indertijd niet gehoord waren, en waar Maurice op wees, gewoon weer niet gehoord (bijv. de inmiddels in Australiƫ wonende getuige) en onderzoek dat eerder niet gedaan was weer niet gedaan (bijv. de magneetstrip).

Deze aspecten werden ook door de programmamakers niet aangestipt.

OM integer?

De kwestie van de schrijfproeven werd door de programmamakers geheel buiten beschouwing gelaten. Ook werd niet gewezen op de dubieuze en nooit opgehelderde bloedafname van Louwes, en het feit dat het bloedvlekje in de kraag van de blouse eerder niet aangetroffen was, ondanks minutieus onderzoek door het NFI.

Kennelijk durft men bij de publieke omroep de gedachte dat het Openbaar Ministerie wel eens niet integer en niet eerlijk zou kunnen zijn, nog altijd niet tot zich te laten doordringen, en wenst men de sterke aanwijzingen daarvoor ook het grote publiek te onthouden.

Zie hierover mijn eerdere artikelen Goedgelovig en De DMZ: een nationale neurose?.


Naschrift

4 november 2007

Op 2 november stuurde Joop een e-mail aan Prof. Van Koppen, en kreeg daar ook antwoord op! Daarin weerlegt Van Koppen ook het punt van zijn verbazing over de zeven steken, dat ik hier ook aanroerde.

Het is zeker te prijzen dat Van Koppen reageert op vragen en opmerkingen en daar ook uitgebreid inhoudelijk op in gaat. Daar zouden anderen een voorbeeld aan kunnen nemen, ook in de politiek: Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie. Tweede Kamer.