Persbreidel?

Interview over fraude in Deventer moordzaak

Begin augustus 2007 was de tekst van een interview met Wim Dankbaar door journalist Eddy van der Ley klaar om in het Algemeen Dagblad te verschijnen. (U kunt het interview ook hier lezen op de site van Wim Dankbaar zelf.) Op het laatste nippertje werd de publicatie in de krant echter afgeblazen.

De mededeling van de journalist was erg kort en klonk teleurgesteld:
“Wim, morgen geen Deventer in AD. Niet interessant en hard genoeg.”
Je zou haast gaan denken dat Eddy van der Ley, die zelf eerder wel enthousiast was, plotseling is teruggefloten door de hoofdredactie?

Censuur?

Maar waaróm dan? Boze tongen beweren dan meteen dat de hoofdredacteur even gebeld heeft het een hoge pief bij Justitie, en geen toestemming kreeg. Maar dat zal toch niet waar zijn? In Artikel 7 van de Nederlandse grondwet staat nog altijd:

“Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

Als dat verlof niet nodig is, gaat een hoofdredacteur het ook niet vragen. Daar gaan we vanuit. Ik handhaaf dus het vraagteken in de titel van dit artikel.

Geen wederhoor mogelijk?

Maar wat kan dan wel de reden zijn?

Er is wel geopperd dat het probleem zit in de moeilijkheid van wederhoor. Hoor en wederhoor is uiteraard een goed journalistiek principe. In dit geval lukt dat niet, want de betreffende politiemensen in Apeldoorn (mevrouw Bulder en de heren Harts, Schoenmaker en Van Roemburg), en hun tegenwoordige korpschef (mevrouw A. Roelofs), mogen niks over de zaak zeggen, en de voorlichter daar (A. de Ronde) moet verwijzen naar Zwolle, en daar wordt, op wat nietszeggende algemeenheden in het verleden na, geen commentaar gegeven.

Toch begrijp ik dit argument niet. Als een krant in het kader van wederhoor een reactie probeert te krijgen, en die wordt geweigerd, of die reactie is te vaag of algemeen, dan is dat toch het wederhoor? Het nieuws dat iemand niks wil zeggen is toch ook nieuws? Zouden Nederlandse journalisten echt zo raar met hun beroepsethiek omgaan dat ze iemand laten wegkomen met iets wat gewoon niet deugt, als hij maar niks wel zeggen? Wat blijft er dan over van de waakhondfunctie die de pers en andere media in een democratie zouden moeten hebben? Zoiets is toch niet te geloven?

Wat betreft ‘niet [...] hard genoeg.”:
De feiten over vervalste namen onder de schrijfproeven en de aanvankelijke ontkenningen van de politiemensen zijn wel degelijk hard. En verder is het bij een interview zo dat dat de uitspraken en meningen van de geïnterviewde worden weergeven, en niet per se alleen harde feiten. Het harde feit dat de krant meldt, is het feit dat deze geïnterviewde deze meningen geuit heeft, erin volhardt en laat zien waarom hij denkt dat het is zoals hij denkt dat het is. Een krant kan en mag dit melden, zonder zich schuldig te maken als onfundeerde speculatie.

En ‘niet interessant?
Hoe kan een frauderende overheid, fraude nota bene door het overheidsonderdeel dat tot taak heeft de rechtsstaat te handhaven, namelijk Justitie, niet interessant zijn?

Verzoek om opheldering

Wim Dankbaar begreep de motivatie van de krant voor het niet plaatsen ook niet, en heeft in een e-mail aan de hoofdredacteur van het AD uitleg gevraagd. Tot nu toe (stand 17 augustus) is er nog geen antwoord. Ik publiceer deze e-mail hier met toestemming van de verzender:


Geachte heer Bonjer,

Met enige ergernis maar vooral verbazing nam ik kennis van de beslissing van uw redactie om niet tot publicatie over te gaan van het artikel zoals gepland met uw journalist Eddy van der Ley, al dan niet in verkorte vorm, maar in elk geval met een URL verwijzing naar het volledige artikel:

http://jfkmurdersolved.com/interviewdmz.htm

Met name de opgegeven reden stuit bij mij op onbegrip. Omdat ik in het verleden goede ervaringen heb gehad met uw krant, ook m.b.t. tot de Kennedy zaak, http://jfkmurdersolved.com/pdf/AD.pdf wil ik toch wat moeite doen om enerzijds duidelijkheid te krijgen en anderzijds te verschaffen. Ik houd namelijk rekening met de mogelijkheid dat u onvoldoende op de hoogte bent.

De kwestie is dat ik (en andere burgers) aangifte heb gedaan tegen het Openbaar Ministerie van fraude/oplichting/valsheid in geschrifte in het oriënterend vooronderzoek van de Deventer Moordzaak. Niet een alledaagse aangifte dunkt me. In feite een zeer ernstige aantijging van een zeer ernstig strafbaar feit in een zeer omstreden moordzaak. Ik snap niet goed hoe dat "niet interessant genoeg" kan zijn.

Uw krant heeft hierover destijds , bij penne van dezelfde onvolprezen Eddy van der Ley, gepubliceerd. Zowel in de papieren versie http://jfkmurdersolved.com/deventer/adartikel.JPG
als de internet versie
http://www.ad.nl/binnenland/article933152.ece .

Hier past melding van enige waardering mijnerzijds, te meer daar uw krant één van de weinige uitzonderingen was.

Overigens werd Eddy daags erna gebeld door een woordvoerder van het OM met de vraag of hij achter het artikel stond, waarop Eddy bevestigend heeft geantwoord. De woordvoerder beloofde hem een tegenreactie van het OM, welke echter nooit is gekomen. Wellicht wist u dit niet. Tot op heden blijft de aangifte, alsmede uw publicatie, dus onweerlegd en onweersproken. Dat mag gezien de ernst van de zaak, op zijn minst opmerkelijk genoemd worden. Het telefoontje toont tevens de bezorgheid aan gene zijde. Kennelijk is het niet moeilijk de aantijging te verwerpen, maar wel om deze te weerleggen met eenvoudige bewijzen. En dat laatste is nu juist het enige dat wij al 8 maanden lang zoeken.

De laatste ontwikkeling is dat ik een brief van de nieuwe hoofdofficier in Zwolle heb ontvangen. Hierin meldt hij zwart op wit dat de kwestie waarop mijn aangifte betrekking heeft, nu voorwerp van "intern onderzoek" is.

http://jfkmurdersolved.com/deventer/tomesen.JPG

Wilt u dat even laten bezinken? Mijn aangifte, die al 8 maanden geridiculiseerd, genegeerd en verworpen wordt, is nu TOCH voorwerp van intern onderzoek !! Dit wordt bevestigd door de verantwoordelijke hoofdofficier. Ik zal u hier niet vertellen hoeveel water daarvoor door de Rijn heeft moeten stromen, maar ik zou het wel op prijs stellen als u mij wilt uitleggen wat daar "niet hard genoeg" aan is.

Dan wordt ook gemeld dat uw krant graag nog wat wederhoor toepast. Bijvoorbeeld door de hoofdofficier, die nu op vakantie is, nog even te bellen. Ik heb zeker respect voor het goede journalistieke gebruik van hoor en wederhoor, maar ik snap niet goed wat een dergelijk telefoontje nog zou moeten opleveren. U mag ervan uitgaan dat er een intern onderzoek loopt als de hoofdofficier dit schrijft. Daarvan overhandig ik u het bewijs. Bovendien proberen ik en anderen deze wederhoor al maanden te krijgen. Daartoe behoort ook uw krant. Want Eddy heeft zelf gesproken met één van de rechercheurs in Apeldoorn, waarvan ik stel dat zijn identiteit misbruikt is voor deelname aan de vervalste schrijfproef. Zoals u in zijn artikel kunt lezen, heeft deze rechercheur ook tegen uw krant gezegd dat hij de Deventer Moordzaak slechts uit de media kent. Terwijl hij volgens het OM de leiding over het onderzoek had. Om nog maar te zwijgen over de andere rechercheurs die ikzelf en anderen hebben gesproken en hun deelname hebben ontkend. U denkt toch niet dat ik dat uit mijn duim zuig? Als uw krant dit niet hard genoeg vindt, dan kunt u die bewijzen ook zelf gaan ophalen. Wanneer de rechercheurs niet meer mogen bevestigen wat zij eerder hebben gezegd, of eenvoudig niet meer bereikbaar zijn voor commentaar, dan kunt u de interpretatie daarvan aan de lezer overlaten, mocht uw krant zelf geen interpretatie willen geven. Ik wijs er nog maar even op dat in het geplande artikel hoofdzakelijk MIJN woorden worden weergegeven. Ik nodig het OM van harte en bij herhaling uit daarop te reageren.

Voorts heeft Eddy, evanals ik, met de woordvoerder van de politie Apeldoorn gesproken. Deze bleek ook niet op de hoogte van het vermeende feit dat vier van zijn rechercheurs zouden zijn uitgeleend voor een schrijfonderzoek in de Deventer Moordzaak. Dat weet dus ook uw krant. Hoe groot acht u de kans dat de woordvoerder van het betreffende korps niet op de hoogte wordt gebracht van het gebruik van zijn mensen in de meest publicitair gevoelige moordzaak ooit? En hoe groot acht u de kans dat hun korpschef dit ook niet weet? Dat is namelijk het geval. Hoe groot acht u de kans dat als zij alsnog op de hoogte zijn gebracht, hier geen enkele uitspraak over mogen doen? Dat is namelijk ook het geval.

Als het OM uw journalist, pas naar aanleiding van uw publicatie, een tegenreactie toezegt, dan komt die niet. Dan begin ik mij af te vragen of u niet een beetje teveel wederhoor wilt toepassen alvorens het "interessant en hard genoeg" is.

Nu we het toch over wederhoor en kansen hebben, wat is de kans dat de voorzitter van het College van Procureurs Generaal tot vijf keer toe mijn emails niet ontvangt?

Daarover kunt u hier lezen:
http://ronald.beetz.nl/DMZ/20070630Brouwer.pdf
http://ronald.beetz.nl/DMZ/20070808AntwoordBrouwer.pdf
http://ronald.beetz.nl/DMZ/20070810Brouwer_2.pdf

Tot slot nog een persoonlijke noot: Des te minder snap ik het wanneer ik zie dat alle kranten het nieuws brengen als Justitie meent een verdenking tegen mij te hebben. Waarbij dan alles uit de kast wordt gehaald, met 11 man sterk een inval wordt gedaan, computers in beslag worden genomen, en ik 2 weken later wordt gearresteerd en 2 dagen wordt vastgehouden in een poiltie-cel.

Met andere woorden, als Justitie met een verdachtmaking tegen een burger-voorvechter in de Deventer moordzaak de spierballen laat zien, dan is dat wel nieuws. Dan wil iedereen wel mijn reactie. Dan zit het ANP er bovenop en nemen alle kranten, inclusief het AD, tot en met het Journaal dat over, waarbij zelfs de kabinetsformatie naar de tweede plaats werd verdrongen. Niemand die later nog eens belt of er nog een vervolg is gekomen op de poppenkast van een half jaar terug. Maar als diezelfde burger-voorvechter een podium zoekt om ZIJN aangifte tegen het OM eens onder het licht te houden, een verdenking die hij WEL hard kan maken, die hij durft te formaliseren in een aangifte, dat is dan geen nieuws. Dan is niemand thuis. Zelfs niet als die aangifte uiteindelijk voorwerp van een intern onderzoek blijkt te zijn geworden.

Wat dacht u van een andere kop: "OM onderzoekt gang van zaken rondom schrijfproeven Deventer moordzaak"

Misschien kunt u als hoofdredacteur van een gezaghebbende krant, mij toch eens uitleggen hoe het nu werkt met onze vrije pers.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat mijn uitleg u voldoende nieuw inzicht heeft verschaft om alsnog tot publicatie over te gaan. Waarvoor ik u dan uiteraard Dankbaar zal zijn.

Met vriendelijke groeten,

Wim Dankbaar


(Einde geciteerde e-mail van Wim Dankbaar aan Jan Bonjer, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad.)

Trouwens, mocht iemand nog niet willen geloven dat onze eigen eerlijke overheid fraudeert, lees dan even dit: