Het is toch zo simpel!

Schrijfproeven

Een van de problemen bij de vier afgenomen schrijfproeven is dat er vier verschillende namen van verbalisanten onder staan, maar in hetzelfde handschrift. Bij twee staat ook dezelfde paraaf. Volgens hoofdofficier Vast is deze paraaf van de heer van Roemburg, maar zijn naam is er niet in te herkennen, en zijn handtekening ziet er heel anders uit.

Verbalisanten

Hier is een beschrijving van de problemen met de schrijfproeven. Daarin staat nog dat onduidelijk was wie de vier verbalisanten waren. Inmiddels zijn ze echter opgespoord: Harts, Bulder, Schoenmaker en Van Roemburg werken bij de regio Apeldoorn, niet IJsselland.
Deze personen hebben tegenover diverse personen aangegeven niet van de schrijfproeven af te weten. Inmiddels mogen ze niet meer reageren: bijvoorbeeld een e-mail aan hen wordt doorgestuurd aan voorlichter A. de Ronde, die dan weer verwijst naar Hoofdofficier van Justitie te Zwolle, Mr. A. Vast.

Hoofdofficier

De heer Vast heeft schriftelijk verklaard (pagina 1 en pagina 2) dat in elk geval de heer Van Roemburg bij de schrijfproeven betrokken was. Hij zou ook de namen hebben ingevuld en de parafen gezet. Ook stelt hij dat er vier verschillende politieambtenaren op ambtseed of -belofte proces-verbaal hebben gemaakt.

Simpel

Het zou nu toch zo simpel zijn als deze vier personen, Van Roemburg, Harts, Bulder en Schoenmaker, deze feiten persoonlijk zouden bevestigen. Ze zouden dan alleen maar ondersteunen wat hogergeplaatsten ook al verklaard hebben. Dit zou duidelijkheid scheppen en twijfels wegnemen.

Maar ze doen dit niet, ze zwijgen verder over de zaak. Waarom? Omdat ze anders zouden moeten liegen? Waarom is de waarheid zeggen kennelijk zo moeilijk, terwijl die waarheid overeenstemt met de waarheid van Mr. Vast? Of is dat niet de waarheid?

Vragen

  1. Waarom geeft Harm Brouwer, de voorzitter van het College van procureurs-generaal van Nederland, ook geen antwoord op de vragen? Inmiddels al weer twee weken later, maar geen enkele reactie.

  2. Waarom doet niemand van pers, radio en televisie over deze kwestie navraag bij de betrokkenen?
    Naschrift 7 april 2007: Ik ben benieuwd of de Volkskrant deze ingezonden brief durft te plaatsen. Het zou me verbazen.

  3. Waarom stelt geen Kamerlid hier vragen over aan de verantwoordelijke ministers:

Kop in het zand

Of willen ze liever niet weten wat er mis is?