E-mail R. Harmsen aan Tweede Kamerfracties,

Verzonden: Thu Feb 28 09:30:57 2008

Geachte Kamerleden,

Tot mjn [sic: mijn spelfout; RH] genoegen hoorde ik dat er nu eindelijk een onafhankelijk onderzoek komt naar de brand in het Catshuis, en de eventuele betrokkenheid van ambtenaren daarbij. Hoewel, of het onderzoek echt onafhankelijk is, dat is nog maar de vraag: het wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche. Die valt onder Justitie, dus in feite onderzoekt de overheid hier de overheid.

Maar goed, het is beter dan niets. Gaan er nu misschien meer zaken onderzocht worden, waarin het gaat om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de overheid? Ik noem twee voorbeelden:

1) De zaak van de ontplofte ondeugdelijke mijn:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Spijkers
Staatssecretatis [sic: mijn spelfout; RH] Van der Knaap, die de zaak altijd onder de pet heeft willen houden, heeft naar verluidt de Kamer zeer vaak voorgelogen, ik citeer uit Wikipedia:
"Zo beschrijft het boek [van Alexander Nijeboer] hoe bewindslieden in totaal 49 keer de Tweede Kamer voorlogen over deze klokkenluidersaffaire. Van defensiestaatssecretaris Van der Knaap toont Nijeboer aan dat hij 20 maal de fout in ging bij het inlichten van kamervragen."

Deze Van der Knaap ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Cees_van_der_Knaap ) is inmiddels eindelijk weggepromoveerd, hij is nu burgemeester van Ede. Dan is de weg nu vrij voor de waarheid, toch? Dan kunnen eindelijk alle stukken worden vrijgegeven.

2) De schrijfproeven in het oriƫnterend vooronderzoek in de Deventer moordzaak. We zien hier een overheid die hoogstwaarschijnlijk vervalst en bedriegt, maar de Kamer doet niets om de verantwoordelijke minister ter verantwoording te roepen, stelt zelfs niet eens Kamervragen. Dat is toch (naast wetten maken) de taak van de Tweede Kamer, om de overheid te controleren? Het Openbaar Ministerie is toch overheid, onder eindverantwoordelijkheid van de minister van Justitie?

Of is het OM alleen verantwoording verschuldigd aan zichzelf? Opportuniteitsbeginsel? Dat lijkt me toch niet de bedoeling. Wat is het standpunt hierover van de fracties?

Met hoopvolle en welwillende groeten,
--
Ruud Harmsen
http://rudhar.com