Opgedrongen interesse

Waar?

Laatst (22?) zag ik weer een voorbeeld, ditmaal een heel evident. Het artikel van 1 juli staat hier en is ook bij de auteur zelf terug te vinden: Jona Lendering.

De titel van het stukje verschilt vreemd genoeg bij de twee verder vrijwel identieke publicaties: “Een kritische Mohammed­biografie” resp. “Hulspas’ Mohammed (1)”. Dat zal met de context te maken hebben: uit de serie resp. erin.

Het gewraakte fragment

Citaat:

[...] de [...] Franse geleerde Ernest Renan [...]. Hij vergiste zich. Hij zag over het hoofd dat de bronnen over het optreden van de profeet Mohammed zijn geschreven door mensen die niet langer waren geïnteresseerd in de opvattingen van de persoon over wie ze schreven, maar in de op hem teruggrijpende religie.

De tijdsbepaling “niet langer” laat al meteen zien wat hier aan de hand is: er is sprake van een toestand van geïnteresseerd zijn. Die toestand was er eerst wel en later steeds minder of niet.

Het gaat dus over een situatie, een gemoedstoestand, een conditie, en niet over een handeling of activiteit. Hoe die ooit aanwezige interesse is ontstaan, wie die mensen in die opvattingen heeft geïnteresseerd, ze die interesse misschien wel heeft opgedrongen, en hoe en wanneer dat gebeurd is, dat is niet aan de orde en niet relevant. Maar taalkundig staat er alleen maar het in de laatste volzin beschrevene, door de gekozen volgorde “waren geïnteresseerd” in plaats van ‘geïnteresseerd waren’.

Er staat niet wat bedoeld is, dus is het fout. Geen goed Nederlands. Zo simpel is dat. Voor meer uitleg: zie de andere delen en de inleiding.


Copyright © 2015 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden, all rights reserved.