სო ანიმისტა

ისტე დიეს იო ლეგე ლე ლიბრო ფამოსე დე ჲუვალ ნოაჰ ჰარარი (יובל נח הררי), ინტიტულატე “საპიენს: ა ბრიეფ ჰისტორჲ ოფ ჰუმანკინდ” (ინ ჰებრეე: קיצור תולדות האנושות). ალ პრიმე პარტე, “ლე რევოლუტიონ წოგნიტივე”, წაპიტულო 3, “უნ დიე ინ ლე ვიტა დე ადამ ე ევა”, ლე სეწტიონ “სპირიტოს პარლანტე” – იო ტრადუწე დელ ტრადუწტიონ ნედერლანდესე ეხ ლე ორიგინალ ანგლესე, ყუე მესმე ეს უნ ვარიანტე ო ტრადუწტიონ დელ ორიგინალ ჰებრეე – იო ჰაბევა პენსამენტოს.

ლე აუტორ სწრიბე ყუე ლე მაჟორიტატე დელ სწიენტისტას პენსა ყუე წონვიწტიონეს რელიგიოსე დელ ტჲპო ანიმისტიწ ერა სტანდარდ ინტერ ანწიან წჰასსატორეს-წოლლეწტორეს. ილლეს წრედევა ყუე ლოწოს, ანიმალეს, არბორეს ე ალტერე პლანტას, როწწას, რივიერას, ფონტეს, სენტიეროს, ეტწ. ტოტეს ჰაბე წონსწიენტია ე სენტიმენტოს, ე პოტე წომმუნიწარ დირეწტემენტე წონ ჰუმანოს.

იო ნონ სეყუე ისტე წამმინო პლენმენტე. მესმო ჰუმანოს იო წონსიდერა ესსერ ესსერეს პჰჲსიწ, ყუე ნონ პოსსედე ანიმას.

მა ინ მემორიას წარ ო ნოსტალგიწ ნონ სოლო ლე პერსონას დე ტუნწ მე სონ იმპორტანტე, მა ანყუე ე ანტე ტოტო წიტატეს ე ედიფიწიოს, ტურრეს, ეწწლესიას, პარწოს, სტაგნოს, პაისაგეს, წოლლინას, სილვას, რივიერას, წოსტას, ანიმალეს.

იო ნონ ეს უნ პერსონა დე გენტე, ბენ ყუე ინტერესსატე ინ ჰუმანას, მა ნონ ტროპპო პრესსო, ო სი პრესსო, ნონ ტროპპო ლონგე ტემპორე. იო ნო ტიმე ესსერ სოლ. ლე რეგინა ჳილჰელმინა დავა სუ აუტობიოგრაპჰია ლე ტიტულო ეენზაამ მაარ ნიეტ ალლეენ, სოლიტარი სედ ნონ სოლ. პრო მე ილ ეს პლუს ტოსტო სოლ სედ ნონ სოლიტარი. ანყუე სინ ლე პროხიმიტატე დე ალტერე გენტე იო ეს ინ ლე წომპანია დე ტანტე წოსას, ჟა მენტიონატე, ე ანყუე დე მუსიწა, წოლორეს, პაროლას, მესმო დე ლიტტერას ე წჰარაწტერეს.

მი მატრე ტამბენ ესსევა უნ ეინზელგäნგერ, ნონ უნ პერსონა სოწიაბილე. იო ლა რესიმილა, ბენ ყუე ლონგე ტემპორე იო ნონ ვოლევა ადმიტტერ ლო. დესდე ყუე იო ლო წონწედე, იო ვივე პლუს რელახატე, პერ ნონ პლუს რეყუირერ წონდუწტა დე მე მესმე ყუე ნონ სე ასსორტი წონ მი წჰარაწტერ.

ინ სეპტემბრე 2008 იო ფაწევა ვაწანტიას სოლო დე წამპინგ, წონ კობლენზ (ლატინო: წონფლუენტია) წომო ბასე. ლე სწოპო ესსევა ინვესტიგარ ლე ბელტატე დელ რეგიონ დე გერმანია ე ლე პოსსიბილიტატეს დე ფორსან ლა ინსიმულ ირ ვივერ. ისტე ვაგე პლანოს ნუნყუამ ერა რეალისატე. უნ ვესპერა, რეტორნანტე ერგა ლე წამპინგ დე უნ ეხწურსიონ ინ აუტო, იო სტოპპავა ა მედიე წამმინო პრო რეპოსარ უნ მომენტო. იო სტავა ჟუხტა ლე აუტო, პარწატე ალ ლატერე დელ ვია დესერტე, ე მირავა ინ ლე პრატო ობსწურ ყუე პოსტ წირწა 20 მეტროს მუტავა ინ უნ ორლო დე ბოსწო.

ილ ჰაბევა ლა ნიჰილ ა ვიდერ, ნიჰილ ა ფაწერ, ნეწუნ რატიონ პრო ესსერ ფელიწე. მა იო მე სენტივა ფელიწე. მულტო მა მულტო. სინ საპერ ო ვოლერ საპერ პროყუე. ჟუსტო ასსი.

წომო ინფანტე იო წრედევა ინ დეო, იო ერა წჰრისტიანო. წომო პუბერე იო ლეგევა სუპერ ლე ისლამ ე ლე ბუდდჰისმო. ჟა ტოსტო ილ მე დევენივა წლარ ყუე ამბეს ნონ ერა პრო მე. წონ 35 ანნოს იო ესსევა დეისტა, მაის სინ ტუნწ ჟა აპპელლარ ლო ისტო. პოსტეა გრადუალმენტე იო დევენივა პლუს ე პლუს ატჰეისტა, ე ინ გენერალ არელიგიოსე. ე ნუნწ, წომო ჲუვალ ნოაჰ ჰარარი მე ლასსავა დისწოპერირ, ილ აპპარე ყუე იო ეს ანიმისტა! პლუს ო მინუს.

ჟა იო ჰა მენტიონატე ყუე მი მემორიას ეს ფორტემენტე ლიგატე წონ წიტატეს ე ედიფიწიოს, ინტერ ალტერეს. ჰოდიე ეხაწტემენტე 80 ანნოს რეტრო მი ურბე ნატალ ერა ბომბარდატე პერ ლე ლუფტჳაფფე გერმან. ლე წასას უბი ვივევა მი პარენტეს (ყუე ნონ ანწორა სე წოგნოსწევა) რემანევა ინტაწტე, ბენ ყუე ალწუნ ბომბას წადევა პრესსო, ე ლე წენტრო დელ წიტატე, არდენტე პლურე დიეს, ონ პოტევა ვიდერ დესდე ლე ტეწტოს დელ წასას ინ ლე ყუარტიეროს ლონტან დელ წენტრო. ანყუე ლე წასა უბი ყუასი 15 ანნოს პლუს ტარდე იო ნასწერეა, ნონ ერა დევასტატე.