Framing (4)

Nog meer framing

Een minder ernstig geval van framing dan de vorige drie, maar toch ook een, volgens mij, ook al gebruik ik het woord mogelijk niet helemaal zuiver. Volgens Collins:

Volgens Collins in Brits Engels: “to conspire to incriminate (someone) on a false charge”. Zie ook frame-up.

En in Amerikaans Engels: “to falsify evidence, testimony, etc. beforehand in order to make (an innocent person) appear guilty

Vreemde opvattingen (1)

Vindplaats navolgende citaten: Het autistische innuendo van reaguurbuddy Ruud, geschreven door Jeroen H., gepubliceerd op 15 december 2014.

(Over dat begrip “reaguurbuddy” schreef ik gisteren al: Jeroen H. draait het om: niet hij maar ik. Waarom doet hij dat?)

Citaat:

Dat veel van die stalkers gestoorde opvattingen over de holocaust hebben, zoals Ruud dan weer vreemde opvattingen heeft over geldschepping en rekenkunde, [...] ”

Jeroen laat hier, ik denk bewust en opzettelijk, opdat lezers niet gemakkelijk zelf zullen nagaan of het wel klopt, een link achterwege. Welnu: ik heb helemaal geen vreemde opvattingen over geldschepping. Mijn opvattingen daarover zijn precies dezelfde als die van alle serieuze monetair economen en medewerkers van centrale banken.

Het verschil is dat het verschijnsel geldschepping en het monetaire beleid dat ermee samenhangt mijn vak niet is, zodat ik me beter kan inleven in misverstanden die gemakkelijk bij het publiek ontstaan. Dat stelt me in staat het beter uit te leggen dan de vakmensen doen. Of gemakshalve maar niet doen, omdat ze dus zelf het probleem niet zien.

De formulering van Jeroen H. framet mij weer in een rijtje van mensen die dingen niet goed snappen (uit kwaadaardigheid zoals bij Holocaustontkenning, of domheid en gebrek aan kennis zoals bij vapour trails die ze voor chemtrails aanzien) en die er allerlei onzin bij verzinnen.

Dat is een onterechte weergave van mijn positie die ik als kwetsend ervaar.

Bij Barracuda, waar Jeroen H. ook veel komt, had ik het eens intensief over het onderwerp geldschepping, bijvoorbeeld hier. Ik dacht op grond daarvan dat Jeroen donders goed zou moeten weten wat mijn standpunten op dit punt zijn. Maar ik zie hem daar niet reageren. Misschien was hij er daar toen nog niet bij, of even niet meer bij. Ik laat deze alinea voor de objectiviteit toch staan.

Even later: kijk ook eens hier. Het is typisch voor het zwart-witdenken van Jeroen H.: toen in juni 2013 kwam mijn geldscheppingsverhaal in zijn kraam te pas, als materiaal tegen het door hem fout verklaarde blog Martin Vrijland. Echt lezen deed hij me kennelijk niet, want het onderwerp interesseert hem eigenlijk niet:

Ik ben zelf geen econoom en het ligt niet echt in mijn interessesfeer, zolang ik maar kan pinnen. Verder vind ik het allemaal weerzinwekkend. Wel deed ik eindexamen economie I en II.

Inmiddels ben ik zelf in ongenade gevallen en nu heb ik volgens Jeroen opeens “vreemde opvattingen”. Dus: feiten en argumenten interesseren Jeroen helemaal niet, het gaat hem vooral om het framen, om whose side are you on?.

Vreemde opvattingen (2)

Nog eens dat citaat:

Dat veel van die stalkers gestoorde opvattingen over de holocaust hebben, zoals Ruud dan weer vreemde opvattingen heeft over geldschepping en rekenkunde, [...] ”

Ja ja, “vreemde opvattingen [...] over [...] rekenkunde, [...]” dus. Dat slaat vast op mijn stellige bewering, bij diverse gelegenheden gedaan, dat 10 plus 10 21 is. Jeroen geeft natuurlijk wijselijk geen link, ik straks wel.

Alex Nieuwsbreker (een pseudoniem uiteraard) wijst daar ook vaak op, bijvoorbeeld hier. Daar zonder link, maar meestal doet hij dat wel, in mijn herinnering.

Ik vermoed dat Alex echt meent dat mijn artikel aantoont dat ik erg dom ben en helemaal niet kan rekenen, zodat hij hoopt dat mensen mijn stukje zullen lezen en zien hoe dom ik ben. In werkelijk is hij, vermoed ik, zelf zo dom dat hij ook na de uitleg niet begrijpt dat ik juist wel kan rekenen, ook met procenten, en dat mijn stelling “10 + 10 = 21” een als prikkelend bedoeld grapje is om de leeslust op te wekken.

Ik kan er bij hem niet boos om worden, Alex weet niet beter. Maar Jeroen schat ik intelligenter en rekenvaardiger in, en daarom neem ik hem zijn suggestieve opmerking, zonder hyperlink, wel kwalijk. Want ik denk dat die bedoeld is om mij negatief te kijk te zetten op een plek waar ik niks terug kan zeggen.

O ja, en waar staat dat rekenwonderstukje van mij dan? Hier.

Indruk

Een derde maal het citaat, maar nu langer:

Dat veel van die stalkers gestoorde opvattingen over de holocaust hebben, zoals Ruud dan weer vreemde opvattingen heeft over geldschepping en rekenkunde, is secundair aan dat gegeven. Maar nergens in dat artikel werd geschreven dat Ruud zelf een holocaustontkenner zou zijn.

(Jeroens “dat artikel” slaat hierop.)

Nee, letterlijk is dat er niet geschreven, maar de suggestie wordt wel gewekt, bij lezers zou gemakkelijk die indruk kunnen ontstaan. En dat is ook kwalijk en ik vind het wel degelijk de verantwoordelijkheid van een auteur die zich op een openbaar weblog tot een grotendeels onbekend publiek richt, daar rekening mee te houden.