Koningshuisfoto’s

Dit is een e-mail van mij, Ruud Harmsen aan Micha Kat, verzonden op om 13:35B.


Subject: Koningshuisfoto’s

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/2228/oranje-beroept-zich-op-evrm.html

===
Breedveld: "onze acties kennen een basis in internationale verdragen. En niet de minste, zoals het verdrag waarin de rechten van het kind zijn geregeld en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens."

Hiermee maakt Oranje zich schuldig aan misbruik van deze internationale verdragen op een perverse manier: ze zijn immers juist bedoeld om de ‘zwakkere’ te beschermen tegen machtmisbruik door overheden cq. staat(sorganen) en juist precies niet om een ‘wapen’ te vormen ten dienste van de elite teneinde hun macht te vergoten en controle op hun handelen te verminderen!
/===

Het gaat o.a. om een poging te voorkomen dat er steeds privéfoto's worden gemaakt van hun dochters, van 2, 4 en bijna 6 jaar! (Voor de geboortedata: http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden)

En jij hebt het dan over "machtmisbruik door overheden cq. staat(sorganen)" en "een ‘wapen’ [...] ten dienste van de elite".

Wanneer ga je nou zelf eens inzien hoe extreem en grotesk overdrijvend je bezig bent? Het lijkt wel of je jezelf met elk nieuw artikel in gekkigheid probeert te overtreffen. Dit slaat echt helemaal nergens meer op, zoveel onzin bij elkaar.