Wachten op herziening?

Veel politici, o.a. Kamerlid De Wit van de SP, zijn van mening dat het lopende herzieningsverzoek in de Deventer moordzaak moet worden afgewacht. In die tussentijd zou de Tweede Kamer geen opheldering moeten vragen aan de minister van Justitie over de vele onregelmatigheden, en zou geen onafhankelijk onderzoek kunnen starten.

Ik kan ten dele daar wel in meegaan, omdat:

Toch heb ik grote twijfels of er langs deze weg recht gedaan zal worden: