Een heel elftal!

Aan dit weblog (mirror) van Maurice de Hond heb ik eigenlijk weinig toe te voegen.

Het is toch volkomen duidelijk wat hier gaande is? De macht intimideert critici, in de ijdele hoop dat ze zullen inbinden.

Is dit de democratische rechtsstaat Nederland waarin ik dacht te leven? Wanneer begint de volksopstand?


Naschrift 16 februari 2007:

Rudolf Paul wees erop dat de inval bij Maurice de Hond werd uitgevoerd door de Nationale Recherche (dat klopt ook, zie de website van het OM) en op wat de taakstelling van die dienst is. Ik citeer van hun eigen website:

De ongeveer 850 medewerkers van de Dienst Nationale Recherche houdt zich bezig met de bestrijding van die zware en georganiseerde criminaliteit die qua groepering of aard een landelijk of internationaal karakter heeft. Daarnaast vervult de dienst een expertisefunctie op een aantal aandachtsgebieden. Binnen deze aandachtsgebieden richt de dienst zich op de informatieinwinning, de opsporing en de advisering over preventieve maatregelen.

De aandachtsgebieden zijn:

De Dienst Nationale Recherche is internationaal georiënteerd en is een belangrijke partner bij het afhandelen van internationale rechtshulpverzoeken.

Laten we even recapituleren waar Maurice de Hond en Wim Dankbaar door het OM van verdacht worden. Ik citeer uit hun eigen bericht:

Zowel De Hond als een tweede persoon worden verdacht van betrokkenheid bij computervredebreuk. Deze verdenking is ontstaan in het onderzoek naar het kraken van de email van de Deventer advocaat mr. J.Vlug.

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat bij die verdenking zo'n zware dienst als de Nationale Recherche wordt ingezet, die daar helemaal niet voor bedoeld is??? Valt het bekritiseren van het OM soms onder ideologische misdaad? Geen der andere punten is immers van toepassing.

Dit maakt het toch wel heel erg duidelijk wat de werkelijke bedoeling van deze invallen is: het gaat helemaal niet om die verdenkingen, het echte doel is het initimideren van de brengers van onwelgevallige boodschappen.
Vermoedelijk wil het OM zich zo ook informatie toeëigenen om beter toegerust te zijn voor de eigen doofpotoperaties. In feite pleegt het OM zo zelf de computervredebreuk die zogenaamd bestreden wordt.

Ik vind dit een volstrekt ongeloofwaardige en onacceptabele gang van zaken.

Het is voor mij glashelder dat de Tweede Kamer hier op korte termijn opheldering over dient te vragen bij de voor de politiediensten verantwoordelijke minister: de bijna afgetreden Remkes of anders bij zijn binnenkort te beëdigen opvolger, mevrouw Ter Horst. Ik ben als altijd benieuwd wat de Kamer zelf vindt.


Naschrift op naschrift, 16-02-'07 14:35:

Ik werd gewezen op dit bericht op de site van het OM, waar o.a. staat:

Om zware, georganiseerde computercriminaliteit te bestrijden, komt een apart centrum bij de Dienst Nationale Recherche van het KLPD.

Dat betekent dat ik mijn boosheid zal moeten nuanceren, omdat kennelijk alleen de website van de Nationale Recherche niet goed bijgewerkt is, en cybercrime wél tot de organieke aandachtgebieden van de NR behoort.

Maar zware, georganiseerde computercriminaliteit? Beetje overdreven toch wel, dacht ik zo.

Hoe dan ook, ik had het dus mis en zat me zojuist onterecht heel kwaad te maken. Ik geef dat nu ook in het openbaar toe. Het zou mooi zijn als meer mensen dat konden opbrengen, bijvoorbeeld de heren Van Mourik, De Vries, Vast en Brouwer.


Naschrift 27 november 2007:

Ruim acht maanden na dato geeft het OM toe dat de inval indertijd volkomen zonder grond was. Hier een persbericht daarover van Maurice de Hond.

Hier ook een bericht erover op de site van het OM zelf.


Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden