Integriteit?

, toevoegingen avond 13 feb./ochtend 14 feb. 2007.

Kamp

De Volkskrant van vandaag: over een generaal die tegenover de krant te losloppig schijnt te zijn geweest:

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat aangifte in de rede ligt omdat het schenden van een ambtsgeheim een strafbaar feit is en het de integriteit van de overheid raakt.

Vraagje: een officier van Justitie die strafbare feiten laat plegen, raakt dat de integriteit van de overheid dan niet?
(Of de integriteit van de rechterlijke macht, waar ovj'en bij schijnen te horen, hoewel de minister verantwoordelijk is; hoe kan dat eigenlijk?)

Een klokkenluider wordt meteen strafrechtelijk aangepakt, een ovj is onschendbaar?

Balkenende

Misschien weet het nieuwe kabinet hier een antwoord op. Hoe zit het ondertussen eigenlijk met de normen en waarden van de scheidende en tevens nieuwe minister-president Balkenende?
Ik heb het hem op 5 februari 2007 via zijn website gevraagd. Postbus 51 (had ik die iets gevraagd? ik dacht het niet!) antwoordde dat de website eigenlijk niet voor zulke vragen is (mijn samenvatting). Waar zijn die moderne ministerswebsites dán voor, als ze niet bedoeld zijn om te communiceren?

Remkes

Postbus 51 vervolgt:
In 1992 plaatste de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) mevrouw Dales, het integriteitsbeleid nadrukkelijk op de agenda. Sindsdien zijn, in nauwe samenspraak met de Tweede Kamer, diverse activiteiten ontwikkeld om de integriteit te bewaken en te verbeteren.

Ook wordt verwezen naar deze beschrijving van het integriteitsbeleid. Inderdaad was recent in het nieuws dat minister Remkes de ambtenaren hier nadrukkelijk op wees. Ik ben benieuwd. Remkes' opvolger (hijzelf is van de VVD, dus keert niet terug in het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en CU) zal het beleid vast wel willen voortzetten. Nu maar hopen dat Justitie en het OM geen vrijstelling van de nieuwe eisen krijgen?

Parlement

Ook de Tweede Kamer zal er ongetwijfeld nauwlettend op toezien dat dit beleid in de praktijk goed gestalte krijgt. Gelooft u het? Ik niet.


(Toevoegingen avond 13 feb./ochtend 14 feb. 2007:)

Van der Knaap

Op nu.nl staat te lezen, over het pas geformeerde kabinet Balkenende IV:

Voor het CDA worden twee leden van het landelijke partijbestuur staatssecretaris: [...] en blijft Cees van der Knaap op Defensie.

Bekende naam, Van der Knaap. Was dat niet ...? Ja, inderdaad, hij speelde een merkwaardige (om het zo maar eens te noemen) rol in de affaire Spijkers. Hier een blog daarover. Kennelijk moet je niet al te integer zijn om in aanmerking te komen voor dit nieuwe kabinet, dat in zijn beleid integriteit ongetwijfeld wel weer hoog in het vaandel heeft. Maar dat geldt alleen voor anderen, niet voor de leden zelf. Logisch. Stel je voor zeg. Daar kunnen we niet aan beginnen.

Naschrift 17 feb. 2007:
Zie ook de kwestie Fabius, hier het artikel zelf. In Nederland worden klokkenluiders in diskrediet gebracht, maar doofpotters gepromoveerd.

Donner en Hirsch Ballin

Ook ex-minister Donner (afgetreden vanwege de Schipholbrand) en zijn opvolger Hirsch Ballin hebben het zo goed gedaan dat ze mogen terugkeren in dit nieuwe kabinet. Beiden waren achtereenvolgens eindverantwoordelijk voor het handelen van hoofdofficier Vast, u weet wel, degene die processen-verbaal met valse namen liet ondertekenen.

Degene die die misstanden steeds vruchteloos aan de kaak stelde, Wim Dankbaar, wordt ondertussen zwartgemaakt, gisteravond is er zelfs huiszoeking bij hem gedaan.

Het klinkt allemaal zo bekend, dit soort toestanden. Waar ken ik dat toch van? O ja, dat is het: het Rusland van Владимир Владимирович Путин (Vladimir Poetin). Althans boze tongen beweren dat het daar zo toegaat. Nederland gaat ook die kant op, dat beweer ík. De media zijn er alvast helemaal klaar voor.