VVV

Opeens in opkomst, of ik heb het nu plots pas in de gaten: “vervangen voor”. Bijvoorbeeld Bas Haan op Twitter, en in een op ander ideëel tv-spotje dat ik vergeten ben. *)

Voor mijn gevoel is het nog steeds, en altijd geweest, ‘vervangen door’. “Vervangen voor” is gewoon fout.

Waar zou het vandaan komen? In het Engels is het ‘replace by’. Duits ‘ersetzen durch’. Frans ‘remplacer par’? Ik ken geen Frans.

Gedurfde speculatie: alliteratie? Iemand vergiste zich en trok die twee v’s door naar een derde? Iemand anders hoorde dat, vond het vel vrappig en ving het ook voen? En vo verd het een vrend?


*) Over warmtepompen. 25 januari gemeld op Facebook, ook in twee besloten groepen,  1 ,  2 . Oorsprongssuggesties van daar: substitute for? Inruilen voor? Goeie.

Check.


Dit is echt erg. Mijn geheugen gaat achteruit. Bij het bijwerken van de sitemap zag ik dat ik hier al eerder een stuk over had gemaakt. Ruim vijf jaar geleden. Wist ik niet meer.