Geïnteresseerd

Bewust interesse wekken?

In een artikel van 12 september op het Barracuda-blog staat bij de tekst “Mocienne stapte naar de rechter” een link naar een vonnis van de rechtbank Groningen.

Daarin zag ik bij punt 5, het verweer van TMN (Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V.) iets dat mijn aandacht trok. Ik weet niet of de rechtbank hier letterlijk het verweer van de advocaat van TMN citeert, of dat in eigen woorden weergeeft. Hoe dan ook, in het vonnis staat:

Er is geen onrechtmatige daad gepleegd door de publicatie van 30 juli 2010. TMN komt op grond van art. 10 Evrm recht op vrijheid van nieuwsgaring en vrijheid van meningsuiting toe, welke rechten slechts beperkt worden voor zover dat noodzakelijk is.

TMN heeft zich in de publicatie in het openbaar op toelaatbare wijze kritisch, informerend en opiniërend uitgelaten over een gebeurtenis waarin het publiek was geïnteresseerd.

Het gaat mij om dat “was geïnteresseerd”. Zoals het er staat, met de woordvolgorde zoals die is, betekent het dat iemand, mogelijk de Telegraaf of ook andere partijen, actief bezig is geweest het publiek te interesseren voor deze gebeurtenis.

Het feit dat deze pogingen tot het wekken van interesse hebben plaatsgevonden, is de reden dat TMN zich daarna op de beschreven wijze over de gebeurtenis heeft uitgelaten.

Toestand, dus adjectief

Maar dat is natuurlijk niet bedoeld.

Bedoeld is dat TMN, op basis van ervaring met en inzicht in de publieksinteresse, veronderstelde dat interesse in deze gebeurtenissen bij het publiek aanwezig zou zijn. Hoe die interesse ontstaan is, of die eventueel actief door iemand gewekt is, of zomaar spontaan is opgekomen, dat doet niet ter zake.

Het gaat erom dat er interesse is, het publiek is in de toestand van geïnteresseerd te zijn. TMN schrijft graag voor een breed publiek (ook om er geld mee te verdienen, natuurlijk) en besteedt dus aandacht aan de betreffende kwestie.

‘Geïnteresseerd’ is dus een adjectief (ook wel ‘bijvoeglijk naamwoord’ genoemd) en het moet daarom in een bijzin voor het koppelwerkwoord ‘was’ staan, niet erachter.

Was geïnteresseerd” is fout, ‘geïnteresseerd was’ was goed geweest.

Een off-topic taalobservatie

In het vonnis staat nog iets merkwaardig, dat weliswaar niks te maken heeft met het onderwerp van deze artikelenserie, maar wat ik toch even meepak. Er staat:

Meer subsidiair weerspreekt TMN dat eiseres geen schade heeft geleden die in causaal verband staat met het handelen van TMN.

TMN wil natuurlijk aanvoeren dat eiseres geen schade heeft waarvoor TMN zou moeten opdraaien. Door de dubbele ontkenning is het echter net het omgekeerde gaan betekenen: dat eiseres wel schade heeft, die ook nog veroorzaakt is door TMN. Dat wordt dus betalen, als de rechter erin meegaat.

Er had moeten staan:
[...] stelt TMN dat eiseres geen schade heeft geleden [...]
of
[...] weerspreekt TMN dat eiseres schade heeft geleden [...]

Eerder bij het verweer van de psycholoog (punt 4) staat het wel goed:

Subsidiair weerspreekt [gedaagde] dat eiseres schade heeft gelden [sic] door zijn handelen.

Zo zien we maar weer: rechters, griffiers, advocaten of gedaagden, of wie het foutje ook gemaakt heeft (iemand die voor de site rechtspraak.nl een papieren vonnis heeft overgetikt?), zijn ook gewoon mensen, die wel eens een steek laten vallen.


Copyright © 2012 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden, all rights reserved.