X heeft Y met Z bevriend?

Vriendschap

In een stuk van 28 februari 2012 (hier in cache, zou de site nu toch eindelijk offline gehaald zijn wegens de vele smaad die erop staat?) schreef Micha Kat:

Dit is ons ook bevestigd door Henk Krol van de GayKrant die goed met Oltmans was bevriend.

De inhoud laat ik voor wat die is. Ik beschouw dit nu puur taalkundig.

Controleren

Eerste controle: is ‘bevrienden’ een overgankelijk werkwoord? Dat lijkt me niet, of nu niet meer in elk geval. Niet alleen is het niet overgankelijk, er is helemaal niet zo’n werkwoord. In de driedelige Van Dale staat wel ‘bevriend’ als bijvoeglijk naamwoord, maar terecht niet een werkwoord ‘bevrienden’.

Als het wel bestond, dan zou een zinnetje zoals mijn titel geldig zijn: ‘X heeft Y met Z bevriend.’ Klinkt erg raar. Is dus fout. Wat Micha Kat schrijft is dus ook fout, want met een bijvoeglijk naamwoord is de door hem gehanteerde volgorde niet mogelijk. De zin had moeten luiden:

‘Dit is ons ook bevestigd door Henk Krol van de GayKrant die goed met Oltmans bevriend was.’

Nog een controle

Zelfs als ‘bevrienden’ wel had bestaan als transitief werkwoord, dan nog zou de constructie falen op het tweede criterium: ligt hier, wat de betekenis betreft, de nadruk op een handelen, op een gebeurtenis of ontwikkeling? Of gaat het om het resultaat, de toestand die er het gevolg van is?

Dat laatste, lijkt mij. Dubbel fout dus.

Hopeloos

Ondanks mijn vele kritiek Micha Kat blijft het m.i. een feit dat hij wel goed kan schrijven. Dat hij desondanks deze fout maakte, maakt duidelijk dat mijn strijd ertegen hopeloos is. Ik had dat in 2007 ook al geconstateerd, toen ik mezelf erop betrapt had de fout te maken.

Maar ik ga met die ‘strijd’ door, al was het maar omdat ik die vermakelijk vind.


Copyright © 2012 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden, all rights reserved.