Dat zij in jjjj is geboren

Kan wel, of toch niet?

Nu ook in het wild aangetroffen: de taalvorm waarvan ik eerder al dacht dat die wel kan. Ik citeer uit een artikel van 31 augustus 2011, over een bijna 121-jarige vrouw:

Haar geboorteakte, waarin staat dat zij in 1890 is geboren, werd in 1985 officieel erkend.

Toch heb ik nu weer het gevoel dat ‘geboren is’ beter zou zijn.

Anders

Als je ‘geboren’ dan ziet als een adjectief, moet ‘in 1890’ er dan ook niet bij?

Maar de zin
Haar geboorteakte, waarin staat dat zij geboren in 1890 is, werd in 1985 officieel erkend.
voelt voor mij ongrammaticaal aan.

Vergelijk:
Het is bekend dat zij lid is van de Kaxinawá-stam.
Kan wel.

Maar:
Het is bekend dat zij lid van de Kaxinawá-stam is.
Kan ook.

Daarentegen:
Het is bekend dat zij is lid van de Kaxinawá-stam.
Dat kan duidelijk niet.

Dus ‘geboren in 1890’ gedraagt zich, wat scheidbaarheid en werkwoordelijk/bijvoeglijk karakter betreft, anders dan ‘lid van de Kaxinawá-stam’.

Waarom? Ik weet het niet.

Moeilijk

Taal is gecompliceerd en niet altijd logisch. Wat je aanvoelt kun je niet altijd ook beredeneren.


Copyright © 2011 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden, all rights reserved.

Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden